ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / EUROPEAN LABOUR LAW
ΚωδικόςΑΔΕΒ06
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016747

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179473
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος, θα προσεγγίζουν κριτικά την υπάρχουσα συναφή νομολογία και βιβλιογραφία, θα καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους ως προς τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση μελετών και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτοδύναμα νέα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι ρυθμίσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου που έχουν ιδιαίτερα σημασία για τις εργασιακές σχέσεις και η επίδρασή τους στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο διαμορφώνεται κυρίως μέσα από Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ύλη του μαθήματος ανήκει η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των οδηγιών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Επίσης εξετάζονται και οι εθνικές ρυθμίσεις στο βαθμό που θέτουν ζητήματα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Με βάση το αντικείμενο των Οδηγιών, η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής: α) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η προστασία έναντι των διακρίσεων στο εργατικό δίκαιο, β) Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, γ) Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, δ) Ομαδικές απολύσεις, ε) Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου – Απαγόρευση διακρίσεων και προστασία από την καταχρηστική προσφυγή στην σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, στ) Χρόνος εργασίας και χρόνος ανάπαυσης, ζ) Άδεια αναψυχής, η) Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, θ) Προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων και ι) Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων.
Λέξεις Κλειδιά
Οδηγίες της ΕΕ, απαγόρευση διακρίσεων, μεταβίβαση επιχείρησης, ομαδικές απολύσεις, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων78.53,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (σωρευτικά): - Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Έκδοση:1η/2020 Συγγραφέας: Δημήτρης Ζερδελής ISBN: 978-960-648-194-9 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2021