ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 3.4.01 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ΑΣΚΗΣΗ)
 2. 3.4 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) / Animal Husbandry I Theory
Κωδικός3.4
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000794

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία32
Class ID
600146762
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να κατανοήσει τη φυσιολογική λειτουργία του διδασκόμενου ζωικού είδους (βοοειδή, πρόβατα, γίδια) αλλά και να αναγνωρίσει τις φυσιολογικές ανάγκες του στο περιβάλλον εκτροφής-διαβίωσής του 2. Να κατανοήσει σε βάθος τις παραγωγικές ιδιότητες των ζώων 3. Να κατανοήσει τις αρχές λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας (μονάδα εκτροφής) 4. Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, γίδια) 5. Να είναι σε θέση αναγνωρίζει τα προβλήματα εκτροφής και να σχεδιάζει πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ειδική Ζωοτεχνία Ι (32 ώρες) Διδάσκoντες: Γ. Αρσένος, Γ. Βαλεργάκης 1-2 η ώρα Η βοοτροφία στην Ελλάδα. Παρούσα κατάσταση, προβλήματα και τάσεις. Μορφή, δομή και οργάνωση βοοτροφικών επιχειρήσεων. 3-4 η ώρα Εκτίμηση της εξωτερικής μορφολογικής διάπλασης των βοοειδών και του Δείκτη Θρεπτικής Κατάστασής τους. 5-6 η ώρα Αναπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών. 7-8 η ώρα Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών. 9 η ώρα Κρεοπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών. 10-11η ώρα Σταβλισμός των βοοειδών. 12-14η ώρα Εκτροφή γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, Εκτροφή κρεοπαραγωγών βοοειδών. 15-16η ώρα Κληρονόμηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών. Γενετική βελτίωση βοοειδών. 17-18η ώρα Η Προβατοτροφία και η Γιδοτροφία στην Ελλάδα και διεθνώς. Παρούσα κατάσταση, προβλήματα, τάσεις. Συστήματα εκτροφής (συστήματα χαρακτηριζόμενα από μετακίνηση των ποιμνίων, συστήματα χαρακτηριζόμενα από μη μετακίνηση των ποιμνίων). 19-20η ώρα Ταξινόμηση, Προέλευση και Ονοματολογία των προβάτων και των γιδιών. Μορφολογική διάπλαση των προβάτων και των γιδιών Εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και του βαθμού πάχυνσης. Χρωματισμοί, Σήμανση, Προσδιορισμός ηλικίας. 21-22η ώρα Αναπαραγωγική ικανότητα προβάτων και γιδιών (Αναπαραγωγική ζωή και παράγοντες που την επηρεάζουν, Εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας, Εντατικά συστήματα αναπαραγωγής). 23-24η ώρα Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα (Εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής, Γαλακτική περίοδος, Παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, Μέθοδοι εκτίμησης της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας), Άρμεγμα, υγιεινή και λειτουργία αρμεκτηρίων. 25-26η ώρα Κρεοπαραγωγική ικανότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν, Εκτίμηση της κρεοπαραγωγικής ικανότητας, τύποι σφαγίων και μέθοδοι παραγωγής τους. Εριοπαραγωγική ικανότητα. 74 27-28η ώρα Φυλές προβάτων και γιδιών (ελληνικές φυλές, ξένες φυλές που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και φυλές με γενικότερο ενδιαφέρον), Μορφολογικά και παραγωγικά τους χαρακτηριστικά, Σημασία τους για την Ελλάδα. 29-30η ώρα Μέθοδοι εκτροφής προβάτων και γιδιών. Γενετική βελτίωση προβάτων και γιδιών. Μεταχείριση των προβάτων και των γιδιών κατά τη μεταφορά. Ίδρυση και λειτουργία προβατοστασίων και γιδοστασίων με βάση τη υγεία και την ευζωία των ποιμνίων. 31-32η ώρα Ίδρυση και λειτουργία προβατοστασίων και γιδοστασίων με βάση τη υγεία και την ευζωία των ποιμνίων.
Λέξεις Κλειδιά
Εκτροφή, Βοοειδή, Πρόβατα, Γίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση44
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο44
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο συντελεστής στάθμισης των δύο προβιβάσιμων βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού σκέλους του μαθήματος στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας είναι: 0,5 Θεωρία και 0,5 Εργαστήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ- Ν. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 2000
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - Δ.ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 2014 ΓΙΔΟΤΡΟΦΙΑ - Δ.ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ν. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2020