ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ / Deontology, Ethology and Animal Welfare
Κωδικός2.5
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Αρσένος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000778

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό213

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600146878
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για τη παρακολούθηση του Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους κώδικες καλής κτηνιατρικής πρακτικής καθώς και τα καθήκοντα τους ως επαγγελματίες κτηνίατροι Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση ζώων για πειραματικούς σκοπούς και τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας Οι φοιτητές θα κατανοήσουν ποιο είναι το φυσιολογικό ζών και θα μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των ζώων ανάλογα με το ζωικό είδος καθώς και τις βασικές ανάγκες των ζώων ανάλογα με το σύστημα εκτροφής. Θα μπορούν να εκτιμήσουν το επίπεδο ευζωίας των ζώων και να αξιολογήσουν τη σχέση διαφόρων αιτίων με την εκδήλωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς από τα ζώα. Θα μάθουν διάφορους τρόπους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών υγείας, ευζωίας και παραγωγικότητας των ζώων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο πληθυσμού (αγέλης, ποιμνίου, σμήνους) Θα εξοικειωθούν με την Κτηνιατρική Νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η -2η ώρα Ορισμοί Κτηνιατρικής Δεοντολογίας. Δεοντολογία κτηνιατρικού επαγγέλματος, Επαγγελματική συνείδηση - κώδικας καλής κτηνιατρικής πρακτικής. Σχέσεις με συναδέλφους, επαγγελματικούς και δημόσιους φορείς, Δεοντολογία Διαφήμισης. 3η -4η ώρα Καθήκοντα προς τους πελάτες–ιδιοκτήτες ζώων και τα ασθενή ζώα. Κτηνιατρική αμοιβή, Δεοντολογία έρευνας–πειραματισμοί στους οποίους χρησιμοποιούνται ζώα. 5η -6η ώρα Ηθολογία: Αντικείμενο, Σημασία και μεθοδολογίες. Διαχρονική εξέλιξη της ηθολογίας. Η σημασία της ηθολογίας στην κτηνιατρική εκπαίδευση και στη άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. 7η -8η ώρα Πρότυπα συμπεριφοράς ανάλογα με το ζωικό είδος, ατομική συμπεριφορά ή αλληλεπιδράσεις με ομοειδή ή άλλα είδη, (πρόσληψη τροφής/νερού, κοινωνική συμπεριφορά, γενετήσια συμπεριφορά, μητρική συμπεριφορά κτλ.) Ηθογράμματα. 9η -10η ώρα Ευζωία των Ζώων, Ανάγκες και ικανοποίησή τους. Γενικές αρχές μέτρησης και αξιολόγησης της Ευζωίας των Ζώων (παραγωγικά και ζώα συντροφιάς). 11η -12η ώρα Μέθοδοι παρακολούθησης δεικτών υγείας, ευζωίας και παραγωγικών χαρακτηριστικών των παραγωγικών ζώων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο εκτροφής. Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των δεικτών σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτροφής. 13η -14η ώρα Μετρήσεις σχετιζόμενες με τη συμπεριφορά των ζώων και τη λειτουργία διαφόρων οργάνων και συστημάτων τους: Δοκιμές προτίμησης και αποστροφής, στέρηση συμπεριφοράς και μέτρηση των κινήτρων, στερεοτυπίες 15η -16η ώρα Εκδήλωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς από διάφορα αίτια σε παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς. Τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης προβλημάτων για βελτίωση της ευζωίας σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο εκτροφής. 17η -18η ώρα Διαχείριση παραγωγικών ζώων με στόχο την διασφάλιση υψηλού επιπέδου ευζωίας ανάλογα με το σύστημα εκτροφής. Αλληλεπιδράσεις ανθρώπων–ζώων. 19η- 20η ώρα Κτηνιατρική Νομοθεσία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά τα παραγωγικά ζώα. Νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Δικαιώματα και καθήκοντα του κτηνιάτρου-κατηγορίες κτηνιατρικής ευθύνης. Νομοθετήματα που σχετίζονται με τη Ζωική Παραγωγή (διαδικασία ίδρυσης πτηνο/κτηνοτροφικών μονάδων, μεταφορά ζώων κτλ.)
Λέξεις Κλειδιά
Δεοντολογία, Ηθολογία, Ευζωία, Κτηνιατρική Νομοθεσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Σεμινάρια
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο20
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://www.hva.gr/downloads/GVP_greek.pdf https://www.researchgate.net/publication/276294680_Veterinary_Ethics https://animalethics101.blogspot.com/ https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm https://www.fve.org/publications/european-veterinary-code-of-conduct-veterinary-act/
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020