Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα / Phonetics and Phonology applied to French language
Τίτλος στα ΓαλλικάPhonétique et phonologie du français
ΚωδικόςΥ107
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018595

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 61
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό213

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600185015
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές: - να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Φωνητικής/Φωνολογίας, - να αποκτήσουν μια σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας, - να γνωρίσουν βασικές αρχές της προφορικής εξέλιξης των γλωσσών, με παράδειγμα την ιστορία της γαλλικής γλώσσας, - να γίνουν ικανοί να αναπτύξουν στρατηγικές εκμάθησης για τη βελτίωση της προφοράς της γαλλικής γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Διαγνωστική αξιολόγηση της ποιότητας της προφοράς των φοιτητών - Στοιχεία φωνητικής - Στοιχεία φωνολογίας - Περιγραφή των φωνητικών οργάνων και του ρόλου τους στο σχηματισμό των φθόγγων - Ταξινομία των φθόγγων της γαλλικής γλώσσας. - Καταγραφή του προφορικού λόγου με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο - Εφαρμογές των κεκτημένων στην ιστορική φωνητική, στην ορθοφωνία (ασκήσεις) και στη διδακτική των γλωσσών Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία 1.Εισαγωγή στη Φωνητική/Φωνολογία, διάκριση των δύο επιστημονικών περιοχών, κλάδοι ABRY D., J. V. ABRY (2007) La Phonétique, Paris, Clé International. MARTINET A., Η. WALTER (1973) Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, Paris, France expansion. 2.Φθόγγοι, φωνήματα, αλλόφωνα NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 3.Αρθρωτική φωνητική, φωνητικές χορδές, θέση, σχήμα και κίνηση των οργάνων της ομιλίας NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 4.Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 5.Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά συμφώνων. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 6.Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά φωνηέντων. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 7.Φωνηεντικό τραπέζιο. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 8.Ανοιχτά-κλειστά φωνήεντα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 9.Έρρινα φωνήεντα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 10.Φωνηεντικά ημίφωνα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 11.Schwa, ουδέτερο φωνήεν, Εφαρμογές LEON P. (1966) La prononciation du français standard, Paris, Didier. LEON P. (1992) Phonétisme et prononciations du français, Paris, Nathan. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 12.Liaison. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 13.Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση - Αρχές φωνητικής μεταγραφής
Λέξεις Κλειδιά
Φωνητική, Φωνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια50,2
Εργαστηριακή Άσκηση50,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: Συνεχής αξιολόγηση, εργασία, εξέταση γραπτή ή προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ABRY D., J. V. ABRY (2007) La Phonétique, Paris, Clé International. ARGOD-DUTARD F. (1996) Éléments de phonétique appliquée, Paris, Armand Colin. CHAMPAGNE-MUZAR C. (1998) Le point sur la phonétique, Paris, CLE International. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. FOUCHE P. (1968) Traité de prononciation française, Paris, Klincksieck. LADEFOGED P. (2007) Εισαγωγή στη Φωνητική, Αθήνα, Πατάκης. LEON P. (1966) La prononciation du français standard, Paris, Didier. LEON P. (1992) Phonétisme et prononciations du français, Paris, Nathan. MARTINET A., Η. WALTER (1973) Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, Paris, France expansion. NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-02-2020