ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι / Specialization Greek Folklore Dancing I
ΚωδικόςΚΧ2001
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014381

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕιδίκευση7416

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600153934
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΔΑ0600 Διδακτική των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών
 • ΚΧ0600 Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/ήτριες • Να εµπλουτίσουν/εµβαθύνουν ακόµη περισσότερο τις γνώσεις τους για τον Ελληνικό παραδοσιακό χορό, καθώς και για τις αρχές µάθησης και εφαρµογής των µεθοδολογικών αρχών στη διδασκαλία του. • Να εντρυφήσουν στη µορφή και τη δοµή του Ελληνικού Παραδοσιακού χορού. • Να μελετήσουν τη συµβολή του Ελληνικού παραδοσιακού χορού στην αγωγή του ατόµου και τη σχέση του µε την παραδοσιακή και σύγχρονη κοινωνία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Χορός και λαϊκός πολιτισµός. Παράδοση και φολκλορισµός. Η σπουδή του Ελληνικού χορού. Αρχές µάθησης (τα θεωρητικά µοντέλα µάθησης). Χορευτικά σχήµατα. Το δηµοτικό τραγούδι. Εκπόνηση εργασίας στο γνωστικό αντικείµενο του Ελληνικού παραδοσιακού χορού. • Εκµάθηση χορών γεωγραφικών διαµερισµάτων (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ρούµελη, Πελοπόννησος, Νησιά) και πολιτισµικών οµάδων (Σαρακατσαναίοι, Βλάχοι, Πόντιοι) από όλη την Ελλάδα .
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνικός παραδοσιακός χορός, κινητικά εκφραστικά μέσα, αρχές µάθησης, αγωγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Κατά τη διδασκαλία των χορών για την αναπαραγωγή του ήχου. • Διδασκαλία μαθημάτων θεωρητικού υπόβαθρου με χρήση βίντεο-προβολέα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Σεμινάρια100,4
Άσκηση Πεδίου1505,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2007,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Καλλιτεχνική δημιουργία100,4
Εξετάσεις60,2
Σύνολο41616
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση βάσει της τακτικής και ενεργούς συµµετοχής στο µάθηµα (10%), µε την παρουσίαση μίας εργασίας στο χορό στο τέλος του εξαµήνου (30%) και µε προφορικές, γραπτές και πρακτικές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου (60%). Τα κριτήρια κοινοποιούνται στους/ις φοιτητές-τριες στο πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Μαυροβουνιώτης Φώτιος, Μαλκογεώργος Αλέξανδρος, Αργυριάδου Ειρήνη (2013). Ελληνικοί ΛαΪκοί Χοροί.Εκδόσεις: University Studio Press. - ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. (2018). ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. - Ηλίας Σ. Δήμας, Βασιλική Κ. Τυροβολά, Μαρία Ι. Κουτσούμπα. (2017). ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Θεωρήσεις για το λόγο, τη γραφή και τη διδασκαλία του. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. - Πραντσίδης Ιωάννης (2004). Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του. Εκδόσεις: Δήμος Πραντσίδης - Βασίλης Καρφής, Μαρία Ζιάκα. (2009). Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός στην Εκπαίδευση. ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΒΙΒΛΙΟΔΙΑΠΛΟΥΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2020