Σύγχρονα Λειτουργικά Θέματα: ιστορικές, θεολογικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις (I)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονα Λειτουργικά Θέματα: ιστορικές, θεολογικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις (I) / Contemporary Liturgical Issues: historical, theological and cultural conditions
Κωδικός1504
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Σκαλτσής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015651

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονα Λειτουργικά Θέματα: ιστορικές, θεολογικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις (I)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600196306
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος της φοίτησης οι φοιτητές είναι σε θέση: -Να εμβαθύνουν σε θέματα θεολογίας της λατρείας -Να ερευνούν τα σύγχρονα λειτουργικά θέματα, όπως η γλώσσα της λατρείας, η συμμετοχή του λαού στη λατρεία, η γυναίκα στη λατρεία -Να διερευνήσουν το πολιτισμικό υπόβαθρο του βυζαντινού εορτολογίου και ευχολογίου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποβλέπει: α) Να ενημερώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη θεολογική διάσταση της Χριστιανικής Λατρείας, αλλά και τη λειτουργική διάσταση της θεολογίας. β) Να εμβαθύνει σε θέματα που σχετίζονται με τον Τριαδολογικό, Χριστολογικό, ανθρωπολογικό, σωτηριολογικό, Θεομητορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της Χριστιανικής Λατρείας. γ) Να τους ενημερώσει για συγκεκριμένα λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως π.χ. είναι η συμμετοχή του λαού στη θεία Λατρεία, η λειτουργική γλώσσα, η θέση των γυναικών στη λειτουργική ζωή, οι πολιτισμικές εκφάνσεις και διαστάσεις των Λειτουργικών κειμένων κ.ά. δ) Όλη αυτή η προβληματική και τα πορίσματα της σχετικής έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην επιστημονική τους πορεία, αλλά και στην ποιμαντική δραστηριότητά των στην Εκκλησία.
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργικά Θέματα, Πολιτισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις25
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν γραπτώς και προφορικώς με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι σε όσα έχουν μελετήσει
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Βασιλειάδη Π.Β., Lex Orandi. Μελέτες λειτουργικής θεολογίας [Εκκλησία – Κοινωνία – Οικουμένη, 9], «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1994. -Μεταλληνού Γ.Δ. (πρωτ/ρου), Η θεολογική μαρτυρία της Εκκλησιαστικής Λατρείας, εκδ. «Αρμός», Αθήνα 21996. -Σκαλτσή Π.Ι., «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας, εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014. -Σκαλτσή Π.Ι., Η παράδοση της κοινής και της κατ’ ιδίαν προσευχής, με ειδική αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008. -Σκαλτσή Π.Ι., Λειτουργικές Μελέτες Ι και ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007 και 2009. -Σκρέττα Νικοδήμου (Αρχιμ.), Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 22006. -Σμέμαν Α., Η λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. «Σηματωρός», Λάρισα 1989. -Φίλια Γ., Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. -Φουντούλη Ι.Μ., «Η λειτουργική ανανέωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυνατότητες και εμπόδια», Κληρονομία 21 (1989), 325-334. -Φουντούλη Ι.Μ., «Σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα», Εκκλησία 11 (1992) 607-610, 657-660. -Φουντούλη Ι.Μ., Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. 1-5, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα. -Φουντούλη Ι.Μ., Λειτουργικά θέματα, 1-8, Θεσσαλονίκη. -Φουντούλη Ι.Μ., Λογική Λατρεία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα, (3η έκδοση) 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020