ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / INTELLIGENT TECHNOLOGIES
ΚωδικόςΥΕ.008
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" (2015-2019)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Αντωνόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001687

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600152346
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση εκπαίδευσης από απόσταση, συνεργατικής μάθησης και μεικτής μάθησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους χώρους της εκπαίδευσης από απόσταση, συνεργατικής μάθησης και μεικτής μάθησης. 2. Κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο των ευφυών τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης 3. Εξοικειωθούν με κατάλληλες εφαρμογές των ευφυών τεχνολογιών στη μοντελοποίηση δεδομένων και ειδικότερα στο χώρο της ασαφούς λογικής. 4. Πειραματιστούν σε σενάρια εκπαίδευσης αναλύοντάς τα αντίστοιχα δεδομένα με ευφυείς τεχνολογίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναφέρεται στο παρακάτω περιεχόμενο διαλέξεων (L1-L14): L1: Presentation of the Course L2: Placing the Framework within the Educational Context L3: Understanding Online Learning Environments L4: Computer-Supported Collaborative Learning L5: Towards Blending Potentialities within a LMS: Definitions/Trends L6: Personal/Cloud Learning Environment/Web 3.0/ Ontologies L7: Placing the Framework within the Fuzzy Logic World L8: Fuzzy Logic Essentials/Fuzzy Logic-Based Inference System L9: Fuzzy Logic/Matlab environment L10: Massive Open Online Courses L11: Connecting the Educational and Fuzzy Worlds L12: Applications of Fuzzy Logic, Part I L13: Applications of Fuzzy Logic , Part II L14: Towards a Hybrid Modeling/ Project Guidelines
Λέξεις Κλειδιά
Ευφυείς τεχνολογίες, ασαφή λογική, εκπαίδευση από απόσταση, συνεργατική μάθηση, μεικτή μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως βασικό στοιχείο του μαθήματος, μιας και πάνω σε αυτές χτίζεται το περιεχόμενό του.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1797,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fuzzy Logic-Based Modeling in Collaborative and Blended Learning Sofia J. Hadjileontiadou (Hellenic Open University, Greece), Sofia B. Dias (Universidade de Lisboa, Portugal), José A. Diniz (Universidade de Lisboa, Portugal) and Leontios J. Hadjileontiadis (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) http://www.igi-global.com/book/fuzzy-logic-based-modeling-collaborative/126419
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Towards an Intelligent Learning Management System Under Blended Learning Trends, Profiles and Modeling Perspectives Dias, Sofia B., Diniz, José A., Hadjileontiadis, Leontios J http://www.springer.com/fr/book/9783319020778
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2016