ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLINGUISTICS
Τίτλος στα ΓερμανικάSoziolinguistik
ΚωδικόςΓΔ_018
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018097

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600148073
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και ζητήματα που αφορούν τη μελέτη της γλώσσας ως κοινωνικού φαινομένου, με εστίαση στον ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή κοινωνικών ταυτοτήτων. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η έννοια και οι διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας (χώρος ως οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική επαφή, κοσμοαντίληψη), οι οποίες συνδέονται με τον ρόλο της γλώσσας ως συμβόλου κοινωνικής ταυτότητας. Συζητιούνται οι βασικότερες θεωρήσεις στη μελέτη των κοινωνικών ταυτοτήτων, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση από μια ουσιoκρατική σε μια κονστρουξονιστική προσέγγιση. Αναλύονται οι κοινωνικοί παράγοντες της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της ηλικίας και της εθνότητας/ εθνικότητας (με εστίαση στις κατασκευές της γερμανικότητας/ του εθνικού ‘άλλου’ στην ελληνική κοινωνία και των εθνοπολισμικών στερεοτύπων που τις συνοδεύουν) ως βασικές συνιστώσες διαμόρφωσης της ταυτότητας του ατόμου. Οι παραπάνω θεωρητικές έννοιες εφαρμόζονται σε μια ευρεία γκάμα κειμένων από τη μαζική κουλτούρα (διαφημίσεις, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές) που αναπαριστούν μέσω της γλώσσας (αλλά και της εικόνας) διαφορετικές εκδοχές των κοινωνικών ταυτοτήτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική λειτουργία των γλωσ-σικών φαινομένων • Αντιλαμβάνεται τον ενεργητικό ρόλο της γλώσσας στην κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων • Nα διακρίνει τις συμβολικές επενδύσεις της γλώσσας και να εκτιμήσει τις κοινωνικές ανισότητες με τις οποίες συνδέονται συγκεκριμένες χρήσεις της γλώσσας • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας για να προσδιο-ρίσει τις κοινωνικές παραμέτρους με τις οποίες σχετίζεται η χρήση της γλώσσας σε μια δεδομένη περίσταση επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Οριοθέτηση της κοινωνιογλωσσολογίας και αμφισβήτηση της γλωσσικής αυτονομίας και ομοιογένειας • Διαστάσεις γλωσσικής ποικιλότητας • Γλώσσα και ταυτότητα: Ουσιοκρατικές και κονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις • Γλώσσα και ταυτότητες κοινωνικής τάξης (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλ-τούρας) • Γλώσσα και έμφυλες ταυτότητες (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας) • Γλώσσα και ηλικιακές ταυτότητες (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας) • Γλώσσα και εθνοτικές/ εθνικές ταυτότητες: o εθνικός ‘άλλος’ και η περίπτωση της γερμανικότητας στην Ελλάδα (εφαρμογές σε κείμενα της μαζικής κουλτούρας)
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα, ταυτότητες, κοινωνική πρακτική, γερμανικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία του μαθήματος: Βιντεοπροβολέας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Εργαστηριακή Άσκηση251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες κατ' οίκον Προφορική παρουσίαση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρχάκης, Α. & Τσάκωνα, Β. 2011. Ταυτότητες, Αφηγήσεις και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Boutet, J. (1984). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία (μτφ. A. Ιορδανίδου & Ε. Τσαμαδού). Αθήνα: Γρηγόρη. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού, M. & Β. Τσάκωνα (επίμ.) Ανάλυση Λόγου. Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος. Holmes, J. (2016[1992]). Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κωστούλα-Μακράκη, N. (2001). Γλώσσα και Κοινωνία: Βασικές έννοιες. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μικρός, Γ.Κ. (2008). Η Ποσοτική Ανάλυση της Κοινωνιογλωσσολογικής Ποικιλίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπασλής, Γ.Ν. (2000). Κοινωνιογλωσσολογία: Αθήνα: Γρηγόρη. Ντάλτας, Π. (1997). Κοινωνιογλωσσική Μεταβλητότητα: Θεωρητικά Υποδείγματα και Μεθοδολογία της Έρευνας. Αθήνα: Επικαιρότητα. Παυλίδου, Θ.-Σ. (2006) (επιμ.). Γλώσσα, Γένος, Φύλο (2η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2019