ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / INTRODUCTION TO LANGUAGE SCIENCES
Τίτλος στα ΙταλικάIntroduzione alle scienze delle lingue
Κωδικός11220
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣταυρούλα Σταυρακάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000745

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 64
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600186189
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση α. να αντιληφθούν τη γλώσσα ως αποκλειστικά ανθρώπινη ικανότητα με νευροβιολογική βάση β. να αντιληφθούν τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο γ. να κατανοούν τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης δ. να εφαρμόσουν διαγλωσσικά τις αρχές της γλωσσολογίας για την ανάλυση γλωσσικών φαινομένων ε. να εντάξουν τις βασικές αρχές της ανάλυσης γλωσσικών φαινομένων στη σχολική τάξη της ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή: Βασικές αρχές της γλωσσολογίας. Αντικείμενο της γλωσσολογίας. Αιτιολόγηση των επιπέδων στην ανάλυση της γλώσσας. 2. Φωνητική: Αντικείμενο της φωνητικής. Περιγραφή του ήχου και τομείς της φωνητικής. Ακουστική φωνητική. Ακροατική φωνητική. Αρθρωτική φωνητική. 3. Φωνολογία: Αντικείμενο της φωνολογίας. Φθόγγοι σε παραδειγματικές σχέσεις αντίθεσης. Φωνήματα. Η εξεύρεση των φωνημάτων μιας γλώσσας. Διακριτικά χαρακτηριστικά. Σημάδεμα, ουδετεροποίηση. Τα φωνήματα της κοινής νεοελληνικής. Συνταγματικές σχέσεις μεταξύ φωνημάτων. Προσωδιακά στοιχεία. 4. Μορφολογία: Αντικείμενο της μορφολογίας. Μορφήματα. Η εξεύρεση των μορφημάτων μιας γλώσσας. Είδη μορφημάτων. Συνταγματικές σχέσεις μεταξύ μορφημάτων: οι λέξεις. Σύνθεση-Παραγωγή. Γλωσσική τυπολογία. 5. Σύνταξη: Αντικείμενο της σύνταξης. Πρωτεύουσες γραμματικές κατηγορίες. Δευτερεύουσες γραμματικές κατηγορίες. Φράση. Πρόταση. Ανάλυση σε Άμεσα Συστατικά. Γενετικές Γραμματικές. 6. Σημασιολογία: Η διπλή άρθρωση του περιεχομένου. Η μορφή του περιεχομένου. Λειτουργίες της γλώσσας και είδη σημασίας. Σημασία μορφήματος/λέξης (λεξική σημασία). Σημασία της πρότασης (προτασιακή σημασία). Προβλήματα στην οριοθέτηση της σημασίας και της σημασιολογίας. 7. Πραγματολογία: Αντικείμενο της πραγματολογίας. Γλωσσική πράξη. Η δομή της γλωσσικής πράξης. Προσλεκτικοί ενδείκτες. Ικανοποιητική επιτέλεση των γλωσσικών πράξεων. Οριοθέτηση της πραγματολογίας. 8. Κοινωνιογλωσσολογία: Αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας. Διαστάσεις της ποικιλότητας. Γλώσσα και κοινωνική ανισότητα.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα, γλωσσολογική ανάλυση, διακλαδική γλωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Παρουσιάσεις PowerPoint και χρήση διαδικτυακών πηγών. -Ανάρτηση διδακτικού υλικού στην ηλεκτρονική τάξη του Τμήματος. -Επικοινωνία με τους μαθητές μέσω e-mail και e-class.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1204,8
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (η εξέταση καλύπτει όλη τη θεματολογία του μαθήματος). Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε ασκήσεις (περί γλωσσολογικής θεωρίας αλλά και εφαρμογής γλωσσολογικής ανάλυσης) και ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας. Για τις ασκήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Ακρίβεια 2. Ορθότητα Για τις θεωρητικές ερωτήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η ακρίβεια και η σαφήνεια 2. Η αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γούτσος, Δ. (2020). Γλώσσα: Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική Ανδρέου, Γ. (2012). Γλώσσα: Θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Σημειώσεις από τη διδάσκουσα (αρχεία power-point, PDF, videos, κ.ά.). Παυλίδου, Θ. (2008). Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) Φιλιππάκη-Warburton Ει. (1992). Εισαγωγή στην Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη -Lyons, J. (1995). Εισαγωγή στη γλωσσολογία, Αθήνα: Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-12-2021