ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι / Special Pathology I
Κωδικός6.1
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόφιλος Πουταχίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000639

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό632

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία21
Class ID
600146920
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μάθει να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν με ορθή ορολογία τις βασικότερες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις στα διάφορα συστήματα του οργανισμού των ζώων
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κυκλοφορικό-Αιμοποιητικό-Λεμφικό Σύστημα (Β. Ψύχας) 1η ώρα Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων. Μη φλεγμονώδεις και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του περικαρδίου. 2η ώρα Συγγενείς και επίκτητες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου. Μυοκαρδιοπάθειες σκύλου-γάτας-βοοειδών. 3η ώρα Εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του ενδοκαρδίου. 4η ώρα Συγγενείς, εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις αλλοιώσεις των αγγείων. 5η ώρα Συγγενείς και επίκτητες μορφολογικές ανωμαλίες του σπλήνα. Διαταραχές μεταβολισμού, εκφυλιστικές και κυκλοφορικές διαταραχές του σπλήνα. Φλεγμονή του σπλήνα. 6η ώρα Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις του θύμου αδένα, του μυελού των οστών, των λεμφογαγγλίων. Αναπνευστικό Σύστημα (Β. Ψύχας) 7η-8η ώρα Ρινική κοιλότητα - Παραρρινικοί κόλποι: Συγγενείς ανωμα-λίες. Μεταβολικές διαταραχές (αμυλοείδωση κ.λ.π). Kυ-κλοφορικές διαταραχές. Φλεγμονές. Ορώδης, καταρροϊκή, πυώδης, ινιδώδης, κοκκιωματώδης ρινίτιδα. Παραρρινο-κολπίτιδα. Λάρυγγας-τραχεία-βρόγχοι: Συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες. Κυκλοφορικές διαταραχές. Φλεγμονές. Νεκρωτική λαρυγγίτιδα. Βρογχεκτασία 9η-10η ώρα Πνεύμονες: Ατελεκτασία, Εμφύσημα. Κυκλοφορικές δια-ταραχές πνευμόνων: α) Υπεραιμία. β) Αιμορραγία. γ) Οί-δημα, δ) Εμβολή. Φλεγμονή πνευμόνων-Πνευμονία. Ταξινόμηση πνευμονιών. α) Βρογχοπνευμονία, β) Διάμεση πνευμονία, γ) Βρογχοδιάμεση πνευμονία, δ) Κοκκιωματώδης πνευμονία, ε) Εμβολική πνευμονία. 11η ώρα Υπεζωκότας και θωρακική κοιλότητα. Πνευμοθώρακας. Κυκλοφορικές διαταραχές, πλευριτικές συλλογές (υδροθώρακας, χυλοθώρακας, αιμοθώρακας). Φλεγμονή υπεζωκότα-πλευρίτιδα. Πεπτικό Σύστημα (Θ. Πουταχίδης) 12η ώρα Στοματική κοιλότητα. Συγγενείς ανωμαλίες της στοματικής κοιλότητας. Ανωμαλίες ανάπτυξης, εκφυλιστικές καταστάσεις, φλεγμονώδεις αλλοιώσεις και νεοπλάσματα των οδόντων (συνοπτική περιγραφή). Κυκλοφορικές διαταραχές, ξένα σώματα, στοματίτιδες. Νεοπλάσματα της στοματικής κοιλότητας. Παθολογικές καταστάσεις των αμυγδαλών 13η ώρα Σιαλογόνοι αδένες. Ξένα σώματα, λίθοι σιαλογόνων αδέ-νων, φλεγμονή, νεοπλάσματα. Οισοφάγος. Οισοφαγίτιδα (διαβρωτική, νεκρωτική, τραυματική, παρασιτική, μυκητιακή), νεοπλάσματα του οισοφάγου 14η ώρα Προστόμαχοι. Ξένα σώματα μεγάλης κοιλίας. Τραυματική κεκρυφαλίτιδα. Φλεγμονές προστομάχων (βακτηριδιακές, μυκητιακές, παρασιτικές). Νεοπλάσματα προστομάχων 15η ώρα Στόμαxος. Διάταση, στροφή στομάχου. Μετατόπιση, έμφραξη και στροφή ηνύστρου. Έλκος ηνύστρου. Κυκλοφορικές διαταραχές. Φλεγμονή στομάχου-γαστρίτιδα (οξεία, τραυματική, χρόνια, εωσινοφιλική, βακτηριδιακή, μυκητιακή). Νεοπλάσματα του στομάχου. Έντερο. Συγγενείς ανωμαλίες, επίκτητες ανωμαλίες, κυκλοφοριακές διαταραχές, φλεγμονή λεπτού εντέρου (εντερίτιδα οξεία-χρόνια). Αμυλοείδωση. Φλεγμονή παχέος εντέρου (τυφλοκολίτιδα) Ήπαρ–Πάγκρεας (Θ. Πουταχίδης) 16η ώρα Ήπαρ. Νεκροτομική εξέταση του ήπατος. Ανωμαλίες ανάπτυξης, μετατόπιση, στροφή, ρήξη ήπατος. Χολόσταση. Μηχανισμοί αντίδραση του ήπατος στη βλάβη. Χρωστικές εναποθέσεις. Εκφύλιση ήπατος. Αμυλοείδωση. Κυκλοφορικές διαταραχές. Νεκρώσεις ήπατος. Ηπατίτιδα. 17η ώρα Πάγκρεας (εξωκρινής μοίρα). Νεκροτομική εξέταση του παγκρέατος. Συγγενείς ανωμαλίες, ατροφία, υποπλασία, υπόστροφες αλλοιώσεις, νέκρωση, φλεγμονή του παγκρέατος. Περιτοναϊκή κοιλότητα. Συγγενείς ανωμαλίες. Ανώμαλο περιεχόμενο. Νέκρωση του λίπους. Φλεγμονή του περιτοναίου. Ουροποιητικό Σύστημα (Β.Ψύχας) 18η-19η ώρα Συγγενείς και επίκτητες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις των νεφρών. Νεφρίτιδες: επιθηλιακές, σπειραματονεφρίτιδες, διάμεσες, πυώδεις. 20η ώρα Συγγενείς και επίκτητες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις των ουρητήρων, της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας. Ουρολιθίαση. 21η ώρα Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αλλοιώσεις στην ουραιμία (νεφρικές και εξωνεφρικές).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-04-2020