ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ / CRITICAL THINKING
ΚωδικόςΨΥ-814
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτα Μεταλλίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013559

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 47
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600144522
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: (α) να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές δεξιότητες κριτικής σκέψης (π.χ., δεξιότητες επιχειρηματολογίας, αναγνώρισης ψευδοεπιχειρημάτων, δεξιότητες διαμόρφωσης και ελέγχου υποθέσεων, δεξιότητες λήψης αποφάσεων σε ζητήματα καθημερινής ζωής και δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης και κριτικής γραφής). (β)ανάπτυξη (ή ενδυνάμωση) των συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα από ασκήσεις κριτικής ανάγνωσης και κριτικής γραφής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Ορισμός της κριτικής σκέψης. Δεξιότητες κριτικής σκέψης. Η αναγκαιότητα της ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Σχέση κριτικής σκέψης και νοημοσύνης. Σύγχρονες προσεγγίσεις της νοημοσύνης με έμφαση στις δεξιότητες κριτικής σκέψης. Η ανάπτυξη της δεξιότητας ανάλυσης και αξιολόγησης επιχειρημάτων. Η κριτική σκέψη ως έλεγχος υποθέσεων. Κριτική ανάγνωση και γραφή. Κριτική Σκέψη και λήψη αποφάσεων. Δεξιότητες κριτικής σκέψης στην καθημερινή ζωή. Το μάθημα εκτός από τις διαλέξεις περιλαμβάνει και μια σειρά ασκήσεων ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (ασκήσεις αναγνώρισης ψευδοεπιχειρημάτων, ελέγχου υποθέσεων, αξιολόγησης της αξιοπιστίας επιστημονικών ευρημάτων, κριτικής ανάγνωσης κειμένων, παράθεσης επιχειρημάτων πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, κ.α.).
Λέξεις Κλειδιά
Κριτική Σκέψη, Επιχειρηματολογία, Ψευδοεπιχειρήματα, Έλεγχος υποθέσεων, Λήψη αποφάσεων, Κριτική Ανάγνωση, Κριτική Γραφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-χρήση power point για την παρουσίαση του περιεχομένου της διδασκαλίας. -το περιεχόμενο των διαλέξεων καθώς και όλο το υλικό του μαθήματος (εργασίες, επιστημονικά κείμενα) είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές στο e-learning. -επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το μάθημα για ζητήματα που αφορούν την αναζήτηση βιβλιογραφίας και την καλύτερη παρουσίαση των εργασιών τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Εργαστηριακή Άσκηση90,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων512,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,5
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι πληροφορίες δίνονται στον οδηγό σπουδών και στο πρώτο μάθημα. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέσα από μια σειρά ατομικών ασκήσεων ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (ασκήσεις αναγνώρισης ψευδοεπιχειρημάτων, ελέγχου υποθέσεων, αξιολόγησης της αξιοπιστίας επιστημονικών ευρημάτων, κριτικής ανάγνωσης κειμένων, παράθεσης επιχειρημάτων πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, κ.α.). Οι 3 τουλάχιστον πραγματοποιούνται μέσα στις τάξη. Δύο επιπλέον ατομικές ασκήσεις ολοκληρώνονται στο σπίτι και παραδίδονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Υπάρχει και μια εργασία την οποία αναλαμβάνουν σε ομάδες ων 2-3 ατόμων. Το θέμα της ομάδας παρουσιάζεται στα πλαίσια του μαθήματος προφορικά από την ομάδα. Οι γραπτές εργασίες παραδίδονται στο τέλος του εξαμήνου (στην αρχή της εξεταστικής περιόδου).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κωσταρίδου-Eυκλείδη, Α. (2011). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Πεδίο. Browne, M. N., & Keeley, S. M. (2004, μετάφρ.). Οδηγός κριτικής σκέψης: 11 ερωτήσεις για μια κριτική ακρόαση ή ανάγνωση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Καργόπουλος, Φ. (2007). Εισαγωγή στη συμβολική λογική. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Lipman, M. (2006, μεταφρ.). Η σκέψη στην εκπαίδευση (επιστημ. Επιμ. Β.Παππή). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Παιονίδης, Φ. (2014). Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Wade, A., Surkes, M. A., Tamim, R., & Zhang, D. (2008). Instructional interventions affecting critical thinking skills and dispositions: A stage 1 Meta-Analysis. Review of Educational Research, 78(4), 1102-1134. Bowell, T., & Kemp, G. (2002). Critical Thinking: A Concise Guide. London: Routledge. Harpern, D. F. (2014). Thought and knowledge: An Introduction to Critical Thinking (5th ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Heejeong, S. H., & E. Brown, T. (2013). Effects of Critical Thinking Intervention for Early Childhood Teacher Candidates.The Teacher Educator, 48, 2, 110-127. Halpern, D. F. (1999). Esperanto and the tower of Babel: A taxonomy of thinking. Psychology: The Journal of the Greek Psychological Society,6(3), 255-264. Kuhn, D. (1999). A developmental model of critical thinking. Educational Researcher, 28, 16-26. Kuhn, D., & Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child Development, 74, 1245-1260. Marin, L.,M, & Halpern, D. F. (2011). Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. Thinking Skills and Creativity, 6, 1-13. doi:10.1016/j.tsc.2010.08.002 Moore, B. N., & Parker, R. (2007, 8th ed.). Critical Thinking. New York: The McGraw-Hill Companies. Sasson, Ι.,Yehuda, Ι., &Malkinson, Ν. (2018). Fostering the skills of critical thinking and question-posing in a project-based learning environment.Thinking Skills and Creativity, 29, 203-212. Sternberg, R. J., & Ben-Zeev, T. (2001). Complex cognition: The Psychology of human thought. New York: Oxford University Press. Tiruneh, D. T., Verburgh, A., & Elen, J. (2014). Effectiveness of Critical Thinking instruction in Higher Education: A systematic review of intervention studies. Higher Education Studies, 4(1), 1-17. doi:10.5539/hes.v4n1p1
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2019