ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ / SOCIAL ORGANIZATION: ANTHROPOLOGY OF POLITICS AND POWER
ΚωδικόςΛΑΚ322
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004825

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2015-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 91
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600176877
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται η προηγούμενη παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του ΛΑΚ 101, «Εισαγωγή στη Λαογραφία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία»
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξοικείωση του φοιτητή με τα βασικά θεωρητικά και επιστημολογικά ζητήματα στο χώρο της πολιτικής ανθρωπολογίας καθώς και με την εθνογραφική πρακτική σε θέματα εξουσίας και πολιτικής. - Εμπέδωση της ανάλυσης του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία - Κατανόηση των διαφορών στην προσέγγιση του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες - Επισκόπηση των εθνογραφικών μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των σχέσεων εξουσίας. Οι θεματικές που θα συζητηθούν αφενός αναφέρονται σε κλασσικά θέματα της πολιτικής ανθρωπολογίας και αφετέρου επιχειρούν να συνομιλούν με την τρέχουσα κοινωνικο-πολιτική συγκυρία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδακτικές ενότητες Ι Ενότητα 1. Εισαγωγικά για το μάθημα. H κατανόηση του πολιτικού φαινομένου στην ανθρωπολογία. Οι απαρχές της πολιτικής ανθρωπολογίας στο μεσοπόλεμο. ΙΙ Ενότητα 2. Η πολιτική στις προ-νεωτερικές και στις νεωτερικές κοινωνίες (α): πολιτικά συστήματα σε κοινωνίες χωρίς κράτος. 3. Η πολιτική στις προ-νεωτερικές και στις νεωτερικές κοινωνίες (β): Η εξουσία σε κοινωνίες μοιράσματος. 4. Εθνογραφικό παράδειγμα: Ντοκιμαντέρ για τις κοινωνίες των κυνηγών – τροφοσυλλεκτών. 5. Αγροτικές κοινωνίες και ανάδειξη του κράτους, αντιστάσεις και τακτικές εξουσίας. ΙΙΙ Ενότητα 6. Η αποικιοκρατία ως εθνογραφικό υποκείμενο. 7. Σύγχρονα κράτη (α): εθνικισμός και εθνική συγκρότηση. 8. Σύγχρονα κράτη (β): Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία. 9. Εθνογραφικές μελέτες της παγκοσμιοποίησης: οι περιπτώσεις της Ανατολικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολής. 10. Εθνογραφικές μελέτες των μετασοσιαλιστικών κοινωνιών. 11. Εθνογραφικό παράδειγμα: Ντοκιμαντέρ του Α. Balicki για τη μετασοσιαλιστική Βουλγαρία. 12. Κοινωνικά κινήματα και παράδοση ανταρσίας: εθνογραφικά παραδείγματα. 13. Σύνοψη του μαθήματος. Κριτική αποτίμηση.
Λέξεις Κλειδιά
Πολιτική ανθρωπολογία, Κοινωνική Οργάνωση, Συστήματα εξουσίας, Eθνογραφική πρακτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1505
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων270,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος μπορεί να γίνει (α)με τελικές εξετάσεις (100%) ή (β) με γραπτές τελικές εξετάσεις (80%) και ενδιάμεση εξέταση (25%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα Μεντζαλιρά. Αθήνα: Κριτική. • Φάκελος άρθρων και σημειώσεων που αναρτάται στη σελίδα του μαθήματος του e-learning. *Η παρακολούθηση των εθνογραφικών ντοκιμαντέρ γίνεται για διδακτικούς λόγους. Τα ντοκιμαντέρ δεν αποτελούν υλικό υποχρεωτικής μελέτης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διδακτικές ενότητες: αναλυτική βιβλιογραφία και προς ανάγνωση εθνογραφίες Ενότητα Ι (εβδομάδα 1) Βιβλιογραφία: *Αγγελόπουλος, Γιώργος. 2011. Από το έθνος στην εθνολογία: η μελέτη της ετερότητας στη δεκαετία του 1920. [υπό δημοσίευση] *Κούπερ, Άνταμ. 2009. Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι. Η σύγχρονη βρετανική σχολή. Αθήνα: Καστανιώτης. Balandier, Georges. 1990 [1967]. Πολιτική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Παπαζήση, [Α΄ Κεφάλαιο] Fortes, Meyer and E.E. Evans-Pritchard, eds. 1940. African Political Systems. Oxford: Oxford University Press. *Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα Μεντζαλιρά. Αθήνα: Κριτική, [Α΄ Κεφάλαιο] Vincent, Joan, ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography Theory and Critique. Oxford: Blackwell Publishers, [ΣΕΛΙΔΕΣ 29-64, 82-89]. Προς ανάγνωση εθνογραφίες: Asad, Talal. 1972. Market model, class structure and consent: a reconsideration of Swat political organization. Man 7: 74-94. Barth, Frederick. 1959. Political Leadership Among the Swat Pathans. London: Athalone. Evans-Pritchard, Edward Evan. 1940. Τhe Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press. Leach, Edmund Ronald. 1954. Political Systems in Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Harvard: Harvard University Press. Ενότητα ΙΙ (εβδομάδες 2 – 5). Βιβλιογραφία: *Balandier, Georges. 1990 [1967]. Πολιτική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Παπαζήση. [Γ΄ Κεφάλαιο] Chagnon, Napoleon. 1997. Yanomamo. New York: Holt, Rhinehart and Winston. [Κεφάλαια 1, 5, 6, 7] *Evans-Pritchard, Εdward Εvan. 2002. Nuer Politics: Structure and System. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 34-38, Oxford: Blackwell Publishers. Gledhill, John. 2000. Chapter 2: The origins and limits of coercive power, In Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics, 23-44. London: Pluto Press. Hutchinson, Sharon Elaine. 2000. Nuer Ethnicity Militarized. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 39-52, Oxford: Blackwell Publishers. Lee, Richard. 1979. Conflict, Politics and Exchange. In The Dobe !Kung, 87-102. New York: Holt Rinehart & Winston *Lewellen, Ted. 2009 [2003]. Πολιτική Ανθρωπολογία: Μια Εισαγωγή. Μτφ. Χρυσούλα Μεντζαλιρά. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. [Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ] Silberbauer, George. 1982. Political Process in G/wi bands. In Politics and History in Band Societies, eds. Eleanor Leacock and Richard Lee, 23-35. Cambridge: Cambridge University Press. *Κλαστρ, Πέτερ. 1999. Εξουσία και ελευθερία στις πρωτόγονες κοινωνίες. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος. *Κουράβελος, Θανάσης, επιμ. 2009. Κοινωνίες Μοιράσματος. Αθήνα: Πολιτειακές Εκδόσεις. Κuper, Adam. 2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Saitoti, Tepilit Ole. 1995. Οι αναμνήσεις ενός Μασάι πολεμιστή. Αθήνα: Μαραθιά. *Schier, Gertrud D. 2006. Οι Ινδιάνοι των πεδιάδων της Βόρειας Αμερικής. Αθήνα: Πλέθρο. *Δαμιανάκος, Στάθης. 2003. Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα: Πλέθρον. *Κοταρίδης, Νίκος, επιμ. 1996. Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι. Αθήνα: Πλέθρον. *Κλαστρ, Πιερ. 1992. Η κοινωνία ενάντια στο κράτος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. [απόσπασμα: http://www.scribd.com/doc/6356063/pierre-clastres] Edelman, Marc. 2002. Peasants against Globalization. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 409-423. Oxford: Blackwell Publishers. Hart, Gillian. 1991. Engendering Everyday Resistance. Journal of Peasant Studies 19 (1): 93-121. Harvey, Neil. 1998. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy. Durham, NC and London: Duke University Press. *Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. LA: University of California Press. *Scott, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press. *Scott, James C. 1990. Domination and the Arts of Resistance. New Haven: Yale University Press. Wolf, Eric. 1990. Facing Power: Old Insights, New Questions. .American Anthropologist 92 (3): 586-596. Προς ανάγνωση εθνογραφίες: Κλαστρ, Πέτερ. 1999. Εξουσία και ελευθερία στις πρωτόγονες κοινωνίες. Αθήνα: Ελεύθερος Τύπος. Saitoti, Tepilit Ole. 1995. Οι αναμνήσεις ενός Μασάι πολεμιστή. Αθήνα: Μαραθιά. Schier, Gertrud D. 2006. Οι Ινδιάνοι των πεδιάδων της Βόρειας Αμερικής. Αθήνα: Πλέθρο. Δαμιανάκος, Στάθης. 2003. Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα: Πλέθρον. Κοταρίδης, Νίκος, επιμ. 1996. Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι. Αθήνα: Πλέθρον. Hart, Gillian. 1991. Engendering Everyday Resistance. Journal of Peasant Studies 19 (1): 93-121. Harvey, Neil. 1998. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy. Durham, NC and London: Duke University Press. Popkin, Samuel L. 1979. The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam. LA: University of California Press. Scott, James. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT: Yale University Press. Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance. New Haven: Yale University Press. Wolf, Eric. 1990. Facing Power: Old Insights, New Questions. .American Anthropologist 92 (3): 586-596. Ενότητα ΙΙΙ Βιβλιογραφία: Κούπερ, Άνταμ. 2009. Ανθρωπολογία και ανθρωπολόγοι. Η σύγχρονη βρετανική σχολή. Αθήνα: Καστανιώτης. Asad, Talal. 2002. From the History of Colonial Anthropology to the Anthropology of Western Hegemony. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 133-142. Oxford: Blackwell Publishers. Dietler, Michael. 1998. Consumption, Agency, and Cultural Entanglement: Theoretical Implications of a Mediterranean Colonial Encounter. In Studies in Culture Contact: Interaction, Culture Change, and Archaeology, ed. J. G. Cusick, 288-315. Southern Illinois University Press. *Glendhill, John. 2000. The political anthropology of colonialism: a study of domination and resistance. In Power and its disguises : anthropological perspectives on politics, 67-91. London: Pluto Press. *Glendhill, John. 2000. Post-colonial states: legacies of history and pressures of modernity. In Power and its disguises : anthropological perspectives on politics, 92-126. London: Pluto Press. Gluckman, Max, James C. Mitchell and John Barnes. 1949. The Village Headman in British Central Africa. Africa 19 (2): 89-106. Gluckman, Max. 1958. Analysis of a Social Situation in Modern Zululand. Manchester: Manchester University Press. *Hall Stuart και Βram Gieben. 2003. H Δύση και οι Λοιποί: Λόγος και Εξουσία. Στο Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας, επιμ. Hall Stuart και Bram Gieben, 403-480. Αθήνα: Σαββάλας. Κuper, Adam. 2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Lackner, Helen. 1975. Colonial Administration and Social Anthropology: Eastern Nigeria 1920-1940. In Anthropology and the Colonial Encounter, ed. Talal Asad, 123-152. Ithaca: Prometheus Books. Stoler, Ann Laura. 1989. Rethinking colonial categories: European communities and the boundaries of rule. Comparative Studies in Society and History 31 (1): 134-61. Vincent, Joan, ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique. Oxford: Blackwell Publishers. [ΣΕΛΙΔΕΣ 203-212, 153-171, 234-254, 133-142] Αγγελόπουλος, Γιώργος. 1997. Εθνοτικές Ομάδες και Ταυτότητες. Σύγχρονα Θέματα 63: 18-26. *Άντερσον, Μπένεντικτ. 1997. Φαντασιακές κοινότητες. Αθήνα: Νεφέλη. Δεμερτζής, Νίκος. 1996. Ο λόγος του εθνικισμού. Αθήνα: Σάκκουλας. Καρακασίδου, Αναστασία. 1999. Μακεδονικές ιστορίες και πάθη 1870 - 1990. Αθήνα: Οδυσσέας. Κατσούλης, Χάρης. 1999. Αντιστάσεις στην πολυπολιτισμικότητα. Επιστήμη και Κοινωνία 2/3: 53 - 104. Λέκκας, Παντελής. 1992. Η εθνικιστική ιδεολογία. Αθήνα: Μνήμων. [ΣΕΛΙΔΕΣ 64-84, 120-140] Λιάκος, Αντώνης. 2005. Πώς στοχάστηκαν το έθνος αυτοί που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο; Πόλις, Αθήνα. Μανιτάκης, Αντώνης. 2001. Το νόημα του Έθνους και του Λαού, Ιστορικά (Φεβρουάριος 2001): 24-30. *Μπαλιμπάρ Ετιέν και Ιμάνουελ Βαλλερστάιν. 1991. Φυλή, έθνος, τάξη. Αθήνα: Πολίτης. [ΣΕΛΙΔΕΣ 107 – 161] *Παπαδάκης, Γιάννης. 2009. Η ηχώ της νεκρής ζώνης. Αθήνα: Scripta. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος. 1996. Περί της πολιτισμικής κατασκευής της ταυτότητας. Τοπικά Β΄: 197-217. Πασχαλίδης, Γρηγόρης. 1999. Η πολιτισμική ταυτότητα ως δικαίωμα και ως απειλή. Στο "Εμείς" και οι "άλλοι", επιμ. Μαρία Κωσταντοπούλου et al, 73-84, Αθήνα: Τυπωθήτω. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. 1996. Ο ρατσισμός σήμερα. Στο Ταξίδι στο Λόγο και την Ιστορία, 137-154. Αθήνα: Πλέθρον. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος. 1999. Η εξουσία ως λαός και ως έθνος. Αθήνα: Θεμέλιο. Χατζόπουλος, Μάριος. 2002. Έθνος και Εθνικισμός. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 19: 109-127. *Banks, Marcus. 2005. Eθνοτισμός. Ανθρωπολογικές Κατασκευές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. *Bendle, Mervyn F. 2002. Τhe crisis of “identity” in high modernity. British Journal of Sociology 53 (1): 1-18. Bremmer, Ιan. 1993. Reassessing Soviet nationalities theory. In Nation and Politics in the Soviet Successor States, eds. Robert Conquest, Ian Bremmer and Ray Taras, 3-26. Cambridge: Cambridge University Press. Bromley, Yulian. 1974. The term ethnos and its definition. In Soviet Ethnology and Anthropology Today, ed. Yulian Bromley. The Hague: Muton *Brubaker, Rogers and Frederick Cooper. 2000. Beyond “identity”. Theory and Society 29: 1-47. Cowan, Jane. 2001. Ambiguities of an Emancipatory Discourse: The Making of a Macedonian Minority on Greece. In Culture and Rights. Anthropological Perspectives, eds. Jane Cowan et al, 152-176. Cambridge: Cambridge University Press. Eriksen, Thomas Hylland. 1993. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press. *Geertz, Clifford. 1993. Primordial Loyalties and Standing Entities: Anthropological Reflections on the Politics of Identity, Public Lectures 7, 1-17, delivered at Collegium Budapest, 13 of December 1993. *Gellner, Ernest. 1992. Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Gellner, Ernest. 1997. Eθνικισμός. Πολιτισμός, Πίστη και Εξουσία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Gould, Carol C. 1996. Πολιτισμικό δίκαιο και τα όρια της διαφοράς: απόψεις πάνω στην εθνότητα και την εθνικότητα. Ουτοπία 21: 131-143. Greenfeld, Liah. 1993. Nationalism, Fives Roads to Modernity. Harvard: Harvard University Press. [ΣΕΛΙΔΕΣ 2-13] Gupta, Akhil και Ferguson James. 2005. Πέρα από την κουλτούρα: Χώρος, ταυτότητα και η πολιτική της διαφοράς. Στο Η προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική, επιμ. Γιάννης Κυριακάκης και Μάρθα Μιχαηλίδου, 71-102. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ozkirimi, Umut. 2011. Θεωρίες του εθνικισμού. Αθήνα: Σιδέρης. Pistoi, Paoli. 1991. Εθνική ταυτότητα και πολιτική κινητοποίηση. Αθήνα: Λεβιάθαν. Shanin, Teodor. 1986. Soviet concepts of ethnicity: the case of the missing term, New Left Review 185: 113-122. Smith, Anthony D. 2000. Εθνική Ταυτότητα. Αθήνα: Οδυσσέας. Taylor, Charles. 1997. Πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πόλις. Tishkov, Valery. 1997. On the phenomenon of ethnicity. Etnograficheskoe obozrenie 3: 3-21. Weber, Max. 1997. Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες. Αθήνα: Κένταυρος. *Wright, Susan. 2004. H πολιτικοποίηση της κουλτούρας. Στο Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική. επιμ. Χρήστος Δερμετζόπουλος και Μάνος Σπυριδάκης, 73-110. Αθήνα: Μεταίχμιο. *Μακρής, Γεράσιμος. 2009. Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και μετα-αποικιακός λόγος. Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας, επιμ. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, 107-147. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. *Appadurai, Arjun. 2002. Grassroots Globalization and the Research Imagination. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 271-284. Oxford: Blackwell Publishers. *Friedman, Jonathan. 2002. Transnationalization, Socio-political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 285-300. Oxford: Blackwell Publishers. Vincent, Joan, ed. 2002. The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique. *Geertz, Clifford. 2001. The World in Pieces: Culture and Politics at the End of the Century. In Available Light, 218-263. Princeton: Princeton University Press. Gellner, Εrnest. 1992. Eθνικισμός και πολιτική στην Ανατολική Ευρώπη. Στο Έθνη και εθνικισμός, 257-270. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Gledhill, John. 2000. Political process and “global disorder”: perspectives on contemporary conflict theory and violence. In Power and its disguises : anthropological perspectives on politics, 153-183. London: Pluto Press. *Gupta, Akhil και Ferguson James. 2005. Πέρα από την κουλτούρα: Χώρος, ταυτότητα και η πολιτική της διαφοράς. Στο Η προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερευνητική πρακτική, επιμ. Γιάννης Κυριακάκης και Μάρθα Μιχαηλίδου, 71-102. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κuper, Adam. 2005. H επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. *Ong, Aihwa. 2002. Flexible Citizenship among Chinese Cosmopolitans. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 338-355. Oxford: Blackwell Publishers. Sampson, Steven. 2007. H κοινωνική ζωή των προγραμμάτων. Εισάγοντας την κοινωνία των πολιτών στην Αλβανία. Στο Ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν, επιμ. Έφη Βουτυρά και Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, 107-141. Αθήνα: Κριτική. Athanasiou, Athina. 2011. Becoming Precarious through Regimes of Gender, Capital, and Nation. In Beyond the “Greek Crisis”: Histories, Rhetorics, Politics, ed. Penelope Papailias, HOT SPOTS Cultural Anthropology. [http://www.culanth.org/?q=node/445] *Cody, Francis. 2011. Publics and Politics. Annual Review of Anthropology 40 (1): 37-52. [[PDF]] *Comaroff, Jean and John Comaroff. 2002. Of Revelation and Revolution. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory and Critique, ed. Joan Vincent, 203-212. Oxford: Blackwell Publishers. Dalakoglou, Dimtiris. 2012. Beyond Spontaneity: Crisis and Collective Action in Athens. In City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 16 (15): 535-545. *Edelman, Marc. 1990. When They Took the "Muni": Political Culture and Anti-Austerity Protest in Rural Northwestern Costa Rica. American Ethnologist, Nov 1990, 17 (4): 736-757. *Edelman, Marc. 2001. Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics. Annual Review of Anthropology (30): 285–317. [[PDF]] Edelman, Marc. 2002. Peasants against Globalization. In The Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, ed. Joan Vincent, 409-423. Oxford: Blackwell Publishers. *Escobar, Arturo. 1992. Culture, Practice and Politics; Anthropology and the Study of Social Movements. Critique of Anthropology 12(4): 395-432. [[PDF]] Filippidis, Christos. 2011. The polis-jungle, magical Densities and the survival guide of the enemy within. In Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come, eds. Antonis Vradis and Dimitrios Dalakoglou. London & Oakland CA: AK Press. [http://issuu.com/occupied_london/docs/ol-revolt_and_crisis_in_greece] *Gledhill, John. 2000. Political process and “global disorder”: perspectives on contemporary conflict and violence. In Power and its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics, 153-183. London: Pluto Press. Juris, Jeffrey S. and Maple Razsa, eds. 2012. Occupy, Anthropology, and the 2011 Global Uprisings. HOT SPOTS Cultural Anthropology. [http://culanth.org/?q=node/641] Kyriakopoulos, Leandros. 2011. The State of Exception as Precondition for Crisis. In Beyond the “Greek Crisis”: Histories, Rhetorics, Politics. ed. Penelope Papailias, HOT SPOTS Cultural Anthropology. [http://www.culanth.org/?q=node/435] Leontidou, Lila. 2012. Athens in the Mediterranean “movement of the piazzas”: Spontaneity in material and virtual public spaces. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 16 (3): 299-312. [[PDF]] Metropolitan Sirens. 2011. The Revolt medium is the message: Counter-information and the 2008 revolt In Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come, eds. Antonis Vradis and Dimitrios Dalakoglou. London & Oakland CA: AK Press. [http://issuu.com/occupied_london/docs/ol-revolt_and_crisis_in_greece] *Nash, June, ed. 2005. Social Movements: An Anthropological Reader. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing. Ong, Aihwa. 2006. Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham, N.C.: Duke. *Ortner, Sherry. 1995. Resistance and the problem of ethnographic refusal. Comparative Studies in Society and History 37 (1): 173-93. Paley, Julia. The Paradox of Participation: Civil Society and Democracy in Chile. POLAR: Political and Legal Anthropology Review, May 2001, 24 (1): 1-12. Peluso, Nancy Lee. 2005. Whose woods are these? In Anthropology of Globalization and Development, eds. Marc Edelman and Angelique Haugerud, 273-281. Oxford: Blackwell. *Razca, Maple and Andrej Kurnik. 2012. The Occupy Movement in Zizek’s hometown: Direct democracy and a politics of becoming. American Ethnologist, 39 (2): 238-258. *Salman, Τon and Willem Assies. 2010. Anthropology and the Study of Social Movements. In Handbook of Social Movements Across Disciplines, eds. Bert Klandermans and Conny Roggeband, 205-266, NY: Springer. *Sassen, Saskia. 2005. The repositioning of citizenship and alienage. Globalizations, May 2005, 2 (1): 79-94. *Scott, James. 1990. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT: Yale University Press. [Available online at http://gen.lib.rus.ec/1/James_C._Scott- Domination_and_the_Arts_of_Resistance._Hidden_transcripts__-Yale_University_Press%281990%29.pdf] Vradis, Antonis and Dimitris Dalakoglou, eds. 2011. Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. London & Oakland CA: AK Press [http://issuu.com/occupied_london/docs/ol-revolt_and_crisis_in_greece] Zavos, Alexandros. 2011. Hunger striking for rights: The Alien Politics of Immigrant Protest. In Beyond the “Greek Crisis”: Histories, Rhetorics, Politics, ed. Penelope Papailias, HOT SPOTS Cultural Anthropology. [http://www.culanth.org/?q=node/442] Προς ανάγνωση εθνογραφίες: Καρακασίδου, Αναστασία. 1999. Μακεδονικές ιστορίες και πάθη 1870 - 1990. Αθήνα: Οδυσσέας. Παπαδάκης, Γιάννης. 2009. Η ηχώ της νεκρής ζώνης. Αθήνα: Scripta.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2021