ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΙΙ / RESEARCH METHODS II
ΚωδικόςΨΥ-362
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013501

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 317
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600144487
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του μαθήματος, οι φοιτητές: 1)θα έχουν εντρυφήσει στις βασικές και προηγμένες έννοιες και αρχές της ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας 2)θα είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη ποσοτική ή ποιοτική μέθοδο για την εξέταση των ερευνητικών τους ερωτημάτων και υποθέσεων 3)θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια ερευνητική μελέτη με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων 4) θα είναι σε θέση να εξετάσουν και να εξηγήσουν φαινόμενα διαμεσολάβησης και ρύθμισης 5) θα είναι σε θέση να δομήσουν και να συγγράψουν μια ερευνητική πρόταση ποιοτικής μελέτης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Ι και επικεντρώνεται σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία σε μεγαλύτερο βάθος. Το μάθημα αποτελείται από δύο κύκλους: Ο ένας αφορά στις ποσοτικές και ο άλλος στις ποιοτικές μεθόδους. Οι δύο κύκλοι διδάσκονται παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση (2 ώρες την εβδομάδα για κάθε κύκλο). Και οι δύο κύκλοι του μαθήματος συνδυάζουν διαλέξεις με εργαστήρια ή εργαστηριακές ασκήσεις, στα οποία οι φοιτητές ασκούνται σε συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Δέσποινα Ξανθοπούλου) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο της ποσοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος των μεταβλητών για την εξέταση μιας ερευνητικής υπόθεσης, οι υποθέσεις ρύθμισης (moderation) και διαμεσολάβησης (mediation), ζητήματα μέτρησης, ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, προηγμένα μεθοδολογικά σχέδια (π.χ., διαχρονικές έρευνες, έρευνες ποσοτικών ημερολογίων), ζητήματα δειγματοληψίας και η σημασία της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Ευγενία Γεωργάκα) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος έμφαση δίνεται τόσο στη γενικότερη φιλοσοφία και αρχές που διέπουν την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση όσο και σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Παρουσιάζονται μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως παρατήρηση, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ανάλυση αρχείων, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως θεματική ανάλυση, θεμελιωμένη θεωρία, φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, αφηγηματική ανάλυση και ανάλυση λόγου.
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογία έρευνας, ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
powerpoint παρουσιάσεις στις διαλέξεις και τα εργαστήρια δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με φοιτητές webclass
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών220,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
τελικές γραπτές εξετάσεις (50%) πρακτικά ανάλυσης δεδομένων (10%) ομαδική ερευνητική πρόταση(40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σίμος, Π., & Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία και τη γνωστική νευροεπιστήμη. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Willig, C. (2015). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Ίσαρη, Φ. & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5826 Robson, C. (2010). H έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική. Θα αναρτώνται παρουσιάσεις των διδασκουσών καθώς και επιλεγμένα άρθρα και κεφάλαια στον ιστότοπο του μαθήματος στο https://elearning.auth.gr
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2019