ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ / COMPUTER VISION
ΚωδικόςNDM-08-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πήτας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019808

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180123
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις μαθηματικών. Γνώσεις προγραμματισμού C/C++, ή Python, MATLAB. Ευχέρεια στην μελέτη επιστημονικής βιβλιογραφίας στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Γνώσεις: Εμπέδωση των βασικών εννοιών θεωρίας και τεχνολογίας κατάτμηση εικόνας. Οπτική υφή. Χαρακτηριστικά εικόνας. Ταίριασμα εικόνων. Αναζήτηση και ανάκτηση εικόνας. Τοπολογία εικόνας. Περιγραφή διδιάστατων σχημάτων. Κινούμενη εικόνα. Εκτίμηση κίνησης. Παρακολούθηση αντικειμένων. Περιγραφή βίντεο. Αναζήτηση και ανάκτηση βίντεο. Εκτεταμένη έκθεση σε προγραμματισμό C/C++, MATLAB ή Python για ανάλυση εικόνας και βίντεο. Εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα και πακέτα, όπως MATLAB toolboxes και Adobe Premiere, Avid. β) Δεξιότητες: Θεμελίωση υποβάθρου για την περαιτέρω μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών τεχνητής όρασης και ανάλυσης εικόνας/βίντεο. Όξυνση αναλυτικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Ικανότητα ανάπτυξης βασικών εφαρμογών ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και βίντεο με χρήση με χρήση C/C++, MATLAB, Python.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατάτμηση εικόνας. Οπτική υφή. Χαρακτηριστικά εικόνας. Ταίριασμα εικόνων. Αναζήτηση και ανάκτηση εικόνας. Τοπολογία εικόνας. Περιγραφή διδιάστατων σχημάτων. Κινούμενη εικόνα. Εκτίμηση κίνησης. Παρακολούθηση αντικειμένων. Περιγραφή βίντεο. Αναζήτηση και ανάκτηση βίντεο.
Λέξεις Κλειδιά
Υπολογιστική όραση, ανάλυση εικόνας/βίντεο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις20
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προαιρετικές/υποχρεωτικές εργασίες και τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Πήτας Ι. «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», Θεσσαλονίκη, 2010. 2. Πήτας Ι. «Ψηφιακή Επεξεργασία Βίντεο-Ψηφιακή Τηλεόραση», Θεσσαλονίκη, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. R. Szelinski, Computer Vision, Springer 2011, 2. M. Tekalp, "Digital Video Processing", Prentice Hall PTR, 1996. 3. Yao Wang, Jorn Ostermann, and Ya-Qin Zhang, "Video Processing and Communications", Prentice Hall, 2001.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2020