Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Πήτας

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής