ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ / Organic Chemistry Laboratory II
ΚωδικόςΥΕ16
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003141

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 197
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600145742
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οργανική Χημεία Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 1.Είναι εξοικιωμένοι με τις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές της Οργανικής Χημείας και της Οργανικής Σύνθεσης. 2. Αποκτήσουν εργαστηριακές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων. 3.Είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνθέσεις βενζοικού μεθυλεστέρα, μ-νιτροβενζοικού μεθυλεστέρα. Φωτοχημική αναγωγή βενζοφαινόνης. Αντίδραση Friedel-Crafts (σύνθεση π-μεθυλοακετοφαιονόνης). Αντίδραση Grignard (σύνθεση τριφαινυλοκαρβινόλης). Αλδολική συμπύκνωση. Ακετυλίωση γλυκίνης - αντίδραση Erlenmayer (σύνθεση οξαζολιδινόνης) - υδρόλυση σε ακεταμιδοκινναμωμικό οξύ. Εύρεση δομής αγνώστων ενώσεων με μελέτη και ανάλυση των φασματοσκοπικών δεδομένων θεωρητικά και σε συνδυασμό με πειραματικά δεδομένα.
Λέξεις Κλειδιά
οργανική σύνθεση, καθαρισμός, χαρακτηρισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων271,1
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των φοιτητών από την εργαστηριακή άσκηση (60%) και τις γραπτές εξετάσεις (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πειραματική Οργανική Χημεία Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ,, Ν. Αργυρόπουλος, Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου, Κ. Λίτινας, Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη, Α. Μαρούλης, Σ. Σπυρούδης, Κ. Τσολερίδης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
M. Loudon and J. Parise Διαφάνειες διαλέξεων μαθήματος Eργαστηριακές σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-04-2020