Οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών / Economics of Food Enterprises and Agricultural Cooperatives
ΚωδικόςAOA105
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017700

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600141435
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: 1. αντιληφθούν τις έννοιες της Βιομηχανικής Οικονομικής 2. κατανοήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών 3. εκπαιδευτούν σε μεθόδους της οικονομικής ανάλυσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 4. κατανοήσουν τη δομή της αγορά και την σημασία των αγροτικών συνεταιρισμών στην εύρυθμη λειτουργία της 5. αντιληφθούν την σημασία ύπαρξης των αγροτικών συνεταιρισμών για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές 6. κατανοήσουν τα προβλήματα των αγροτικών συνεταιρισμών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές συνθήκες παραγωγής και ζήτησης στους βιομηχανικούς κλάδους. Εφαρμογή της θεωρίας της επιχείρησης σε συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις κάτω από διαφορετικές δομές αγορών. Οικονομίες κλίμακας και κόστος παραγωγής. Συγκέντρωση. Λειτουργικότητα και ρόλος των συνεταιρισμών στις αγορές. Διαφήμιση-διαφοροποίηση. Επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κάθετη ολοκλήρωση. Εμπόδια εισόδου στη βιομηχανία. Περιοριστική τιμολογιακή πολιτική. Συγχωνεύσεις πολιτική προστασίας του ανταγωνισμού.
Λέξεις Κλειδιά
Βιομηχανική Οικονομική, Συνεταιρισμοί, Λειτουργία αγοράς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις30
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pepall, L., Richards, D. and Norman G.(2008) Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications, Blackwell Publishing Besanko, D. (2017). Economics of Strategy. Wilet Custom (8th edition). Ποικίλα επιστημονικά άρθρα (διεθνή και ελληνικά).
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2020