Θρησκείες και περιβάλλον

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘρησκείες και περιβάλλον / Religions and the environment
ΚωδικόςΧ299
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Αντωνοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘρησκείες και περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600167435

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΝΗΣΙΔΑ (383)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 18:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α. να κατανοούν τα τρέχονται ζητήματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και β. να αξιοποιούν τις γνώσεις που έλαβαν σε συζητήσεις που αφορούν τη σχέση των θρησκειών με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τι έχει να προσφέρει η καθεμία από αυτές στην αντιμετώπιση της σύγχρονης περιβαλλοντικής κρίσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζεται η σχέση των διαφόρων θρησκειών με το περιβάλλον διαχρονικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ακόμη, προσεγγίζονται μία σειρά από σύγχρονα οικολογικά ζητήματα. Διδακτικές ενότητες 1. Θρησκεία και περιβάλλον, μια αμφίδρομη σχέση. 2. Οι θρησκείες για το περιβάλλον. 3. Οι θρησκείας της Αν. Μεσογείου για το περιβάλλον Ι (Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή θρησκεία). 4. Οι θρησκείες της Αν. Μεσογείου για το περιβάλλον ΙΙ (Λατρείες της Μ. Ασίας, λατρείες της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου, Λατρείες της Μ. Ανατολής, αρχαίοι Αιγύπτιοι). 5. Ιουδαϊσμός και περιβάλλον. 6. Λαοί της Μεσοποταμίας (Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Πέρσες). 7. Ανατολικές θρησκείες Ι (Βεδισμός, Ινδουϊσμός, Τζαϊνισμός, Βουδισμός). 8. Ανατολικές θρησκείες ΙΙ (Κομφουκιανισμός, Ταοϊσμός, Σιντοϊσμός). 9. Λαοί της υποσαχάριας Αφρικής, Ινδιάνοι της Αμερικής, Αβορίγινες της Ωκεανίας. 10. Ισλάμ και περιβάλλον. 11. Σύγχρονα θέματα θρησκείας και οικολογίας. 12. Διεθνή κινήματα για την οικολογία - Βιώσιμη ανάπτυξη. Σχέση με τις θρησκείες. 13. Παρουσίαση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκείες, προστασία περιβάλλοντος, οικολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προφορική εξέταση στην ύλη που καλύφθηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή γραπτή εργασία σε θέμα που σχετίζεται με την ύλη του μαθήματος (90%). Προσμετράται και η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα (10%)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις10,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με την εκπόνηση εργασίας. Η εργασία αυτή παρουσιάζεται προφορικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος του εξαμήνου (100% του τελικού βαθμού). Εναλλακτικά, για όσους δεν επιθυμούν να κάνουν εργασία, η αξιολόγηση γίνεται με προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, πάνω σε ορισμένη ύλη (100% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις των διδασκόντων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Barnhill, David Landis, and Roger S. Gottlieb (eds.) 2001. Deep Ecology and World Religions: New Essays on Sacred Ground. State University of New York Press, Albany, N.Y. 291 p Bassett, Libby, John T. Brinkman and Kusumita P. Pederson (eds.) 2000. Earth and Faith: A Book of Reflection for Action. Interfaith Partnership for the Environment, United Nations Environment Programme, New York. 80 p. Callicott, J. Baird, and Roger T. Ames (eds.) 1989. Nature in Asian Traditions of Thought: Essays in Environmental Philosophy. State University of New York Press, Albany, N.Y. Chapple, Christopher Key (ed.) 2002. Jainism and Ecology: Nonviolence in the Web of Life. Harvard University Press, Cambridge. 304 p. Chapple, Christopher Key, and Mary Evelyn Tucker (eds.). 2000. Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water. Harvard University Press, Cambridge. 656 p. Chryssavgis, John, and Bruce V. Foltz. 2013. Toward an Ecology of Transfiguration: Orthodox Christian Perspectives on Environment, Nature, and Creation. Fordham University Press, 2013. Foltz, Richard C. (ed.) 2002. Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, California. 620 p. Foltz, Richard C., Frederick M. Denny and Azizan Baharuddin (eds.) 2003. Islam and Ecology: A Bestowed Trust. Harvard University Press, Cambridge. 632 p. Girardot, N.J., James Miller and Liu Xiaogan (eds.) 2001. Daoism and Ecology: Ways Within a Cosmic Landscape. Harvard University Press, Cambridge. 476 p. Gosling, David L. 2001. Religion and Ecology in India and Southeast Asia. Routledge, London. Gottlieb, Roger S. (ed.) 1995. This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment. Routledge, New York. 672 p. Green Cross International. 2002. Globalization and Sustainable Development: Is Ethics the Missing Link? Synthesis report, Earth Dialogues, Lyon 2002. 12 p. Grim, John (ed.) 2001. Indigenous Traditions and Ecology: The Interbeing of Cosmology and Community. Harvard University Press, Cambridge. 832 p. Grim, John, and Mary Evelyn Tucker. 2014. Ecology and Religion. Island Press, Washington, D.C. 265 p. Jenkins, Willis, Mary Evelyn Tucker and John Grimm (eds). 2017. Routledge Handbook of Religion and Ecology. Earthscan from Routledge, London and New York. 439 p. Kaza, Stephanie, and Kenneth Kraft (eds.) 2000. Dharma Rain: Sources of Buddhist Environmentalism. Shambhala, Boston. Taylor, Bron, and Jeffrey Kaplan (eds.) (2005). The Encyclopedia of Religion and Nature. 2 volumes. Thoemmes Continuum, London & New York. 1877 p. http://www.religionandnature.com Tirosh-Samuelson, Hava (ed.) 2002. Judaism and Ecology: Created World and Revealed Word. Harvard University Press, Cambridge. 620 p. Tucker, Mary Evelyn. 2003. Worldly Wonder: Religions Enter Their Ecological Phase. Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois. 166 p. Tucker, Mary Evelyn, and John Berthrong (eds.) 1998. Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans. Harvard University Press, Cambridge. 420 p. Tucker, Mary Evelyn, and John Grim (eds.) 1994. Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the Environment. Orbis Books, Maryknoll, N.Y. 242 p. Veitch, James (ed.) 1996. Can Humanity Survive? The World's Religions and the Environment. Awareness Book Company Ltd, Auckland, New Zealand. 310 p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2023