ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / GENERAL PEDAGOGY
ΚωδικόςΥΕ10Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓιολάντα Σίσκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000862

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού(2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 296
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600140471

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα μπορούν: Να επικοινωνούν ως παιδαγωγοί, δημιουργικά και γόνιμα με τους μαθητές τους, να τους αντιμετωπίζουν με ορθό παιδαγωγικό τρόπο Nα διαχειρίζονται με παιδαγωγικά κριτήρια τη σχολική τάξη Να γνωρίζουν τον τρόπο, τα στάδια και τις δυσχέρειες της προσωπικής- γνωστικής- κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών. Να διακρίνουν τον ρόλο του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας, σε σχέση με τη αναπτυξιακή δόμηση των μαθητών/τριών καθώς και τους τρόπους και τις θεωρίες μάθησης στο εκάστοτε επίπεδο ανάπτυξής τους. Να προάγουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη και να διαχειρίζονται τα θέματα και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Να αξιοποιούν γόνιμα τον ελεύθερο χρόνο τους με την προοπτική της δια βίου μόρφωσής τους. Να αξιολογούν ορθά και αντικειμενικά τόσο τον εαυτό τους, ως διδάσκοντα και παιδαγωγό, όσο και την επίδοση και την ευρύτερη πνευματική πρόοδο του μαθητών/τριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί, μέσω της θεωρητικής τους κατάρτισης σε θέματα αγωγής των παιδιών και των εφήβων, να αντιμετωπίζουν τον νέο άνθρωπο με παιδαγωγικά μέσα και κριτήρια. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται και οι βασικές αρχές της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, οι οποίες διευκολύνουν την επιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι βασικές θεματικές που περιέχονται στο μάθημα είναι οι εξής: 1. Η ιστορία της αγωγής, 2. Ο σκοπός και αναγκαιότητα της αγωγής 3. Κληρονομικότητα, αγωγή και περιβάλλον (οικογένεια, κοινωνία, εκκλησία, φορείς κ.ά) 4. Προσωπική, γνωστική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του ανθρώπου. 5. Νοημοσύνη 6. Κίνητρα και θεωρίες μάθησης, 7. Σχέσεις παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου 8. Παιδαγωγικά προβλήματα (κοινωνικός αποκλεισμός, αναλφαβητισμός κ.ά). 9. Συμπεριφορά των μαθητών και διαχείριση της σχολικής τάξης 10. Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα αγωγής, 11. Ελεύθερος χρόνος και αγωγή 12. Ετερότητα και αγωγή, 13. Η διά βίου μάθηση
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Παιδαγωγική, Παιδαγωγός, Παιδαγωγική Ψυχολογία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-παρουσιάσεις στην τάξη -οι φοιτητές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα e-learning (υλικό-επικοινωνία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Εργαστηριακή Άσκηση351,4
Άσκηση Πεδίου200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση (90%), μικρές εργασίες (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιω. Κογκούλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ.Z' Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Δ. Χατζηδήμου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη 2002. 2. Χ. Κωνσταντίνου, Σχολική πραγματικότητα και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Σκιαγράφηση των κοινωνικοποιητικών μηνυμάτων του σχολείου και των εκπαιδευτικών, εκδ. Gutenberg), Αθήνα (χ.χ). 3. Η. Ρεράκης, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 4. Η. Ρεράκης, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 5. K.Muelbauer, Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα, μτφρ. Δ. Δημοκίδης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000. 6. Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009. 7. Αλ. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου, εκδ. Γρηγόρης 21990. 8. Κ. Μπακιρτζής, Επικοινωνία και αγωγή, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002. 9.Αθ. Γκότοβος, Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας, Ιωάννινα 2001. 10.Αλ. Κακαβούλης, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, Αθήνα 1994.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2020