ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / FOOD QUALITY CONTROL AND ASSURANCE
ΚωδικόςΝ309Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001904

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης955
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600195431
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν012Υ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Ν306Υ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
 • Ν307Υ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις χημείας, μικροβιολογίας και επεξεργασίας τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να : 1. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Νομοθεσίας Τροφίμων 2. Αναγνωρίζουν τα βασικούς Βιολογικούς και Χημικούς κινδύνους των Τροφίμων 3. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους ελέγχου των κινδύνων στα Τρόφιμα 4. Να γνωρίζουν τα βασικά συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 5.Να αναπτύσουν ένα σχέδιο HACCP 6. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της επισήμανσης των Τροφίμων 7. Νε έχουν κατανοήσει της βασικές αρχές του διαχείρισης ασφάλειας των Τροφίμων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Νομοθεσία των Τροφίμων : -Ευρωπαϊκή Νομοθεσία -Ελληνική Νομοθεσία -Διεθνή Θέματα Νομοθεσίας 2.Εισαγωγή στην Ποιότητα των Τροφίμων: -Η Έννοια της Ποιότητας -Προσεγγίσεις Ποιότητας -Κόστος Ποιότητας 3.Εισαγωγή στα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας των Τροφίμων: -HACCP -Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000 -ISO 22000:2005 -BRC -IFS -Eurepgap 4.Το Σύστημα HACCP: I. Κίνδυνοι των Τροφίμων : -Βιολογικοί κίνδυνοι -Χημικοί κίνδυνοι -Φυσικοί κίνδυνοι 5.Το Σύστημα HACCP: IΙ. Έλεγχος των παθογόνων μικροοργανισμών: -Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μικροοργανισμών -Πρακτικές Ελέγχου 6.Το Σύστημα HACCP: IΙΙ. Προαπαιτούμενα Προγράμματα: -Προαπαιτούμενα Προγράμματα -Πρωτόκολλα Διεργασιών 7.Το Σύστημα HACCP: ΙV. Ανάπτυξη-Εφαρμογή-Διατήρηση- Προσομοίωση Ανάπτυξης Σχεδίου: -Στάδια Ανάπτυξης -Αρχές -Έντυπα -Γενικό Μοντέλου Σχεδίου HACCP για την Παραγωγή Προϊόντων Κρέατος Θερμικής Επεξεργασίας 8.Το Πρότυπο ISO 22000:2005: -Περιγραφή Απαιτήσεων -Εφαρμογή, Πιστοποίηση -Σχέση με το Σύστημα HACCP 9.H Σειρά Προτύπων ISO 9000:2000: -Διαχείριση Ολικής Ποιότητας -Περιγραφή Απαιτήσεων -Εφαρμογή, Πιστοποίηση 10.Δειγματοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων: -Δειγματοληψία -Σχέδια Δειγματοληψίας -Μικροβιολογικά Κριτήρια 11.Επισήμανση Τροφίμων: -Αρχές Επισήμανσης -Νομοθεσία σχετικά με την Επισήμανση για Κατηγορίες Τροφίμων 12.Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών: -Αρχές -Εργαλεία Στατιστικού Ελέγχου -Εφαρμογές 13.Σύγχρονες Προσεγγίσεις στον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων: -Ανάλυση Επικινδυνότητας -Κατάλληλο Επίπεδο Προστασίας Του Καταναλωτή (Appropriate Level Of Protection-ALOP), Αντικειμενικά Κριτήρια Ασφάλειας των Τροφίμων (Food Safety Objectives-FSO), Κριτήρια Επίδοσης (Performance Criteria), Κριτήρια Διαδικασίας (Process Criteria)
Λέξεις Κλειδιά
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων, Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση Λογισμικών Ποσοτικής Μικροβιολογίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων98
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις Ποιοτικού Ελέγχου
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-05-2020