ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 4.4.01 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
 2. 4.4.00 ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) / Animal Husbandry II Practise
Κωδικός4.4.01
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000625

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό428,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία64
Class ID
600182096
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στην ορθή προσέγγιση του χοίρου, πτηνών, των ιπποειδών, του σκύλου, της γάτας, των κονίκλων και των πειραματόζωων στο χώρο εκτροφής τους 2. Να κατανοήσει τη φυσιολογική λειτουργία του διδασκόμενου ζωικού είδους (χοίρου, πτηνών, των ιπποειδών, του σκύλου, της γάτας, των κονίκλων και των πειραματόζωων) αλλά και να αναγνωρίσει τις φυσιολογικές ανάγκες του στο περιβάλλον εκτροφής-διαβίωσής του 3. Να κατανοήσει τις παραγωγικές ιδιότητες των ζώων 4. Να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας (μονάδα εκτροφής) 5. Να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής και βιοασφάλειας στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων (χοίρου, πτηνών, κονίκλων) και ζώων συντροφιάς 6. Να είναι σε θέση αναγνωρίζει τα προβλήματα εκτροφής και να σχεδιάζει πρωτόκολλα αντιμετώπισής τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εργαστηριακές ασκήσεις (64 ώρες) Διδάσκoντες: Γ. Αρσένος, Γ. Παπαδόπουλος, Π. Φορτομάρης, 1-6η ώρα Επίδειξη σταβλικών εγκαταστάσεων χοιροστασίων, καθώς και διαρρύθμισης και εξοπλισμού των εξειδικευμένων θαλάμων. Αναγνώριση της ηλικίας και του γενοτύπου των χοίρων. 7-12η ώρα Επίδειξη συστημάτων και μεθόδων εκτροφής των χοίρων. Εκτίμηση της διάπλασης του σώματος των ζώων σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, το γενότυπο των ζώων και την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκτροφής. 13-18η ώρα Εκτίμηση των αποδιδόμενων σφαγίων των χοίρων σε σχέση με την εφαρμοζόμενη μέθοδο εκτροφής. Εντόπιση πιθανών σφαλμάτων εκτροφής του χοίρου και εκτίμηση 89 των επιπτώσεών τους στην υγεία και στην ευζωία των χοίρων - Προτεινόμενες λύσεις. 19-24η ώρα Επίδειξη των σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού των εξειδικευμένων θαλάμων σε εκτροφές κρεοπαραγωγών ορνιθίων. 25-28η ώρα Εκτίμηση των σφαγίων των ορνιθίων. Εντόπιση των πιθανών σφαλμάτων στην εκτροφή των πτηνών και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία και στην ευζωία τους- Προτεινόμενες λύσεις 29-34η ώρα Επίδειξη των σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού των εξειδικευμένων θαλάμων σε εκτροφές αυγοπαραγωγών ορνίθων. 35-38η ώρα Εκτίμηση της ποιότητας των παραγόμενων αυγών στην εκτροφή και στο Εργαστήριο. Εντόπιση των πιθανών σφαλμάτων στην εκτροφή των πτηνών και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία και στην ευζωία τους - Προτεινόμενες λύσεις 39-44η ώρα Επίδειξη των σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού των εξειδικευμένων θαλάμων σε εκτροφές γεννητόρων ορνίθων. Εντόπιση των πιθανών σφαλμάτων στην εκτροφή των πτηνών και εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στην υγεία και στην ευζωία τους - Προτεινόμενες λύσεις 45-48η ώρα Προσέγγιση και συγκράτηση των ιπποειδών - χειρισμοί. Εκτίμηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης. Εκτιμητική των ιπποειδών. 49-51η ώρα Εκτίμηση της ηλικίας των ίππων στο εργαστήριο. 52-55η ώρα Αναγνώριση φυλών σκύλου. Προσέγγιση, συγκράτηση και εκπαίδευση σκύλου. 56-61η ώρα Επίδειξη των σταβλικών εγκαταστάσεων των κονικλοστασίων. Επίδειξη των συστημάτων και των μεθόδων εκτροφής του κουνελιού. Αναγνώριση της ηλικίας και της φυλής ή του τύπου μιγάδα στον οποίο ανήκουν τα ζώα. 62-64η ώρα Επίδειξη της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού των εξειδικευμένων θαλάμων εκτροφής πειραματοζώων. Αναγνώριση του είδους, της φυλής ή του τύπου μιγάδα στον οποίο ανήκουν τα ζώα.
Λέξεις Κλειδιά
εκτροφή χοίρου, εκτροφή πτηνών, εκτροφή ίππου, εκτροφή κονίκλων, εκτροφή πειραματόζωων, εκτροφή σκύλου, εκτροφή γάτας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Φροντιστήριο
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2022