ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / COMPARATIVE LAW
ΚωδικόςΠΕ26
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΆννα-Μαρία Κώνστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001601

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 276
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143458
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι α) να δώσει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να γνωρίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών συστημάτων και β) να τους εξοικειώσει με τα μεθοδολογικά προβλήματα και τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου.Ειδικότερα, οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσφεύγουν με ευκολία στα ξένα δίκαια. Να μελετούν τις ξένες νομικές έννοιες και τους ξένους νομικούς θεσμούς καθώς και να συγκρίνουν τα ξένα δίκαια μεταξύ τους και με το ελληνικό δίκαιο-Να προσεγγίσουν θεωρητικά προβλήματα της συγκριτικής νομικής έρευνας, όπως η ταξινόμηση των δικαίων σε ευρύτερες οικογένειες, η συγκρισιμότητα και η αξιολόγηση των ξένων δικαίων, τα ζητήματα της αποδοχής ξένου δικαίου και της νομικής πολιτισμικής επαγωγής ή αλλιώς νομικού επιπολιτισμού (legal acculturation). Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της συγκριτικής νομικής έρευνας στους διάφορους κλάδους του θετικού δικαίου και της νομικής επιστήμης. Να εμπλακούν σε διερευνητικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τη συγκριτική νομική μέθοδο και να διαπιστώσουν μέσα από την εμπειρία τη χρησιμότητά της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τις αρχές της συγκριτικής μεθόδου, τη φύση και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και, ειδικότερα, το ρόλο του κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών και ειδικότερα, της ρωμαιογερμανικής οικογένειας, από τη μια μεριά, και της αγγλοαμερικανικής οικογένειας, από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, καθώς και μια παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του μουσουλμανικού δικαίου και της σχέσης του με την ελληνική έννομη τάξη. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται συγκριτικώς οι λύσεις που παρέχουν το αμερικανικό, το αγγλικό, το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα και, ειδικότερα, στο πρόβλημα της αποκατάστασης της αμιγούς οικονομικής ζημίας (pure economic loss).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Σεμινάρια251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το μάθημα αξιολογούνται διαφορετικά από εκείνους και εκείνες που το επιλέγουν, αλλά δεν το παρακολουθούν. Η αξιολόγηση για τις δύο κατηγορίες γίνεται ως εξής: A. OΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ-(1) Αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτής ατομικής ή συλλογικής εργασίας η οποία αξιολογείται και ο βαθμός της αποτελεί το 40% της συνολικής βαθμολογίας. (2) Παρουσιάζουν προφορικά την εργασία τους αι ο βαθμός της προφορικής αυτής παρουσίασης αποτελεί το 20% της βαθμολογίας (3)και μετέχουν τέλος στις τελικές εξετάσεις με αντικείμενο το σύνολο της ύλης του μαθήματος και ο βαθμός των οποίων καταλαμβάνει το 40% της βαθμολογίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές των οποίων οι εργασίες αξιολογούνται με άριστα (8,5 και άνω) απαλλάσσονται από τις τελικές εξετάσεις. B. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ παίρνουν μέρος μόνο στις γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1997. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34450 2. Φ. Κοζύρης, Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34448 3. Ε. Μουσταΐρα, Συγκριτικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22768498"
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Atiyah P.S., Summers R.S., Form and Substance in Anglo-American law, Oxford, Clarendon Press, 1996. Βρέλλης Σ, Συγκριτικό Δίκαιο, Eκδ. Αντ. Σάκκουλα, 1988 Baker J.H. , An Introduction to English legal history, 2η έκδ. από Hamilton, 1977. Bell J., French Legal Cultures, Butterworths, 2001. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Συγκριτικό Δίκαιο και Νομικός Πλουραλισμός, Εκδ. Σάκκουλα, 2008. David R., Brierley, J.E.C., Major Legal Systems in the World Today, 3η έκδ. 1985. Eυρυγένης Δ., Φραντζεσκάκης Φ., Σ. Συμεωνίδης, Συγκριτικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1974 Jolowicz J.A,, Droit anglais, Dalloz, 1992. Legrand P., Comparer les droits résolument, puf, 2009. Kiralfy A. R, The English Legal System, 1992. Κοζύρης Φ., Συγκριτική Εισαγωγή στο Αμερικανικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 2002 Legrand, P. Comparer les droits résolument, puf, 2009 Mattei U., Comparative Law and Economics, 1997 Markesinis B., Always on the same path, essays on foreign law and comparative methodology, Hart, 2001 Menski W., Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa, Platinium, 2000 Μουσταΐρα Ε., Σταθμοί στην πορεία του συγκριτικού δικαίου: θέσεις και αντιθέσεις, Eκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2003. Nelken D., (επ.), Comparing Legal Cultures, Dartmouth, 1997 Örücü E., The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-first Century, 2004. Reimann Μ., Zimmermann R., The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2006. Riles A., Rethinking Masters of Comparative Law, Oxford-Portland, Hart, 2001. Zweigert Kötz, An Introduction to Comparative Law, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-01-2017