ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / SECOND LANGUAGE ACQUISITION
ΚωδικόςΓλ3-225
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007631

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600138489

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 107 (126)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ως προς τα παρακάτω. 1. Να εξοικειωθούν με το επιστημονικό πεδίο της απόκτησης Γ2. 2. Να κατανοήσουν τις διαφορές/ομοιότητες μεταξύ της απόκτησης Γ1 και Γ2. 3. Να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα αξιολόγησης θεωριών Γ2. 4. Να εμβαθύνουν στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της διαγλώσσας. 5. Να κατανοήσουν την επίδραση του μαθησιακού περιβάλλοντος και των ατομικών γνωστικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών των μαθητών στην απόκτηση της Γ2.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/ήτριες στο επιστημονικό πεδίο της απόκτησης δεύτερης γλώσσας. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση θεωριών απόκτησης μητρικής γλώσσας και τύπων διγλωσσίας, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παρακάτω. 1. Θεωρίες απόκτησης πρώτης γλώσσας (Γ1): συμπεριφορισμός, γενετική θεωρία, υπόθεση της διεπίδρασης. 2. Θεωρίες απόκτησης δεύερης γλώσσας (Γ2): συμπεριφορισμός, γενετική θεωρία, υπόθεση της διεπίδρασης, μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, συνδετισμός. 3. Η επιρροή του συμπεριφορισμού στη Γ2:. 4. Η επιρροή της καθολική γραμματικής στη Γ2: μοντέλο εποπτικού μηχανισμού. 5. Γνωστικοί και ψυχολογικοί παράμετροι στη Γ2: ευφυΐα, τρόποι εκμάθησης, ηλικία και υπόθεση της κρίσιμης περιόδου, έφεση, προσωπικότητα, κίνητρα και στάσεις, πεποιθήσεις. 6. Διαγλώσσα: γραμματική, λεξιλόγιο, πραγματολογία και φωνολογία. Αντιπαραβολική ανάλυση, ανάλυση λαθών, αναπτυξιακά στάδια, ο ρόλος της Γ1, απολίθωση, αποφυγή. 7. Η επίδραση του μαθησιακού περιβάλλοντος στην απόκτηση Γ2: φυσική έκθεση/διδασκαλία, παραδοσιακή / επικοινωνιακή διδασκαλία. 8. Είδη και επίδραση ανατροφοδότησης στα γλωσσικά λάθη.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες εκμάθησης δεύτερης γλώσσας, στάδια εξέλιξης, γνωστικοί παράγοντες, ψυχολογικοί παράγοντες, είδη λαθών, διαγλώσσα, ανατροφοδότηση στα λάθη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Επιστημονικά Άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται υπολογιστής και βιντεοπροβολέας κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Χρησιμοποιείται το eclass όπου αναρτάται όλο το υλικό των διαλέξεων. Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ριες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν δίνεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Lightbown, Ρ.Μ. and Spada Ν. 2006. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press. Dulay, H., Burt, M. and Krashen, S. 1982. Language two. Oxford: Oxford University Press. (Chapter 3: Internal processing, Chapter 4: Effects of personality & age, Chapter 5: The role of the first language) Gass, S. and Selinker, L. 2008. Second language acquisition: An introductory course. New Jersey: Lawrence Erlbaum. (Chapter 4: The role of the native language: an historical overview) Krashen, S. D. 1985. The input hypothesis: Issues and implications. New York: Longman. (Chapters 1 & 2). Selinker, L. 1992. Rediscovering interlanguage. London: Longman. (Chapter 1: Beginnings: Fries, Lado, Chapter 2: Towards Interlanguage: Uriel Weinreich)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-02-2020