ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / TOPICS ON THE ENFORCEMENT LAW FOR THE COLLECTION AND SATISFACTION OF CIVIL LAW CLAIMS
ΚωδικόςΑΔΕΒ03
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016744

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό217,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179470
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος, θα προσεγγίζουν κριτικά την υπάρχουσα συναφή νομολογία και βιβλιογραφία, θα καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους ως προς τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση μελετών και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτοδύναμα νέα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης εκδηλώνεται, με ένταση η σύγκρουση συμφερόντων και τίθενται σε δοκιμασία θεμελιώδεις αρχές του συνταγματικού, του αστικού και του αστικού δικονομικού δικαίου. Αντικείμενο της θεματικής ενότητας είναι η εμβάθυνση σε κρίσιμα ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου. Η αναμόρφωση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και η πρακτική λειτουργία τoυ «στην πραγμάτωση του διαγνωσθέντος ή διασφαλισθέντος δικαίου», επιβάλλει όχι μόνο τη θεωρητική του προσέγγιση, αλλά και την ενασχόληση με επίκαιρα θέματα μεγάλης πρακτικής αξίας, όπως λ.χ. το νέο δίκαιο της ανακοπής κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, το νεοσύστατο θεσμό των πολλαπλών κατασχέσεων, τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, το ισχύον σύστημα των προνομίων κλπ. Απαραίτητο εργαλείο για τη διείσδυση στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί η επεξεργασία της νομολογίας. Η ενασχόληση με την αναγκαστική εκτέλεση επιτρέπει στους νέους νομικούς να εξοικειωθούν με τη δικαστηριακή εφαρμογή της, αξιοποιώντας, έτσι, την εμπειρία που θα αποκομίσουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Λέξεις Κλειδιά
αναμόρφωση δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, ανακοπές κατά πράξεων εκτέλεσης, θεσμός πολλαπλών κατασχέσεων, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ισχύον σύστημα προνομίων κατάταξης δανειστών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών88.53,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (αξιοποιούνται και οι τρεις μέθοδοι με ίση βαρύτητα) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2021