ΔΙΔ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / THE USE OF TRANSLATION AND THE MOTHER TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Τίτλος στα ΓερμανικάÜbersetzen und Gebrauch der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht
ΚωδικόςΑΚ0068
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006657

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 51
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600186704
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με διάφορα είδη της μετάφρασης και η εξέταση του ρόλου της στο ξενόγλωσσο μάθημα. Θα γίνει μία ιστορική αναδρομή του ρόλου της μετάφρασης στις διάφορες διδακτικές μεθόδους, στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα υπέρ και τα κατά της χρήσης της μετάφρασης στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αλλά και τη χρήση της μητρικής γλώσσας. Θα αναλυθεί επίσης ο ρόλος της μετάφρασης και της μητρικής γλώσσας στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), στον συνοδευτικό τόμο του ΚΕΠΑ και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ-ΞΓ). Τέλος θα ασχοληθούμε με τη σύγκριση «παραδοσιακών» μεταφραστικών ασκήσεων, σύγχρονων ασκήσεων μετάφρασης και ασκήσεων διαμεσολάβησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Τα υπέρ και τα κατά της χρήσης της μετάφρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας - Ο ρόλος της μετάφρασης στις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας (Μέθοδος μετάφρασης και γραμματικής, οπτικοακουστική μέθοδος, επικοινωνιακή μέθοδος, διαπολιτισμική μέθοδος, κτλ.) - Η μετάφραση και η διαμεσολάβηση - Η χρήση της μητρικής γλώσσας στο μάθημα της ξένης γλώσσας - Ενιαίο Πρόγραμμα σπουδών - Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς των γλωσσών (ΚΕΠΑ) και μετάφραση - Συνοδευτικός τόμος του ΚΕΠΑ και μετάφραση - Μεταφραστικές και διαμεσολαβητικές ασκήσεις στο μάθημα της ξένης γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο E-Learning διατίθεται το υλικό μαθήματος και γίνεται η επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Σεμινάρια451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπόνηση μελέτης (project)251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνδυασμός διαμορφωτικής και συμπερασματικής (αθροιστικής) αξιολόγησης Διαμορφωτική αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση ενός θεωρητικού θέματος (π.χ. ο ρόλος της μετάφρασης στη μέθοδο της Γραμματικής και Μετάφρασης ή ανάλυση και παρουσίαση μεταφραστικών ασκήσεων από διδακτικά εγχειρίδια (ομαδική εργασία)(40%) ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΕΊΝΑΙ ΑΥΞΗΜΈΝΟΣ, ΚΆΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΠΑΡΔΣΩΣΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΊΑ. Συμπερασματική (αθροιστική) αξιολόγηση: Τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (ατομικός βαθμός)(60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Begleitband. Council of Europe
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bausch, Karl-Richard und Weller, Franz-Rudolf (Hg.) (1981). Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Diesterweg. Butzkamm, W. und Caldwell, J. A. W. (2009). The Bilingual Reform: A paradigm Shift in Foreign Language Teaching. Tübingen: Narr. Butzkamm, Wolfgang (1995). „Unterrichtsmethodische Problembereiche”. In Bausch, K-R. Christ, H. Und Krumm, H.J (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke-Verlag. 188-194 Butzkamm, Wolfgang (1987). „Über die methodische Hinführung zum Herübersetzen im Fremdsprachenunterricht”. In: Ehnert, R. Und Schleyer, W. Übersetzen im Fremdsprachenunterricht: Beiträge zur Übersetzungswissenschaft – Annäherung an eine Übersetzungsdidaktik. Regensburg: AKDaF. 63-70 Cook, G. (2010). Translation in Language Teaching: An argument for reassessment. Oxford: Oxford University Press. Corbacho Sánchez, Alfonso (2005). “Notas sobre la traducción en la enseñanza de lenguas extranjeras con especial referencia al alemán empresarial”. Revista de Enseñanza Universitaria 2005, No26, 35-43. Ehnert, Rolf und Schleyer, Walter (1987). Übersetzen im Fremdsprachenunterricht: Beiträge zur Übersetzungswissenschaft – Annäherung an eine Übersetzungsdidaktik. Regensburg: AKDaF. Grucza, Francizek (1970). „Fremdsprachenunterricht und Übersetzung”. In: Bausch, Karl-Richard und Weller, Franz-Rudolf (Hg.) (1981). Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Diesterweg. Kautz, U. (2002). Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium Kelly, Louis G. (1976). 25 Centuries of Language Teaching. Rowley Massachusetts: Newbury House Publishers. Königs, Frank G. (1981). “Übersetzung und Fremdsprachenunterricht – vereinbar oder unvereinbar?” In Bausch, Karl-Richard und Weller, Franz-Rudolf (Hg.) (1981). Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Diesterweg. Krings, Hans P. „Übersetzen und Dolmetschen”. In Bausch, K-R. Christ, H. Und Krumm, H.J (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke-Verlag. 325-332 Malmkjær, Kirsten (1998): Translation and language teaching. Language teaching and translation. Manchester: Saint Jerome. Neuner, Gerhard (1995). „Methodik und Methoden: Überblick”. In Bausch, K-R. Christ, H. Und Krumm, H.J (1995): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke-Verlag. 180-188 Stibbard, Richard (1998). “The principled use of oral translation in foreign language teaching”. In Malmkjær, Kirsten: Translation and language teaching. Language teaching and translation. Manchester: Saint Jerome. Weller, Franz-Rudolf: „Formen und Funktionen Übersetzens im Fremdsprachenunterricht: Aspekte der schulischen Übersetzungslehre am Beispiel des Französischen”. In Bausch, Karl-Richard und Weller, Franz-Rudolf (Hg.) (1981). Übersetzen und Fremdsprachenunterricht. Frankfurt am Main: Diesterweg. Βρέττα-Πανίδου, Αικατερίνη (2007).“Η διδασκαλία διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας: Καταγραφή διδακτικών αναγκών και σκιαγράφηση προοπτικών. ” http://my.enl.auth.gr/gala/ppts/vretta.ppt [Webseite besucht am 25.2.2012] Mallol Macau, Cristina (2002): Teaching foreign languages through translation: Considering multiple intelligences. http://www.recercat.net/bitstream/2072/4828/1/tesinamallol.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2021