Πολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές / Multimodal Semiotics: Theory and Applications
ΚωδικόςΕΜ-3
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015029

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠολυτροπική σημειωτική: θεωρία και εφαρμογές
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600198290
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η σημειωτική ανάλυση κειμένων γενικού περιεχομένου όπου ο κεντρικός πυρήνας του μηνύματος αποτελείται από ένα ή περισσότερα μη-λεκτικά σημειωτικά στοιχεία συνοδευόμενα από αριθμό λεκτικών στοιχείων. Τα κείμενα προς ανάλυση εμφανίζονται σε ποικίλες έντυπες, ψηφιακές και διαδικτυακές μορφές και αναλύονται μέσα από την οπτική της πολυτροπικής σημειωτικής. Η πολυτροπική σημειωτική εδράζεται στη θεωρία της κοινωνικής σημειωτικής και προσεγγίζει το φαινόμενο της πολυτροπικότητας μέσω μιας συστημικής λειτουργικής οπτικής. Στη συστημική λειτουργική γλωσσολογία, η επικοινωνία δεν λαμβάνει χώρα στο κενό αλλά ενσωματώνεται στην κοινωνική πρακτική. Από την άλλη, στη συστημική λειτουργική σημειωτική είναι δυνατή η διερεύνηση του νοήματος που παράγεται από την ολοκληρωμένη χρήση πολλαπλών σημειωτικών πηγών.
Λέξεις Κλειδιά
πολυσημειωτικά κείμενα, πολυτροπικότητα, κοινωνική σημειωτική, σημειωτικές πηγές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διεξαγωγή του μαθήματος με τη συνδρομή της πλατφόρμας elearning και τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων48
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120
Σύνολο198
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα μαθήματα διεξάγονται αρχικά με τη μορφή διάλεξης της θεωρίας και επίδειξης της πρακτικής εφαρμογής. Στη συνέχεια γίνονται σύντομες εργαστηριακές ασκήσεις από τους εκπαιδευόμενους, οι οποίες σχολιάζονται ομαδικά, και τέλος γίνεται συσχέτιση με την τελική εργασία. Η αξιολόγηση γίνεται με την παράδοση μιας εργασίας σε μορφή word ή html (5.000-6.000 λέξεων περίπου) σε κείμενα επιλογής των εκπαιδευόμενων ή από το σώμα κειμένων που θα δοθούν από τον εκπαιδευτή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Barthes, R. (1997). Image, music, text. Trans. by Stephen Heath. New York: Hill and Wang. Baumgarten, N. (2008). Yeah, that’s it!: Verbal reference to visual information in film texts and film translations. Meta 53 (1): 6-25. Bull, M., Gilroy, P., Howes, D., and Kahn, D. (2006). Introducing Sensory Studies. The Senses and Society 1(1), 5-7. Caple, H. (2008). Intermodal relations in image nuclear news stories. In: Len Unsworth (ed.) Multimodal semiotics: Functional analysis in contexts of education. London/New York: Continuum, 123-138. Chuang, Y.T. (2006). Studying subtitle translation from a multi-modal approach. Babel 52 (4): 372-383. Damaskinidis, G. (2016). The visual aspect of translation training in multimodal texts. Meta 61(2): 299-319. Damaskinidis, G. (2015). Mediating between verbal and visual semiotic elements in the translation of English multimodal texts into Greek. Punctum 1(2): 22-38. Δαμασκηνίδης, Γ. (2015). Η πολυτροπική σημειωτική ως μέσο σύζευξης του οπτικού γραμματισμού και της μετάφρασης. Στο Α. Βηδενμάιερ, Ι. Πάγκαλος & Α. Σαπιρίδου (επιμ.) Επιλεγμένες ανακοινώσεις από το συνέδριο Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση (σσ. 155-166). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 25-28 Μαΐ 2011. Howes, D. 2013. The Expanding Field of Sensory Studies. Montreal: Centre for Sensory Studies, Concordia University. Available from: http://www.sensorystudies.org/ sensorial- investigations/the-expanding-field-of-sensory-studies/ Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation. In Brower, R. A. (ed.), On Translation (pp. 232-239). Cambridge, MA: Harvard University Press. Kourdis, E. & Damaskinidis, G. (2016). (Un)predictability in verbal-visual interactions of English and French caricatures translated in the Greek press. Language and Semiotic Studies 2(3): 72-89. Kress, G. and Van Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. 2nd ed. London: Routledge. Moriarty Sandra E. (2002). The Symbiotics of Semiotics and Visual Communication. Journal of Visual Literacy. 22(1):19-28. Neather, R. (2000). Translating tea: On the semiotics of interlingual practice in the Hong Kong museum of tea ware. Meta 53 (1): 218-240. Neves, J. 2012. Multi-sensory Approaches to (Audio) Describing the Visual Arts. MonTI 4, 277-293. Nikolajeva, M. & Scott, C. (2000). The dynamics of picturebook communication. Children’s Literature in Education 31 (4): 225-39. Pereira, N. (2008). Book illustration as (intersemiotic) translation: Pictures translating words. Meta 53 (1): 104-119. Van Meerbergen, S. (2009). Dutch picture books in Swedish translation. Towards a model for multimodal analysis. In: Dries De Crom (ed.) Translation and the (trans)formation of identities. Selected papers of the CETRA 2008 research seminar in translation studies. Oittinen R. (2008). From Thumbelina to Winnie-the-Pooh: Pictures, words, and sounds in translation. Meta 53(1): 76-89. Pettit, Z. (2007). Translating verbal and visual language in The Piano. Perspectives: Studies in Translatology 15(3): 177-190.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2020