Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Παρασκευή Γιαγκάζογλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Ενημερώθηκε: 2019-04-19