ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι / STATISTICS I
ΚωδικόςΨΥ-300
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013499

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 361
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600144483

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 106 (125)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 18:00 έως 20:00
ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 106 (125)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 08:30 έως 10:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές: 1.Θα έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα της στατιστικής μεθοδολογίας ως μέσου παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας των εμπειρικών δεδομένων μιας έρευνας στο χώρο της Ψυχολογίας. 2.Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τη σωστή εφαρμογή βασικών στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο χώρο των περιγραφικών, συσχετιστικών και πειραματικών ερευνών. 3.Θα έχουν κατανοήσει τη διαδικασία με την οποία οι θεωρητικές υποθέσεις μιας έρευνας μπορούν να μετατραπούν σε αντίστοιχες στατιστικού τύπου υποθέσεις. 4.Θα μπορούν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες βασικές στατιστικές μεθόδους και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα, ανάλογα με το είδος των μεταβλητών και τις ερευνητικές υποθέσεις μέσω της ενασχόλησης τους με πλήθος αριθμητικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες. Κλίμακες μέτρησης. Περιγραφική στατιστική, κατανομές συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις τους, μέτρα κεντρικής τάσης (μέσος όρος, επικρατούσα τιμή, διάμεσος), μέτρα διασποράς (εύρος, διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας). Εισαγωγή στη συσχέτιση. Συντελεστής συσχέτισης Pearson. Εισαγωγή στην απλή γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων, κανονική κατανομή, κατανομές χ2, t και F. Βασικές έννοιες στην εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους όρους και αναλογίες. Εισαγωγή στους στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων. Έλεγχος ισότητας για ένα μέσο όρο και δύο μέσους όρους από ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα. Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2. Έλεγχος ισότητας δύο αναλογιών από ανεξάρτητα και ζευγαρωτά δείγματα.
Λέξεις Κλειδιά
Περιγραφική Στατιστική, Συσχέτιση, Παλινδρόμηση, Κατανομές πιθανοτήτων, Εκτιμητική, Στατιστικοί έλεγχοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονική μάθηση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,9
Φροντιστήριο130,5
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο130,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Στατιστικής Ι
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2020