Οικουμενικές Προσωπογραφίες του 20ου αιώνα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικουμενικές Προσωπογραφίες του 20ου αιώνα / Ecumenical Portraits of the 20th century
Κωδικός2127
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσομπανίδης
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΜαθήματα Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000013

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικουμενικές Προσωπογραφίες του 20ου αιώνα
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153605
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • γνωρίζουν ορισμένα από τα βασικά πρόσωπα της Οικουμενικής Κίνησης στον 20ο αιώνα. • αναλύουν και θα επεξεργάζονται κείμενα των προσωπικοτήτων αυτών. • είναι ενήμεροι για τη διαχρονική προσφορά αυτών των προσώπων στο Π.Σ.Ε. και την Οικουμενική Κίνηση. • είναι σε θέση να τοποθετούνται σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις χριστιανικές εκκλησίες υπό το πρίσμα των τοποθετήσεων των προσώπων αυτών. • μπορούν να κατανοούν την προσφορά και το έργο που προσέφεραν υπέρ του διαλόγων μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η επιστημονική σπουδή και γνωριμία με το έργο και το όραμα μεγάλων προσωπικοτήτων της Οικουμενικής Κίνησης του 20ου αιώνα η συμβολή των οποίων εξακολουθεί να σφραγίζει την πορεία και εξέλιξή της μέχρι σήμερα.
Λέξεις Κλειδιά
Οικουμενική Κίνηση, Εκκλησία και Κόσμος, διάλογος, εκκλησιολογία, Εκκλησία και εκκλησίες, ειρήνη, δικαιοσύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με: •Εξέταση προφορική ή γραπτή στο τέλος του εξαμήνου •Εξέταση προφορική για τους αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες. •Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον καθηγητή και βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και φοιτητριών. •Εξέταση προφορική για ειδικές και προβλεπόμενες από το νόμο κατηγορίες φοιτητών και φοιτητριών. Η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα (συζήτηση, ερωτήσεις, διατύπωση παρατηρήσεων, παροχή πληροφοριών) συνήθως χρησιμοποιείται ως γενικός δείκτης του ενδιαφέροντός τους και διαμορφώνει το τελικό αποτελέσματα. Η αξιολόγηση (προφορική ή γραπτή) της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με τη διαφάνεια. Εκτός του ότι εξηγούνται με ακρίβεια και σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης για το συγκεκριμένο μάθημα, η διαφάνεια διασφαλίζεται με ισοβαρή θέματα στις εξετάσεις, με δυνατότητα επανελέγχου του γραπτού ύστερα από αίτηση του φοιτητή, με αξιολόγηση των εργασιών τους δημοσίως.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Στ. Τσομπανίδης, Οικουμενικά Πορτρέτα. Εκκλησιολογικές και κοινωνικοηθικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018. 2. Στ. Τσομπανίδης, Εκκλησία και Εκκλησίες. Η θέση των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών στην εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πλαίσια του οικουμενικού διαλόγου, Εκδ. Αρμός, Αθήνα 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Στ. Τσομπανίδης, «‘Η Εκκλησία ως διαρκής έξοδος’. Η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας κατά τον Νίκο Ματσούκα», στον τόμο: Ομοτίμοις Διαλεγόμενος. Τιμητικός τόμος για τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Λάππα, (επ.) Ι. Κογκούλης, εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2012, 219-231. 2. Στ. Τσομπανίδης, «Ανιχνεύοντας την οικουμενική δυναμική της Ορθοδοξίας. Εκκλησία και εκκλησίες στη σκέψη του Αμίλκα Αλιβιζάτου», στον τόμο: Αγωγή αγάπης και ελευθερίας. Τιμητικό αφιέρωμα στον Καθηγητή Χρ. Βασιλόπουλο, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2012, 421-454. 3. Στ. Τσομπανίδης, «Η Οικουμενική Θεολογία στη Θεσσαλονίκη με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του καθηγητή Νίκου Ματσούκα», Σύνθεσις [e-περιοδικό Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis], τόμ. 1, τεύχ. 2/2012, 147-164. 4. Στ. Τσομπανίδης, «Η δυναμική εκκλησιολογία του Ν. Νησιώτη», [υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου που διοργάνωσε η Θεολογική Ακαδημία Βόλου με θέμα Θεολογικές Προσωπογραφίες ΙΙ: Νίκος Νησιώτης: Ο Οικουμενικός θεολόγος της Ορθοδοξίας, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσάτικα, Βόλος, 6 Απριλίου 2013]. 5. Στ. Τσομπανίδης, «Από το «Πρόσωπο» στην «Οικουμένη». Βασικές πτυχές της οικουμενικής θεολογίας του Νίκου Νησιώτη», Νίκος Νησιώτης: ο θεολόγος του διαλόγου. Τιμητική Εκδήλωση για τον Καθηγητή Νικόλαο Αγγ. Νησιώτη. Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», 28 Σεπτεμβρίου 2013, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2015, 15-46. 6. Νίκος Ματσοούκας, Οικουμενική θεολογία Έκθεση της χριστιανικής πίστης. Προϋποθέσεις ενός οικουμενικού διαλόγου, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2005. 7. Γεώργιος Τσέτσης, Οικουμενικά Ανάλεκτα, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-05-2020