ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ / ENVIRONMENTAL CONCEPTS AND ISSUES IN EDUCATION
ΚωδικόςΕΠ.2.069
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017829

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 112
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159811

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να: 1.Κατανοούν τη σύσταση και τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και το σχέσεις αλληλεσύνδεσης μεταξύ των φυσικών φαινομένων 2.Μελετούν βασικές έννοιες από τις περιβαλλοντικές επιστήμες 3.Προβληματιστούν για τους ανθρωπογενείς παράγοντες που δημιουργούν ή και ενισχύουν περιβαλλοντικά προβλήματα. 4.Αναγνωρίσουν την έννοια της αειφόρου λειτουργίας του περιβάλλοντος 5.Μελετήσουν το περιβάλλον ως σύστημα και να αναλύουν τα συναφή προβλήματα με συστημική σκέψη. 6.Αναγνωρίσουν τα σύγχρονα πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναλύουν τις περιβαλλοντικές /οικολογικές διεργασίες και μηχανισμούς τους 7.Αξιολογούν τη σημασία της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στην προοπτική της αειφορίας 8.Συσχετίσουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος με την ποιότητα της ζωής 9.Αναγνωρίσουν το αλληλένδετο μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και περιβαλλοντικής ποιότητας 10.Προβληματιστούν για τα κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ως αιτίες δημιουργίας ή και ενίσχυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων 11.Προβληματιστούν για τον σύγχρονο τρόπο ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και τις επιπτώσεις στην περιβαλλοντική ποιότητα και ειδικότερα το αστικό περιβάλλον 12.Εξετάζουν με κριτική σκέψη τις αιτίες και τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη φύση και στις ανθρώπινες κοινωνίες 13.Εξετάζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και των κοινωνικών ανισοτήτων 14.Αξιολογούν τη σχέση της περιβαλλοντικής ποιότητας με τις κοινωνικές ανισότητες 15.Αξιολογούν το ρόλο του ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επιλογών στην ποιότητα του περιβάλλοντος 16.Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την εκπαίδευση των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) για το περιβάλλον και την αειφορία στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή σύγχρονων περιβαλλοντικών γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τα συναφή περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα και η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μικρά παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές βασικές έννοιες από το πεδίο των περιβαλλοντικών επιστημών και της οικολογίας. Ειδικότερα, συζητούνται ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την όξινη βροχή, το στρώμα του όζοντος, τη μείωση της βιοποικιλότητας, όπως και θέματα σχετικά με το αστικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση αειφόρων πόλεων.
Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντικά προβλήματα, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται ψηφιακό υλικό - αρχεία PowerPoint, videos και ταινίες τα οποία και αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning). Η πλατφόρμα αυτή (e-learning), όπως επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) χρησιμοπoιείται για την επικοινωνία με τους φοιτητες. Οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν για την αξιολοηγησή τκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια30,1
Εργαστηριακή Άσκηση110,4
Άσκηση Πεδίου150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Eργασία (έντυπη ή ψηφιακή μορφή) με θέμα που καθορίζεται σε συνεργασία με τους φοιτητές. Κριτήρια αξιολόγησης Εργασιών (βαρύτητα %): Περιεχόμενο: Σαφήνεια και επιστημονική συγκρότηση του λόγου, κατάλληλη χρήση ορολογίας, συνάφεια με το θέμα προσωπικά δομήματα και όχι πιστή μεταφορά άλλων κειμένων (30 %) Κριτική σκέψη – Αξιολόγηση: ερμηνεία του θέματος, επαρκής τεκμηρίωση των θέσεων, κατάλληλη επιχειρηματολογία, συνθετική ή αναλυτική προσέγγιση (50 %) Δομή: Οργάνωση / δομή/συνοχή εργασίας, τήρηση της οριζόμενης κάθε φορά μέγιστης έκτασης του κειμένου της εργασίας (10%) Βιβλιογραφία: Επάρκεια βιβλιογραφικών αναφορών, κατάλληλη χρήση, αυτόνομη ανεύρεση πηγών (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. 2.Tyler, M. & Scott, S. (2018). Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Βασάλα, Π. & Φλογαΐτη, Ε. (2004). O κόσμος της θάλασσας. Διαθεματική προσέγγιση. Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 2.Caduto, M. (1985). A guide on environmental values education. Environmental Education Series No 13. Paris: UNESCO. 3.Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. 4.Δημητρίου, Α. (2001). Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο http://www.elinyae.gr 5.Δημητρίου, Α., (2001). Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Μαθητή. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. http://www.elinyae.gr 6.Δημητρίου, Α. (2004). Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με άξονα την τέχνη Έβρος: Το ποτάμι τριών λαών: Μια πρόταση για την προσχολική ηλικία και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στο: Χρ. Γκόβαρης, Κ. Βρατσάλης, & Μ. Καμπουροπούλου (Επιμ.), Επιστήμη και Τέχνη (σελ. 117-156). Αθήνα: Ατραπός. 7.Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον και αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 8.Goleman, D. (2015). Οικολογική νοημοσύνη. Αθήνα: Πεδίο. 9.Hart, R. (2011) (Κ. Ταμουτσέλη, Επιμ.). Τα παιδιά συμμετέχουν. Θεωρία και πρακτική της εμπλοκής παιδιών στην ανάπτυξη της κοινότητας και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 10.Κατσίκης, Α. (2004). Δια-θεματική Γεωγραφία. Αθήνα: Τυπωθήτω 11.Manorom, Κ. & Pollock, Z. (2006). Role play as a teaching method: A practical guide. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.mekong.es.usyd.edu.au/rolepaly_manual_ubu_pdf 12.Οικονόμου, E. & Χρηστίδου, B. (2008). "Ψάχνοντας το Νέμο": δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης για την προσέγγιση της έννοιας του οικοσυστήματος. Στο Σ Αικ. Πλακίτση (Επ.). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Πατάκης, 329-343. 13.Palmberg, I., & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. The journal of environmental education, 31 (4), 32-36. 14.Σκαναβή – Τσαμπούκου, Κ. (2004). Περιβάλλον και κοινωνία. Μία σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 15.UNESCO - UNEP (1985). A Problem-solving Approach to Environmental Education. Environmental Education Series 15. Paris: Unesco. 16.Young, A.J. & McElhone, M.J. (1986). Guidelines for the development of non-formal environmental education. Environnemental Education Series 23. Paris: Unesco. 17.Webster, K., Graig, J. (Κ. Ταμουτσέλη, μετάφραση) (2011). Λογική και αειφορία. Εκπαιδεύοντας για έναν κόσμο χαμηλού άνθρακα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 18.Wilson, R. A. (ed.) (1994). Environmental Education at Early Childhood Level, Washington, DC: North American Association for Environmental Education. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Applied environmental education and communication Environmental Education Research Environment, Development and Sustainability International Journal of Early Childhood Environmental Education (ijecee) International journal of environmental & science education Journal of Environmental Education Προτεινόμενοι ιστότοποι περιβαλλοντικού περιεχομένου http://www.naaee.org Αμερικανικός οργανισμός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση http://www.epa.gov Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος http://www.unesco.org (http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future) UNESCO http://www.medies.net (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability) http://www.ensi.org (Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) http://www.env-edu.gr/Support.aspx (Πύλη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2020