ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι / Organic Chemistry I
ΚωδικόςΥΝ06
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003137

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 477
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600146069
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Έχουν κατανοήσει τις γενικές έννοιες της Οργανικής Χημείας. Έχουν κατανοήσει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τάξεων οργανικών ενώσεων και μηχανισμών αντιδράσεων. Έχουν εμπεδώσει τις κύριες φασματοσκοπικές και φασματομετρικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και δεσμικότητα των οργανικών μορίων: Δυνάμεις Coulomb, ιοντικοί και ομοιοπολικοί δεσμοί, δομές συντονισμού, ατομικά τροχιακά, μοριακά τροχιακά και ομοιοπολικός δεσμός, υβριδικά τροχιακά, δομές και συντακτικοί τύποι οργανικών μορίων. Δομή και δραστικότητα: Κινητική και θερμοδυναμική των απλών χημικών διεργασιών, οξέα και βάσεις, αλκάνια (ονομασία, ιδιότητες, διαμορφώσεις, αντιδράσεις). Κυκλοαλκάνια. Στερεοϊσομερή: οπτική ενεργότητα, εναντιομερή, διαστερεομερή, στερεοχημεία των οργανικών αντιδράσεων. Αλογονοαλκάνια: αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης, αντιδράσεις απόσπασης. Αλκοόλες, αιθέρες: Οργανομεταλλικά αντιδραστήρια. Ιδιότητες, σύνθεση και αντιδράσεις. Εισαγωγή στις φασματοσκοπικές μεθόδους NMR, IR, MS. Αλκένια: δομή, δεσμικότητα, φασματοσκοπία, παρασκευές, αντιδράσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις562,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1636,5
Φροντιστήριο281,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
P. Vollhardt, N. Schore (Μετάφραση: Ε. Μαλαμίδου - Ξενικάκη, Σ. Σπυρούδης, Ν. Ρόδιος), «Οργανική Χημεία - Δομή και λειτουργικότητα», Τόμος Α, 2012, Εκδόσεις: Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., ISBN: 978-960-467-367-4. J. McMurry (Μετάφραση: Γ. Βαρβούνης, Α. Δέτση, Α. Ζωγράφος, Η. Κακουλίδης, Χ. Κατερινόπουλος, Β. Νικολαΐδου, Θ. Πρεβεδώρος, Β. Σαρλή, Σ. Χαρουτουνιάν, Επιμέλεια: Ι. Σμόνου, Μ. Στρατάκης), «Οργανική Χημεία», Τόμος Α, 2012, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, ISBN: 978-960-524-491-0.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
D. Klein (Μετάφραση: Ι. Γάλλος, Δ. Γεωργιάδης, Α. Γκιμήσης, Γ. Κόκοτος, Α. Κουμπής, Β. Κωνσταντίνου, Κ. Λίτινας, Β. Μαγκριώτη, Θ. Μαυρομούστακος, Π. Μουτεβέλη-Μηνακάκη), «Οργανική Χημεία», Τόμος Α, 2015, ISBN: 978-618-5173-01-2.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-03-2020