ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / SEMINAR ON PREHISTORIC ARCHAEOLOGY
ΚωδικόςΑΠΡ606
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004348

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189853
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 • ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΠΡ602 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
 • ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν μπορεί να επιλεγεί από όσους δεν έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα προϊστορικής κατεύθυνσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών της αρχαιολογίας σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ερμηνείας του αρχαιολογικού υλικού μέσα από τη συστηματική χρήση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και στα πλαίσια μιας ατομικής ή ομαδικής συγγραφής επιστημονικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται προφορικά. - Εξοικείωση των φοιτητών, μέσω της ενασχόλησής τους με τη γραπτή και προφορική αυτή διαδικασία, με τους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης της αρχαιολογικής πληροφορίας. - Εξοικείωση με την αναγνώριση των ορίων του αρχαιολογικού υλικού. - Εξοικείωση με τη διατύπωση των ερευνητικών ζητημάτων που οδηγούν στην κατανόηση πολιτισμικών διεργασιών του παρελθόντος αλλά κυρίως με την παρουσίαση όλων αυτών σ’ ένα ακροατήριο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H μελέτη της Παλαιολιθικής περιόδου συνδέεται στενά με τη διεπιστημονική έρευνα των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του Πλειστόκαινου. Το περιβάλλον του παρεθόντος ως μη σταθερή και ανομοιογενής μεταβλητή στο χρόνο και το χώρο προϋποθέτει για την ανασύστασή του, τη διερεύνηση ερωτημάτων σχετικά με το κλίμα και τη χρονολόγηση. Στο πλαίσιο του φροντιστηρίου αρχικά θα εξεταστούν παγκόσμια φαινόμενα του Πλειστόκαινου με έμφαση στην ανασύσταση του κλίματος, τις διακυμάνσεις της θαλάσσιας στάθμης και της βλάστησης, τα οποία θα συσχετιστούν με τη χρονο-πολιτισμική ακολουθία της Παλαιολιθικής ώστε να καταστεί σαφές το ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο δράσης των κυνηγών-συλλεκτών. Στη συνέχεια, το περιβαλλοντικό και χρονο-πολιτισμικό πλαίσιο της Παλαιολιθικής θα αποτελέσει τη βάση για συζήτηση θεμάτων της έρευνας που αφορούν στην εξάπλωση και τις μετακινήσεις των Homo, τις μορφές εγκατάστασης, την επιλογή και διαχείριση ποικίλλων περιβαλλόντων, ζωικών και φυτικών πόρων και πρώτων υλών καθώς και συνέχειες/ασυνέχειες που παρατηρούνται στη διάρκεια της Παλαιολιθικής. Οι φοιτήτριες/τες θα εξετάσουν επιλεγμένα παραδείγματα παλαιολιθικών θέσεων με στόχο να συνδέσουν ερωτήματα της παλαιολιθικής έρευνας με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα μεθόδων απόλυτης χρονολόγησης, Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και κλιματο-χρονο-στρωματογραφίας του Πλειστόκαινου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με: - την συσχέτιση του ευρύτερου πλειστοκαινικού περιβαλλοντικού πλαισίου με τη χρονο-πολιτισμική ακολουθία της Παλαιολιθικής περιόδου. - την εφαρμογή μεθόδων των φυσικών επιστημών, των επιστημών της Γης και της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας σε παλαιολιθικές θέσεις και οι οποίες συμβάλλουν στην διερεύνηση των δραστηριοτήτων των κυνηγών-συλλεκτών του Πλειστόκαινου σε σχέση με τα τοπικά περιβάλλοντα στα οποία μετακινούνταν και χρησιμοποιούσαν. Το φροντιστήριο περιλαμβάνει παρακολούθηση παραδόσεων και μελέτη επιλεγμένης βιβλιογραφίας. Το μάθημα προσφέρεται σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών. Η εξέταση γίνεται με γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της.
Λέξεις Κλειδιά
Ανώτερο Πλειστόκαινο, Παλαιοπεριβάλλον, Παλαιολιθική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων140
Φροντιστήριο50
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο270
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται στα εξής: Παρουσίαση και σχολιασμός άρθρων Προφορική παρουσίαση εργασίας Υποχρεωτική η εκπόνηση γραπτής εργασίας (<5.000 λέξεις) πάνω σε ειδικά θέματα τα οποία ανατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εργασίες κατατίθενται στο διδάσκοντα για βαθμολόγηση σε ημερομηνία που καθορίζεται εγκαίρως η οποία τηρείται με αυστηρότητα. Σκοπός των γραπτών εργασιών είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικειμένο και μέσω αυτού με τον τρόπο προετοιμασίας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
J. John Lowe, Michael J.C Walker 2015 (3rd edition). Reconstructing Quaternary Environments, ISBN 9780131274686, Routledge Geoff Bailey, Nena Galanidou, Hans Peeters, Hauke Jöns, Moritz Mennenga (Eds) 2020. The Archaeology of Europe’s Drowned Landscapes. Coastal Research Library, volume 35. Springer open, https://doi.org/10.1007/978-3-030-37367-2
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-09-2021