ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / L9-E2 SPATIAL ENVIRONMENTAL PLANNING
ΚωδικόςΕ9-Ε2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Λατινόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002281

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 77
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600179255
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: - θα έχουν εξοικοιωθεί με το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής προστασίας στην Ελλάδα - Θα έχουν εξασκηθεί στην εκπόνηση σχεδίων οργάνωσης του χώρου που θα λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση. - Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σημαντικότερα μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας κατά την εκπόνηση μελετών χωροταξικού σχεδιασμού μικρής/μεσαίας κλίμακας. - Θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την ανταγωνιστική αλλά και τη συμπληρωματική σχέση μεταξύ των αναπτυξιακών αποφάσεων και της προστασίας του περιβάλλοντος - Θα έχουν εξασκηθεί στην δημιουργία και αξιολόγηση συστημάτων δεικτών αειφορίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποσαφηνίζει τις έννοιες του χωρικού/χωροταξικού σχεδιασμού σε σχέση με τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ειδικότερα αναλύονται τα βασικά θεσμικά και τεχνικά εργαλεία του ελληνικού συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού, όπως: επίπεδα, περιεχόμενο, θεσμικό πλαίσιο, φορείς, αρμοδιότητες και διαδικασίες σχεδιασμού. Επίσης αναλύονται θέματα περιφερειακών πολιτικών δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική τους διάσταση (επιπτώσεις των περιφερειακών πολιτικών στο περιβάλλον, εντοπισμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών πιέσεων, ανάλυση με τη βοήθεια συστήματος δεικτών αειφορίας). Η ανάλυση πραγματοποιείται σε χωρικές ενότητες με ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: (α) παράκτιες ζώνες, (β) ορεινές περιοχές, (γ) προστατευόμενες περιοχές, (δ) λεκάνες απορροής. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές πραγματοποιούν ομαδική εργασία, η οποία εστιάζει στην επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος εφαρμογής. Τα βασικά στάδια της εργασίας είναι: (α) η διάγνωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης (χωροταξικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών προβλημάτων) και (β) η σύνταξη πρότασης χωρικής οργάνωσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπόνηση μελέτης (project)63
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Eργασία περιβαλλοντικού σχεδιασμού - μελέτη περίπτωσης, η οποία εκπονείται στη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Συλλογικός τόμος ΤΜΧΑ (2015). "Χώρου ζητήματα", Εκδόσεις Ζήτη. 2.Σπιλάνης Γ. (2005) “Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον”, Εκδόσεις Επίκεντρο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020