ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / T7-E2 GEOGRAPHY AND SOCIAL-SOLIDARITY ECONOMY
ΚωδικόςΘ7-Ε2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γριτζάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002332

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179269
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα • γνωρίσουν πολλές μορφές εναλλακτικών οικονομικών εγχειρημάτων όπως τους συνεταιρισμούς, τα εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα και την κοινοτικά υποστηριζόμενη Γεωργία • μάθουν για τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και το θεσμικό της πλαίσιο • κατανοήσουν την προσέγγισης των ποικίλων οικονομιών και της ετερότητας • εξοικειωθούν με την αναγνώριση των διαφορών ανάμεσα στις συμβατικές και εναλλακτικές μορφές οργάνωσης της οικονομίας • συνδέσουν τις μορφές εναλλακτικής οργάνωσης της οικονομίας με την βιώσιμη χωρική «ανάπτυξη»
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η κριτική διερεύνηση της κοινωνικής - αλληλέγγυας οικονομίας στο πλαίσιο των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν και κατανοούν τους ποικίλους τρόπους λειτουργίας της οικονομίας και την ύπαρξη και δυνατότητα συγκρότησης εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων, ανάλογα με τη γεωγραφία των τόπων και των αλληλεπιδράσεών τους σε περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμοί Η εξέλιξη των προσεγγίσεων Ποικίλες Οικονομίες (Diverse Economies) Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι και ετερότητα (alterity) Συνεταιρισμοί: εργαζομένων, καταναλωτικοί, παραγωγών. Κοινωνικές επιχειρήσεις Εναλλακτικά Ανταλλακτικά Δίκτυα (Alternative Exchange Networks) Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα (Alternative Food Networks) – Κοινοτ(ων)ικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (Community Supported Agriculture) Ομότιμη Παραγωγή (Peer to Peer Ptoduction) Χωρικές δικτυώσεις και συγκεντρώσεις: Κοινωνικοί χώροι, “οικοσυστήματα”, χωρική ολοκλήρωση, διεθνή δίκτυα
Λέξεις Κλειδιά
Γεωγραφία, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Ποικίλες Οικονομίες, Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι, Eτερότητα, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές επιχειρήσεις, Εναλλακτικά Ανταλλακτικά Δίκτυα, Εναλλακτικά Αγρο-τροφικά Δίκτυα – Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓΕΩ), Ομότιμη Παραγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου22
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Συγγραφή εργασίας / εργασιών22
Εξετάσεις3
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την υλοποίηση ομαδικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο το μαθήματος και προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Καβουλάκος Κ., Γριτζάς Γ. (2016) Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι. Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη, Κάλλιπος • Κλήμη –Καμινάρη Ο. Παπαγεωργίου Κ. (2010) Κοινωνική Οικονομία: Μία πρώτη προσέγγιση, Ελληνοεκδοτική • Νικολόπουλος Τ., Καπογιάννης Δ. (2013) . Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία : Το μετέωρο βήμα μιας δυνατότητας, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων • Μελέτη Κ. (2010) Συνεταιριστική οικονομική και πολιτική θεωρία, Παπαζήση • Γεώρμας Κ. (επιμ) (2013) Κοινωνική Οικονομία, Γιώργος Κ. Καραμπελιάς • Vienney, C. (2008) Κοινωνική Οικονομία, Πολύτροπον • Τσομπάνογλου Γ. (2008) Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας, Παπαζήση • Κυριακίδου, O., Σαλαβού, Ε. (2014) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020