ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ / LINGUISTICS: PHONOLOGY AND PHONETICS
Τίτλος στα ΓερμανικάAusgewählte Themen der Phonologie und Phonetik
ΚωδικόςΕΠ0546
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018095

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600148031
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΛΩ202 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ : ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικές αρχές και έννοιες των τομέων της φωνητικής και φωνολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «Γλωσσολογία IΙ».
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: • θα έχουν εξοικειωθεί με ορισμούς και έννοιες της φωνητικής και της φωνολογίας, • θα μπορούν να συλλέγουν και να αναλύουν ακουστικό υλικό με στόχο την πειραματική έρευνα • θα είναι σε θέση να εξετάζουν τα ακουστικά χαρακτηριστικά των φθόγγων της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας, • θα προβαίνουν σε λεπτομερείς συγκρίσεις των φωνητικών χαρακτηριστικών της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας • θα αναπτύξουν τη δεξιότητα ανάλυσης των φωνητικών λαθών που εμφανίζονται κατά την εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο συγκεκριμένο μάθημα πρόκειται να εμβαθύνουμε σε βασικές αρχές της αρθρωτικής και ακουστικής φωνητικής. Θα αναλύσουμε τον μηχανισμό παραγωγής των ήχων της ομιλίας, δίνοντας έμφαση στα ξεχωριστά υποσυστήματα που το απαρτίζουν. Θα αναφερθούμε σε διάφορες έννοιες της ακουστικής φωνητικής, όπως αυτές των συχνοτήτων και των διαμορφωτών. Με την παράλληλη χρήση λογιστικών προγραμμάτων συλλογής και ανάλυσης ακουστικού υλικού, όπως του Audacity και του Praat, θα προβούμε στη λεπτομερή παρουσίαση και σύγκριση των φωνητικών τεμαχίων της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας. Επίσης θα αναλύσουμε διάφορα φωνολογικά φαινόμενα όπως αυτά της αφομοίωσης, της αποβολής και της συνάρθρωσης. Τέλος θα εξετάσουμε τα προβλήματα στη διάκριση μεταξύ νέων και παρόμοιων φθόγγων των γλωσσών της γερμανικής και της ελληνικής.
Λέξεις Κλειδιά
Ακουστική Ανάλυση, Φωνητική, Φωνολογία, Φωνητική Ανάπτυξη, Εκμάθηση/Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδραστικός πίνακας, για την προβολή διαφανειών, ακουστικών αρχείων και βίντεο. • Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. • Χρηση Τ.Π.Ε. όπως της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Moodle σε εβδομαδιαία βάση, για διανομή – παρουσίαση διδακτικού υλικού, αποστολή εργασιών από την πλευρά των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετρούνιας, Ε. Β. (2002). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση: Τόμος Α΄ φωνητική και εισαγωγή στη φωνολογία: Μέρος Α΄ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Nespor, M. (1999). Φωνολογία (Προσαρμογή στα ελληνικά Α. Ράλλη). Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Ladefoged, P. (2007). Εισαγωγή στη Φωνητική. (Μτφρ. Μ. Μπαλταζάνη.) Αθήνα:Εκδ. Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κοντοσόπουλος, Ν., Ξηρομερίτης, Ν. & Τσίτσα, Α. (1988). «Ακουστικές έρευνες επί των νεοελληνικών φθόγγων», Γλωσσολογία 5-6, 103-122. Νικολακάκης, Ε. (2006). Ακουστική ανάλυση φωνηέντων στη διαγλώσσα Ελληνικών-Γερμανικών (Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία), Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Νικολακάκης, Ε. (2014). Η ανάπτυξη του φωνητικού συστήματος κατά την εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας: επίδραση ενδογλωσσικών και εξωγλωσσικών παραγόντων, Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Flege, J. E. (1987). “The production of “new” and “similar” phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification”, Journal of Phonetics 15, 47-65. Gut, U. (2009). Non native speech: A corpus-based analysis of phonological and phonetic properties of L2 English and German, Frankfurt am Main – Oxford: Peter Lang. Iivonen, A. (1987). “Monophthonge des gehobenen Wienerdeutsch”, Folia Linguistica 21, 293-336. Jongman, A., Fourakis, M. & Sereno, J. A. (1989). “The acoustic vowel space of Modern Greek and German”, Language and Speech 32/3, 221-248. Jørgensen, H. P. (1969). “Die gespannten und ungespannten Vokale in der norddeutschen Hochsprache mit einer spezifischen Untersuchung der Struktur ihrer Formantenfrequenzen”, Phonetica 19, 217-245. Maddieson, R. (1984). Patterns of sounds, Cambridge – New York: Cambridge University Press. Moyer, A. (2013). Foreign accent: the phenomenon of non-native speech. Cambridge: Cambridge University Press. Ramers, K. H. (1988). Vokalquantität und –qualität im Deutschen, Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 213).
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-12-2019