Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ACCENT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Τίτλος στα ΓερμανικάDie Rolle der Aussprache im Fremdsprachenunterricht
ΚωδικόςΓΔ_007
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014179

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600148037
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν αποκτήσει: • Επίγνωση της σπουδαιότητας της σωστής προφοράς σε μία ξένη γλώσσα. • Επίγνωση των μαθησιακών παραμέτρων που επηρεάζουν την κατάκτηση της σωστής προφοράς. • Ικανότητα σχεδιασμού πλήθους ασκήσεων αντίληψης και παραγωγής για τη διδασκαλία της προφοράς. • Ικανότητα αξιολόγησης και χρήσης λογισμικών προγραμμάτων στη διδακτική διαδικασία. • Ικανότητα σχεδιασμού και προσαρμογής των ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως στόχο να αναλύσει το πολύπλευρο φαινόμενο της ύπαρξης ξενικής προφοράς κατά την εκμάθηση/κατάκτηση μιας Γ2. Θα ασχοληθούμε με την επίλυση διαφόρων φωνητικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων κατά τη διδακτική διαδικασία. Μεταξύ άλλων πρόκειται να εξετάσουμε ζητήματα, όπως οι επιπτώσεις της ξενικής προφοράς στην κοινωνική ζωή ενός ατόμου και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Επίσης, πρόκειται να αναλύσουμε τις παραμέτρους που σχετίζονται με τον μαθητή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της προφοράς (ηλικία, εμπειρία, φύλο, κίνητρα κ.ο.κ.). Ακόμα θα αναφέρουμε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές για τη διδασκαλία της προφοράς με την παράλληλη χρήση και αξιολόγηση λογισμικών προγραμμάτων εκμάθησης της προφοράς.
Λέξεις Κλειδιά
Ακουστική Ανάλυση, Φωνητική, Φωνολογία, Φωνητική Ανάπτυξη, Εκμάθηση/Κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδραστικός πίνακας, για την προβολή διαφανειών, ακουστικών αρχείων και βίντεο. • Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. • Χρηση Τ.Π.Ε. όπως της πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης Moodle σε εβδομαδιαία βάση, για διανομή – παρουσίαση διδακτικού υλικού, αποστολή εργασιών από την πλευρά των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια753
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδικές εργασίες και εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Balassi, Ε. (2016). Phonetik/Phonologie des Deutschen und Griechischen und ihre Didaktisierung. Athen: Pedio (ISBN:978-960-546-735-7). Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Dieling, H. & Hischfeld, U. (2000). Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt Bongaerts, T., van Summeren, C., Planken, B., & Schils, E. (1997). Age and ultimate attainment in the pronunciation of a foreign language. Studies in Second Language Acquisition, 19, 447-465. Flege, J. E. (1988). The production and perception of foreign language speech sounds. In H. Winitz (Ed.), Human communication and its disorders (pp. 224-401). Norwwod, NJ : Ablex. Flege, J. E., Munro, M. J., & MacKay, I.R.A. (1995b). Factors affecting strength of perceived foreign accent in a second language. Journal of the Acoustical Society of America, 97, 3125-3134. Hischfeld, U., Reinke, K. & Stock, E. (2007). Phonothek intensiv. München: Langenscheidt 2007. Moyer, A. (1999). Ultimate attainment in L2 phonology. Studies in Second Language Acquisition, 21, 81-108. Missaglia, F. (1999). Contrastive prosody in SLA – an empirical study with adult Italian learners of German (pp. 551-554). Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, Vol. 1. Purcell, E. T., & Suter, R. W. (1980). Predictors of pronunciation accuracy : a reexamination. Language Learning, 30, 271-287. Suter, R. W. (1976). Predictors of pronunciation accuracy in second language learning. Language Learning, 26, 233-253. Thompson, I. (1991). Foreign accents revisited : The English pronunciation of Russian immigrants. Language Learning, 41, 177-204.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-12-2019