ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι / SPECIALISED TOPICS IN MEDIEVAL GREEK POETRY I
ΚωδικόςΜΕΦ275
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000916

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής ΦιλολογίαςΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600193891
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα εξοικειωθούν με το λογοτεχνικό είδος του βυζαντινής ποίησης και τις συμβάσεις της. Θα εξασκηθούν στη γλωσσική και μετρική ανάλυση, καθώς και τον σχολιασμό αυτών των κειμένων, και θα κατανοήσουν βασικά χαρακτηριστικά έκφρασης και λειτουργίας του βυζαντινής ποίησης και ιδιαιτέρως της αυτοβιογραφικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται ειδικά θέματα και προβλήματα της βυζαντινής aυτοβιογραφικής ποίησης από τον 4ο μέχρι τον 14ο αι..
Λέξεις Κλειδιά
Βυζαντινή ποίηση, αυτοβιογραφική ποίησh
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών521,9
Σύνολο963,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β´. Ιστοριογραφία, Φιλολογία, Ποίηση, μεταφρ. Τ. Κόλλιας, Κ. Συνέλλη, Γ.Χ. Μακρής, Ι. Βάσσης, Αθήνα 1992, 578-598 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ Gregor von Nazianz, De vita sua. Einleitung – Text – Übersetzung – Kommentar, έκδ. Chr. Jungck, Heidelberg 1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΔΗΣ Θ. Δετοράκης, Βυζαντινή Φιλολογία. Τα πρόσωπα και τα κείμενα, τ. Β´: Από τον Ιουστινιανό έως τον Φώτιο (527-900), Ηράκλειο Κρήτης 2003, 207-216 Η. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Β´. Ιστοριογραφία, Φιλολογία, Ποίηση, μεταφρ. Τ. Κόλλιας, Κ. Συνέλλη, Γ.Χ. Μακρής, Ι. Βάσσης, Αθήνα 1992, 481-494, 509-10, 514-518 L. Sternbach, Georgii Pisidae carmina inedita, Wiener Studien 13 (1891) 1-18, 14 (1892) 51-68 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΣ Α. Καρπόζηλος, Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του Ιωάννη Μαυρόποδος (Δωδώνη. Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παράρτημα 18), Ιωάννινα 1982 Ε. Σωτηρούδη, Η αγιολογική παραγωγή κατά τον 11ο αιώνα. Η περίπτωση του Ιωάννη Μαυρόποδα. Διδακτ. Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2012 Ioannis Euchaitorum metropolitae quae supersunt in cod. Varicano graeco 676, έκδ. P. De Lagarde – J. Böllig, Berlin 1882 ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑΣ Μιχαήλ Γλυκᾶ, Στίχοι οὓς ἔγραψε καθ᾽ ὃν κατεσχέθη καιρόν, κριτική έκδοση Ευδ. Θ. Τσολάκη [Παράρτημα Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχολής Α.Π.Θ. 3], Θεσσαλονίκη 1959 J. O. Rosenqvist, H βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετ. Ι. Βάσσης, Αθήνα 2008, 189-190 Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμ. Γ´ (11ος-12ος αι.), Αθήνα 2009, 585-604 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ J. O. Rosenqvist, H βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μετ. Ι. Βάσσης, Αθήνα 2008, 185-187 Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τόμ. Γ´ (11ος-12ος αι.), Αθήνα 2009, 535-557 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΛΩΝ Σ. Ι. Δοανίδου, Ἡ παραίτησις Νικολάου του Μουζάλωνος ἀπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ἀνέκδοτον ἀπολογητικόν ποίημα, Ελληνικά 7 (1934) 109-150 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ Θ. Δετοράκης, Ανέκδοτα ποιήματα του Γεωργίου Παχυμέρη, Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, Ι, Ρέθυμνο 1986, 299-307 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ Ι. Polemis, Theodori Metochitae Carmina, Corpus Christianorum. Serta Graeca 83, Turnhout 2015, 5–51
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-01-2017