Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Independent learning on contimuing education issues (with the guidance of the tutor)
ΚωδικόςΠΕΣΕ407
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019718

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600168017
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
 • ΠΕ102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕ103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις
 • ΠΕΣΕ401 Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιχόμενης Εκπαίδευσης
 • ΠΕΣΕ402 Συγκριτικές προσεγγίσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • ΠΕΣΕ404 Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 • ΠΕΣΕ405 Ο κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • ΠΕΣΕ406 Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας: κατάρτιση, δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακή κουλτούρα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτόνομοι/αυτόνομες και ικανοί/ικανές στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμούν, σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον, όπως επίσης να γίνουν ικανοί στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το παραπάνω υλικό προκειμένου να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: • να αναζητούν το θέμα μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας • να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά το υλικό • να σχεδιάζουν επί χάρτου μία ερευνητική εργασία • να διατυπώνουν το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας • να προγραμματίζουν την πορεία της έρευνας • να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής δεδομένων • να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία της εκπαιδευτικής έρευνας • να διατυπώνουν προσωπικά επιχειρήματα μετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας • να αποφεύγουν την ακούσια λογοκλοπή • να συντάσσουν βιβλιογραφικό κατάλογο • να συντάσσουν την τελική έκθεση με τη μορφή επιστημονικής εργασίας • να παρουσιάζουν την εργασία τους, με τη μορφή εισήγησης, σε κοινό • να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά την έρευνά τους και κατά την παρουσίαση της εργασίας τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το πρόγραμμα του μαθήματος αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια: 1. Με τη βοήθεια του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας ο φοιτητής ή η φοιτήτρια βρίσκει το θέμα το οποίο θα μελετήσει (έως 15 Οκτωβρίου) 2. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια τελειώνει την ανασκόπηση βιβλιογραφίας και συγγράφει συνεκτικό κείμενο 10-15 σελίδων (3000 λέξεις) (μέσα Νοεμβρίου). 3. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πραγματοποιεί την ερευνητική εργασία (συνθετική ή στο πεδίο) (τέλη Ιανουαρίου) και σε συνάντηση με τον διδάσκοντα υποβάλλει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα τις διορθώσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σε ένα μήνα (τέλη Φεβρουαρίου). 4. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια παρουσιάζει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα την τελική εργασία, πιθανόν και ενώπιον ακροατηρίου(τέλη Φεβρουαρίου).
Λέξεις Κλειδιά
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια261,0
Άσκηση Πεδίου642,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)853,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών βασίζεται σε: - προφορική παρουσίαση και υποστήριξη της ερευνητικής εργασίας που θα αναλάβει - γραπτή ερευνητική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brookfield, S. (1987) Developing critical thinkers: challenging adult to explore alternate ways of thinking and acting, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1993) «Breaking the code: Engaging practitioners in critical analysis of adult education literature» Studies in the Education of Adults, V25, n1, : 64-91. Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (2001) «Repositioning ideology critique in a critical theory of adult learning», Adult Education Quarterly, V52, n1: 7-22. Brookfield, S. (2002α) Overcoming alienation as the practice of adult education: The contribution of Erich Fromm to a critical theory of adult learning and education, Adult Education Quarterly, V52, n2, 96-111. Brookfield, S. (2002 β) Reassessing subjectivity, criticality and inclusivity: Marcuse’s challenge to adult education, Adult Education Quarterly, V52, n4,: 265-180. Brooks, A. K. (1999) Critical reflection as a response to organizational disruption, Advances in Developing Human Resources, n3, :67-97. Carr, W. Kemmis, S. (1986) Becoming critical: Education, knowledge and action research, London: Falmer Press. Courtenay B. C., Merriam S. B. and Reeves P. M. (1996) The centrality of meaning-making in transformational learning: How HIV-positive adults make sense of their lives, Adult education quarterly, 48(2), 65-84. Cranton, P. (1994) Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults, San Francisco: Jossey Bass. Dewey, J. (1933) How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: Heath & Co. Elder, L. Paul, R. (1994) Critical Thinking: Why we must transform our teaching, Journal of Developmental Education, 18:1.: 34-35. Ennis R. (1989), Critical Thinking and Subject Specificity, Educational Researcher, 18(3), 4-10. Ennis, R. H. (1993) Critical thinking assessment, Theory into Practice, V32, : 179–186. Freire, P. (1970) Pedagogy of the oppressed, New York: Herter and Herter. Garrison, D. R. (1991) Critical thinking and adult education: a conceptual model for developing critical thinking in adult learners, International Journal of Lifelong Learning, V10 n4,: 287-303. Greene, M. (1986) In search of a critical pedagogy, Harvard, Educational Review, V56, n4,: 427-441. Gur-Ze’ev, I. (2002) Bildung and Critical Theory in the Face of Postmodern Education, Journal of Philosophy of Education, V36, n3, : 391-408. Kennedy, M. Fisher, M. B. Ennis, R. H. (1991) «Critical thinking: literature review and needed research, L. Idol, B. F. Jones, (Eds.) Educational Values and Cognitive Instruction: Implications for Reform, Hillsdale, NJ: Erlbaum. Knox, A. (1991) Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass. Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the source learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Kolb, D. A. (1993) The process of Experiential Learning, στο Thorpe, M., Edwards, R., Hanson, A. (eds.) Culture and Processes of Adult Learning, Milton Keynes, Open University Press. Kolb, D. A. (1993) The process of Experiential Learning, στο Thorpe, M., Edwards, R., Hanson, A. (eds.) (1993) Culture and Processes of Adult Learning, Milton Keynes, Open University Press, σελ :138-156. Kolb, D. A. Fry, R. (1975) «Toward an applied theory of experiential learning» στο C. Cooper (Ed) Theories of Group Process, London: John Wiley. Mezirow , J . (1978) Perspective Transformation, Adult Education, V28, : 100-110. Mezirow, J (ed.) (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey Bass Mezirow, J. & associates (2000) Learning as transformation. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. (1981) A critical theory of adult learning and education, Adult Education, V32, n1, : 3-24. Mezirow, J. (1990) How critical reflection triggers transformative learning, στοJ. Mezirow and associates (Eds) Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning, San Francisco: Jossey-Bass. σελ: 1-20. Mezirow, J. (1991) Transformative dimensions of adult learning, San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. (2000) «Learning to think like an adult: Core concepts in transformation theory» στοJ.Mezirow and associates (Eds) Learning as Transformation, San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J. (2003) Transformative Learning as Discourse, Journal of Transformative Education, V1, n1,: 58-63. Parker, S. (1997) Reflective teaching in a postmodern world: A manifesto for education in postmodernity, Buckingham: Open University Press. Preston, r. (1999). Critical approaches to lifelong education, International review of education, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, Vol. 45, No 5/ 6, 561-574 Schön, D. A. (1983) The reflective practitioner, New York: Basic Books. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: how professionals thinking action, New York: Basic Books. Schön, D.A (1987). Educating the reflective practitioner, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers Taylor, E. W. (2001) Transformative learning theory: A neurobiological perspective of the role of emotions and unconscious ways of knowing, International Journal of Lifelong Education, V20, n3,: 218-236. Van Woerkom, M. (2004). The concept of critical reflection and its implications for human resource development, Advances in developing human resources, Vol. 6, No. 2, May 2004, Sage Publications, 178-192 Ζαρίφης, Γ.Κ., Παρθένη, Μ., Δολιώτη,Α., Κιουπέλογλου, Ν., Στρίκου, Α., Μωυσιάδης, Λ. Κανέλλου, Α. (2009): Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη, Παπαζήσης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2021