Προσχολική Φυσική Αγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροσχολική Φυσική Αγωγή / Pre-school Physical Education
ΚωδικόςΓΚ4800
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ )
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000611

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠρακτική ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροσχολική Φυσική Αγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600154030
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές της προσχολικής αγωγής και στις έννοιες που αφορούν στην ανάπτυξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία και ο σχεδιασμός κατάλληλων κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για την ανάπτυξη των γλωσσικών, κοινωνικών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων, καθώς και της υγείας και της καλής φυσικής κατάστασης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/ήτρια θα είναι σε θέση: • Να γνωρίζει τα βασικά στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών βασιζόμενο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. • Να έχει γνώση των εργαλείων εκτίμησης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο ικανοτήτων του εκάστοτε μαθητή και να θέσει τους στόχους του μαθήματος. • Να γνωρίζει τις επιπτώσεις των διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών (οικονομικό- κοινωνικό, μορφωτικό επίπεδο γονιών) στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών και να μπορεί να προσφέρει ένα ισότιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης σε όλα τα παιδιά. • Να γνωρίζει τις διαφορετικές προσδοκίες του κοινωνικού περιβάλλοντος με βάση το φύλο του παιδιού και τις συνέπειες στην ανάπτυξη των αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων τους. • Να μπορεί να σχεδιάζει και να εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα φυσικής αγωγής θέτοντας μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις και δυνατότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας. 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
 Εισαγωγή στην Προσχολική Αγωγή. Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του παιδιού. Ο ρόλος της Προσχολικής Φυσικής Αγωγής στην κινητική ανάπτυξη. Σημασία απόκτησης σωστών κινητικών προτύπων κατά την κρίσιμη προσχολική ηλικία.  Ψυχοκινητική αγωγή. Μάθηση μέσα από την κίνηση. Εκμάθηση κινητικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση και τον έλεγχο της κινητικότητας, την κατανόηση του σωματικού σχήματος, των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού.  Προγράμματα άσκησης για τη βελτίωση και ανάπτυξη αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων.  Εκμάθηση ασκήσεων για αντίληψη του σχήματος του σώματος, διάκρισης πλευρών, προσανατολισμού στο χώρο, οπτικής και ακουστικής αντίληψης, έκφρασης.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας. Παιχνίδια γνωριμίας και εμψύχωσης της ομάδας.  Κινητικά παιχνίδια. Προσαρμογή δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στις ανάγκες και δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  Οργάνωση ημερησίου προγράμματος (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, κατάλληλος σχεδιασμός, δραστηριότητες ανάλογες των δυνατοτήτων των παιδιών και του διαθέσιμου χώρου, καθορισμός έντασης και διάρκειας, ιεράρχηση υλικών ανάλογα με την επιβάρυνση).  Όργανα και υλικά. Χρήση καθημερινών υλικών στο παιχνίδι και τη γυμναστική. Προσαρμογή «σταθερών» και φορητών οργάνων κατάλληλη για την προσχολική ηλικία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
 Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης  Παρουσίαση προγράμματος άσκησης στην τάξη (40%)  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που αξιολογείται με παρουσία εργασίας στους συμφοιτητές τους (20%)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βενετσάνου, Φ. (2014). Γυμνάζοντας Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Εκδ. Σάλτο. Zimmer, R. (2007). Εγχειρίδιο Ψυχοκινητικής. Εκδ. ΧΡ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΑΙΜ.ΓΟΛΕΜΗΣ Ο.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2020