ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / PS9-1 EVALUATION OF DEVELOPMENT PROGRAMMES
ΚωδικόςΣΕ9-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Κακδέρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002377

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 104
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό959

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600179294
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να - μπορούν να συνθέτουν και να συζητούν τις αλληλεπιδράσεις/επιπτώσεις που δημιουργούν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής - να αναγνωρίζουν διαφορετικά/εναλλακτικά αναπτυξιακά μονοπάτια που είναι πιθανό να ακολουθήσουν διαφορετικές χωρικές ενότητες βάσει των επιλογών αναπτυξιακής πολιτικής τους - να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες και εργαλεία που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ. μεθοδολογίες foresight, δείκτες κ.α.) - γνωρίζουν τα εργαλεία και τις μεθόδους δια των οποίων επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα του προγραμματισμού της ανάπτυξης, με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που παράγει ή που αναμένεται να έχει στην αναπτυξιακή κατάσταση μιας περιοχής ή ενός τομέα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τι είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος είναι ο χρονικός τους ορίζοντας, πως διαμορφώνονται (σχεδιάζονται/υλοποιούνται) και πως αξιολογούνται; Το μάθημα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων συζητώντας μια σειρά από διεπιστημονικά θέματα (βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, μεταφορές, κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης και την πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων. Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα (θεωρητική) αφορά το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και παραδείγματα πολιτικών από χώρες της Ε.Ε. Η δεύτερη ενότητα (εργαστήριο) εστιάζει στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος μιας ελληνικής περιφέρειας. Στην ενότητα αυτή συζητούνται πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων (αναζήτηση και αξιοποίηση δεδομένων, συμμετοχικός σχεδιασμός και διακυβέρνηση, παρακολούθηση) δίνοντας έμφαση στη δημόσια συζήτηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγησή τους μέσα από κριτική σκέψη.
Λέξεις Κλειδιά
Προγραμματισμός, Αξιόλογηση, Ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Εξετάσεις3
Σύνολο221
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται με τρεις τρόπους και επιπλέον από τη συμμετοχή τους στο μάθημα (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική). Γραπτές εξετάσεις: 30% Γραπτή εργασία: 40% Εξέταση και αξιολόγηση λοιπών εργασιών (debate) και συμμετοχή στην αίθουσα: 30%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bιβλίο [50658906]: Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός, Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Δ., Χριστοφάκης Μανώλης Σ. Βιβλίο [7648530]: Περιφερειακή ανάπτυξη, Σεραφείμ Πολύζος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τεύχος σημειώσεων Ηλεκτρονικό υλικό που διανέμεται από τους διδάσκοντες σε κάθε μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020