ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ / TOPICS OF SEMANTICS
Τίτλος στα ΓερμανικάAusgewählte Themen der Semantik
ΚωδικόςΓΔ_002
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003386

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166199
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • εμβαθύνουν τις γνώσεις τους • συνδέσουν τα δεδομένα με τη σημασιολογική θεωρία • ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του/της ερευνητή/τριας στο πεδίο που μελετά • παραγάγουν νέες ιδέες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό θα μας απασχολήσουν επιλεγμένα θέματα που άπτονται της Σημασιολογίας, μεταξύ άλλων, της λεξικής σημασιολογίας (με έμφαση στη λεξική τυπολογία), της εναλλαγής ορισμάτων, της θεωρίας του Σθένους, της (εναλλαγής) Διάθεσης. Ακόμα, θα ασχοληθούμε με τη λεξικογραφική εφαρμογή της Θεωρίας του Σθένους και τις εναλλαγές ορισμάτων σε διαφορετικών ειδών λεξικά της Γερμανικής (λεξικά σθένους, λεξικά εκμάθησης, διαδικτυακά λεξικά).
Λέξεις Κλειδιά
Zητήματα Σημασιολογικής Ανάλυσης, λεξική σημασιολογία, λεξικά σθένους, λεξικά εκμάθησης, διαδικτυακά λεξικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, προφορική παρουσίαση εργασίας, μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων, τελική γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alexiadou, Artemis, Elena Anagnostopoulou & Florian Schäfer (2015): External Arguments in Transitivity Alternations. A Layering Approach. Oxford: Oxford University Press. Βελούδης, Γιάννης (2010): Από τη Σημασιολογία της Ελληνικής Γλώσσας. ΙΝΣ: Θεσσαλονίκη. Boas, C. Hans, Dux, Ryan, and Alexander Ziem (2016b): Frames and constructions in an online learner’s dictionary of German. In S. De Knop and Gaetanelle Guilquin (eds.), Applied Construction Grammar, 303-326. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. Boas, Hans C. (2013c): “Wie viel Wissen steckt in Woerterbuechern? Eine frame- semantische Perspektive.” Zeitschrift für Angewandte Linguistik 57. 75-97. Engelberg, Stefan (2010): Die lexikographische Behandlung von Argumentstrukturvarianten in Valenz- und Lernerwörterbüchern. In Stefan J. Schierholz, Klaus Fischer & Eilika Fobbe (Hg.): Valenz und Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Lang, 113-141. Klosa, Annette/Müller-Spitzer, Carolin (2016) (Hgg.):Internetlexikografie. Ein Kompendium. Berlin/New York: de Gruyter. Levin, Beth (1993): English Verb Classes and Alternations: a preliminary investigation. Chicago: The University of Chicago Press. Müller-Spitzer, Carolin/Koplenig, Alexander (2014): Online dictionaries: expectations anddemands. In: Müller-Spitzer, Carolin (Hrsg.):Using Online Dictionaries. Berlin/Boston:de Gruyter, 143–188. Wunderlich, Dieter (1993): Diathesen. In: Jakobs, Joachim; Stechow, Arnim von; Sternefeld, Wolfgang; Vennemann, Theo (Hrsg.), Syntax. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. 1. Halbband. HSK, Band 9,1, 730-747. Valenzwörterbücher (in Auswahl) Engel, Ulrich und Helmut Schumacher (1976): Kleines Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Gunter Narr. Helbig, Gerhard und Ulrich Schenkel (1991): Wörterbuch zur Distribution und Valenz deutscher Verben. 8. Auflage [1. Auflage 1969. 458 S]. Berlin: de Gruyter. Schumacher Helmut (1986): Verben in Feldern. Schriften des Instituts für deutsche Sprache. Berlin: de Gruyter. Schumacher Helmut, Jacqueline Kubczak, Renate Schmidt, Vera de Ruiter (2004): VALBU-Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Gunter Narr. Herbst, Thomas, David Heath, Ian F. Roe and Dieter Götz 2004. A Valency Dictionary of English. A Corpus-Based Analysis of the Complementation Patterns of English Verbs, Nouns and Adjectives.In: Topics in English Linguistics 4. Berlin: De Gruyter Mouton.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2021