Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α΄- Επεξεργασία εικόνας και ήχου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α΄- Επεξεργασία εικόνας και ήχου / Computer applications in theology I-Image and sound editing
ΚωδικόςΧ331
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυστράτιος Μουρατίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600018267

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α΄- Επεξεργασία εικόνας και ήχου
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167207
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατακτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρονικών αρχείων εικόνας-φωτογραφίας και ήχου-βίντεο (κωδικοποίηση, δειγματοληψία, ψηφιοποίηση), θα μάθουν για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών και θα εκπαιδευτούν στην επεξεργασία αρχείων εικόνας με χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας ανοικτού κώδικα με κυριότερο το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας GIMP. Η εξάσκηση θα περιλαμβάνει θέματα ψηφιακής φωτογράφησης και θα γίνει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά επί θεμάτων θεολογικού χαρακτήρα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως στόχο οι φοιτητές να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο των αρχείων εικόνας και ήχου και να εξειδικευθούν στην επεξεργασία αρχείων εικόνας. 1. Εισαγωγή στην πληροφορική, Ιστορική εξέλιξη, Κατηγορίες υπολογιστών, Υλικό (hardware) και λογισμικό (software) υπολογιστών, Περιφερειακές συσκευές. 2. Αριθμητικά συστήματα, κωδικοποίηση αλφαριθμητικών χαρακτήρων, κωδικοποίηση εικόνων. 3. Συστήματα κωδικοποίησης (διανυσματικά-ψηφιογραφικά), συμπίεση εικόνας (απωλεστική και μη απολεστική). 4. Διαμορφώσεις (format) εικόνας, επεξεργασία εικόνας (παραδείγματα, πρακτική άσκηση). 5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνες-φωτογραφίες, συκοφαντική δυσφήμηση, διαπίστωση γνησιότητας εικόνων. 6. Ψηφιοποίηση ήχου-διαδικασία και περιπτωσιακή ανάλυση, βίντεο (τεχνικές δυνατότητες-προβλήματα). 7. Διαδικασία ψηφιοποίησης (σάρωση, ψηφιακή φωτογράφηση - τεχνικές έννοιες, αρχές λειτουργίας, χαρακτηριστικά), χρωματικά συστήματα, πρακτική άσκηση. 8. Eπεξεργασίας εικόνας με χρήση του ελεύθερου λογισμικού GIMP (Ι), Εισαγωγή και παραμετροποίηση 9. Eπεξεργασίας εικόνας με χρήση του ελεύθερου λογισμικού GIMP (ΙΙ), Δομή και εργαλεία, Εφαρμοσμένα παραδείγματα 10. Eπεξεργασίας εικόνας με χρήση του ελεύθερου λογισμικού GIMP (ΙΙI), Επίπεδα (Layers), Εφαρμοσμένα παραδείγματα 11. Eπεξεργασίας εικόνας με χρήση του ελεύθερου λογισμικού GIMP (ΙV), Επεξεργασία (θόλωση, εικονοστοιχείωση, υπόβαθρο-φίλτρα). Εφαρμοσμένα παραδείγματα 12. Eπεξεργασίας εικόνας με χρήση του ελεύθερου λογισμικού GIMP (V), Μάσκες, επεξεργασία χρωμάτων 13. Εξετάσεις
Λέξεις Κλειδιά
Πληροφορική, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, εικόνα, ήχος, ψηφιακή, φωτογράφηση, GIMP
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της νησίδας για πρόσβαση κατά τη διάρκεια των παραδόσεων σε online εκπαιδευτικά εργαλεία, πληροφορίες και υλικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο281,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές εξετάσεις (100% του βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, «Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσµη ∆ιατήρηση Πολιτιστικού Περιεχοµένου», Πανεπιστήμιο Πατρών http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/Odhgos_kalwn_praktikwn1.0.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-03-2021