ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / LINGUISTIC DEVELOPMENT
ΚωδικόςΨΥ-635
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013583

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 130
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600168208
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές τα υποχρεωτικά μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και η παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων επιλογής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν και να αναλύουν στην πορεία της τυπικής ανάπτυξης της γλώσσας στα επίπεδα της φωνολογίας, του λεξιλογίου, της μορφολογίας, του συντακτικού και της πραγματολογίας • διακρίνουν και να περιγράφουν μηχανισμούς γλωσσικής ανάπτυξης και σχετικούς παράγοντες επιρροής (ατομικούς – περιβαλλοντικούς • προσεγγίζουν κριτικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής λόγου • συζητούν τη γλωσσική ανάπτυξη σε δίγλωσσο - πολύγλωσσο περιβάλλον, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. • αναλύουν και να συνθέτουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα και να εντοπίζουν πεδία μελλοντικής διερεύνησης και εφαρμογής γνώσεων για τη γλωσσική ανάπτυξη • διακρίνουν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά βασικών αναπτυξιακών διαταραχών λόγου και ομιλίας και να συζητούν μεθόδους ανίχνευσης και αντιμετώπισής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αναλύεται η πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης στο φωνολογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο, υπό το πρίσμα σύγχρονων θεωρητικών προτάσεων και ερευνητικών δεδομένων. Συζητούνται επίσης αλλαγές που επιτελούνται με την ηλικία στις ικανότητες παραγωγής και κατανόησης λόγου. Εντοπίζονται μηχανισμοί γλωσσικής ανάπτυξης και σχετικοί παράγοντες επιρροής (ατομικοί, περιβαλλοντικοί). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της γλώσσας κατά τη βρεφική και την πρώιμη και πρώτη παιδική ηλικία. Συζητούνται επίσης επιδράσεις της διγλωσσίας στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη. Τέλος, περιγράφονται αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας και συζητείται η ανίχνευση και αντιμετώπισή τους.
Λέξεις Κλειδιά
τυπική γλωσσική ανάπτυξη, θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης, επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, κατανόηση και παραγωγή λόγου, διγλωσσία - πολυγλωσσία, αναπτυξιακές διαταραχές λόγου και ομιλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint και οπτικο-ακουστικού υλικού κατά τη διδασκαλία - Xρήση elearning για την ανάρτηση υλικού για το μάθημα, καθώς και για την υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών - Χρήση νέων τεχνολογιών από τους φοιτητές για την εκπόνηση εργασιών - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, elearning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Εξετάσεις261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εργασία (Υποχρεωτική – Ομαδική - 40% του τελικού βαθμού): Eπισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη γλωσσική ανάπτυξη και παρουσίαση μελετών σε ταξινομικό πίνακα. Συζήτηση ευρημάτων και συμπερασμάτων. Εντοπισμός περιορισμών στις μελέτες. Διατύπωση προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση και εφαρμογές. 2. Τελική γραπτή εξέταση (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μότσιου, Ε. (2017). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Εκδόσεις Open University Press Ράλλη, Α. (2019). Γλωσσική Ανάπτυξη: Βρεφική, παιδική & εφηβική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. Νικολόπουλος, Δ. (Επιμέλεια – Συλλογικό έργο, 2016). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Εκδόσεις: Μοτίβο Εκδοτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berk, L. (2015). Ανάπτυξη του Παιδιού. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Berk, L. (2019). Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Η προσέγγιση της δια βίου ανάπτυξης. Αθήνα: Πολιτεία. Bishop, D. V., & Snowling, M. J. (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different?. Psychological Bulletin, 130(6), 858. Chrysochoou, E., & Bablekou, Z. (2011). Phonological loop and central executive contributions to oral comprehension skills of 5.5 to 9.5 years old children. Applied Cognitive Psychology, 25(4), 576-583. Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Kazi, S., & Tsigilis, N. (2018). Differences in Vocabulary Knowledge as a Function of Children's Oral Comprehension Performance in Greek: A Cross-Sectional Developmental Study. American Journal of Psychology, 131(2), 211-223. Chrysochoou, E., Bablekou, Z., Masoura, E., & Tsigilis, N. (2013). Working memory and vocabulary development in Greek preschool and primary school children. European Journal of Developmental Psychology, 10(4), 417-432. Chrysochoou, E., Bablekou, Z., & Tsigilis, N. (2011). Working memory contributions to reading comprehension components in middle childhood children. The American journal of psychology, 124(3), 275-289. Feldman, R. S. (2010). Εξελικτική Ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη - Τόμος Α. (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης). Εκδόσεις Gutenberg. Gathercole, V. C. M., & Thomas, E. M. (2009). Bilingual first-language development: Dominant language takeover, threatened minority language take-up. Bilingualism, 12(2), 213. Hoff, E. (2006). How social contexts support and shape language development. Developmental review, 26(1), 55-88. Hoff, E. (2013). Language development. Cengage Learning. Hoff, E., Core, C., Place, S., Rumiche, R., Señor, M., & Parra, M. (2012). Dual language exposure and early bilingual development. Journal of Child Language, 39(1), 1. Karmiloff-Smith, A. (2018). Development itself is the key to understanding developmental disorders. In A. Karmiloff-Smith, M. S. C. Thomas, M. H Johnson (Eds), Thinking Developmentally from Constructivism to Neuroconstructivism (pp. 97-117). Routledge. Lantolf, J. P., Thorne, S. L., & Poehner, M. E. (2015). Sociocultural theory and second language development. Theories in second language acquisition: An introduction, 1, 207-226. Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδόσεις Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. - Κεφάλαιο 7 Norbury, C.-F., Tomblin, J. B., & Bishop, V. M. (2014). Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Gutenberg Pancsofar, N., & Vernon-Feagans, L. (2006). Mother and father language input to young children: Contributions to later language development. Journal of Applied Developmental Psychology, 27(6), 571-587. Παπαηλιού, Χ. (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Αθήνα: Παπαζήσης. Patrick, B. (2012). Ψυχολογία της γλώσσας: Γνωστική προσέγγιση της παραγωγής των λέξεων (Επιμ. Σ. Τάνταρος). Gutenberg. O κατάλογος εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου The list is being enriched throughout the semester
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2021