Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας / Semiotics of Migration Literature
ΚωδικόςΕΜ-7
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014990

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600198292
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: • να αναλύουν αυτόνομα το σημειωτικό, διαπολιτισμικό και επικοινωνιακό δυναμικό μεταναστευτικών λογοτεχνικών κειμένων και ταινιών. • να αναπτύσσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης, ώστε να ερμηνεύουν πολύπλευρα ξένους πολιτισμικούς κώδικες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Σημειωτική της μεταναστευτικής λογοτεχνίας αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας που συνδυάζει τη Σημειωτική της λογοτεχνίας με τη Σημειωτική του Πολιτισμού. Στα μαθήματά μας θα διερευνήσουμε στη βάση ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων και μεταφράσεων τόσο τη σημειωτική λειτουργία γλωσσικών μεταφορών της δυναμικής έννοιας του Πολιτισμού, της διαπολιτισμικότητας και υβριδικότητας όσο και τη σημειωτική λειτουργία της επικοινωνιακής διαμεσολάβησης μέσω της λογοτεχνίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο μέρη: α) Εισαγωγικό μέρος, στο οποίο θα εξοικειωθούμε με θεωρίες Σημειωτικής της λογοτεχνίας και του Πολιτισμού, όπως π.χ. Σημειωτική της μεταφοράς, Σημειωτική γνωσιακή θεωρία, Σημειωτική του Πολιτισμού και β) εφαρμοσμένο μέρος, όπου θα γίνει η εφαρμογή των παραπάνω θεωριών σε διάφορα ευρωπαϊκά μεταναστευτικά κείμενα, καθώς και σε επιλεγμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.
Λέξεις Κλειδιά
σημειωτική, μεταναστευτική λογοτεχνία, ελληνική λογοτεχνία, μετάφραση, διαπολιτισμικότητα, υβριδικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας elearning για τη διεξαγωγή μαθημάτων και με την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων48
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120
Σύνολο198
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με κατάθεση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blioumi, A. & Beller, M. (2007). “Migration literature”. In: Beller, M. & Leerssen, J. (Eds.), IMAGOLOGY. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical servey. Amsterdam, New York: Rodopi, 365-371. Blioumi, A. (2014a). “Development of Intercultural Skills in Culture and Literature Courses. The Example of the Students of School of German Language and Literature in the University of Athens”. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication. Special issue “Migration und Diaspora”. E-journal: http://www.latic-journal.org/index.php/latic/index 2(2014). Blioumi, A. (2014b). “Semiotics of Culture as Translation of Graphic Symbols in Yoko Tawada”. In: K. Bankov (ed.), New Semiotics. Between Tradition and Innovation, Proceedings of the 12. World Congress of Semiotics, IASS Publications & NBU Publishing House, 67-73. Blioumi, A. (in press).“Migration literature in Germany: New tendencies in terminologies”.In: Rinner, F. & Sinopoli, F. (eds.), Trans-Culture, Migration and Literature in Contemporary Europe. Section: Terminologies (= A comparative History of Literatures in European Languages). Danesi, M. (2017). Μηνύματα, σημεία και σημασίες. Ένα βασικό εγχειρίδιο για τη Σημειωτική και τη Θεωρία της Επικοινωνίας. Θεσσαλονίκης: University Press. Fabbri, P. (2012). Σημειωτική στροφή. Μτφρ./επιμέλεια: Κουρδής, Ευάγγελος/Χριστοδούλου, Αναστασία. Θεσσαλονίκη: University Press. Βέικου, Μ., Λαλαγιάννη, Β. (2015). Μετανάστευση, κοινωνικές και πολιτισμικές εκφάνσεις. Θεωρητικά σχήματα, εννοιολογικοί προσδιορισμοί και ορολογία, www.kallipos.gr, Καψωμένος, Ε. & Πασχαλίδης, Γ. (επιμ.) (1989). Η ζωή των σημείων. Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής (Ιωάννινα, 26-29 Οκτωβρίου 1989). Μπενάτσης, Α. (2010). Θεωρία Λογοτεχνίας. Δομισμός και Σημειωτική. Αθήνα: Καλέντης. Λαγόπουλος, Α. & Λαγοπούλου-Boklund, Κ. (2016). Θεωρία Σημειωτικής. Η παράδοση του Ferdinand de Saussure. Αθήνα: Πατάκης. Μπλιούμη, Α. (2010). «Από τη µετανάστευση στο διαπολιτισµό. Όψεις γερµανικού πολιτισµού-γερµανόφωνης µεταναστευτικής λογοτεχνίας». Θεσσαλονίκη: Κορνηλία Σφακιανάκη &΄ Εκδοση του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας Α.Π.Θ. (σειρά: ∆ΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΑ, 12), 226 Μπλιούμη, Α. (2015). «Σημειωτική ανάλυση των μεταφορικών τους κωδίκων σε λογοτεχνία και κινηματογράφο». In: Βηδενμάιερ, Α., Πάγκαλος, Ι. & Σαπιρίδου, Α. (επιμ.), Γλώσσες και πολιτισμοί σε (διά)δραση. Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 25 – 28 Μαΐου 2011.Α.Π.Θ., 111-122. Μπλιούμη, Α. (2016). «Ρευστοί καιροί και μεταφορές – Σημειωτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία της ενωμένης Γερμανίας». Στο: Deltsou, E. & Papadopoulou, M. (επιμ.), Changing worlds & signs of the times, Selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Volos: Hellenic Semiotic Society, 844-855. Συμεωνίδου-Χριστίδου, Τ. (1998). Εισαγωγή στη Σημασιολογία. Θεσσαλονίκη: University Press. Λογοτεχνικά έργα Κυρίμης, Π. (1997). Η καρδιά του κότσυφα: Νουβέλα. Αθήνα: Καστανιώτης. Kapllani, G. (2006). Μικρό ημερολόγιο συνόρων. Αθήνα: Λιβάνη. Kapllani, G. (2010). Με λένε Ευρώπη. Αθήνα: Λιβάνης Πατένταλης, Μ. (2008). Ο μισθοφόρος Μινώταυρος. Διηγήματα. Θεσσαλονίκη: University Press Πατένταλης, Μ. (2018). Ποιος σκότωσε τον Μότσαρτ. Αθήνα: Κλειδάριθμος. Τορόση, Ε. (2001). Ο Μελάνιος Τρεχαντήρας ταξιδεύει. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης. Τορόση, Ε. (2016). Όταν σου έδειξα τον ήχο του κόσμου. Αθήνα: Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-03-2019