Αλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών / Αλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών
ΚωδικόςRM113
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Υψηλάντης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018826

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑλληλεπίδραση Μικροβιόκοσμου και Διαχείρισης Εδαφών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία52
Class ID
600199012
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Βιολογίας, Εδαφολογίας και Μικροβιολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν και θα κατανοούν τις δραστηριότητες των μικροοργανισμών και πώς αυτές επηρεάζουν και επηρεάζονται από το εδαφικό περιβάλλον. 2. αναπτύξουν κριτική ικανότητα για την κατανόηση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων 3. γνωρίζουν μεθόδους και βασικές εργαστηριακές αναλύσεις στη μικροβιολογία εδάφους 4. χρησιμοποιούν βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέθοδοι μελέτης των μικροοργανισμών του εδάφους – σύγχρονες και μοριακές τεχνικές. Τα ένζυμα ως δείκτες. Κατανομή των μικροοργανισμών στο έδαφος, παράγοντες βιοποικιλότητας του εδάφους. Επικοινωνία και ανταλλαγή μηνυμάτων στο έδαφος – ριζόβια και ξενιστές. Επίδραση διαταραχών στη μικροβιακή κοινότητα, αντίσταση και ανθεκτικότητα. Αέρια του θερμοκηπίου και μικροοργανισμοί. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους μικροοργανισμούς. Καταπονήσεις υγρασίας, ξηρασίας και αλατότητας και μικροοργανισμοί του εδάφους. Μέταλλα και μικροοργανισμοί. Φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά στο έδαφος και επίδραση στους μικροοργανισμούς του εδάφους. Εφαρμογές κατσίγαρου, λυματολάσπης, κοπριάς, κομπόστας και μικροοργανισμοί του εδάφους – κολοβακτηρίδια και ιοί στο έδαφος. Βακτήρια προωθητικά της φυτικής ανάπτυξης, εμβόλια και εφαρμογές. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και αλληλεπίδραση με την εδαφική μικροβιακή κοινότητα
Λέξεις Κλειδιά
μικροοργανισμοί, διαχείριση του εδάφους, κλιματική αλλαγή, αέρια θερμοκηπίου, ριζόβια, μυκόρριζες, καταπόνιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • άρθρα βιβλιογραφίας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint, χρήση e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση10
Φροντιστήριο16
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών32
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
40% γραπτές εξετάσεις 20% Εργασίες 20% Εργαστήριακές αναφορές 20% Ειδικό ατομικό ή ομαδικό θέμα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
uscot F., Varma A. 2005, Microorganisms in Soils: Roles in Genesis and Function. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. Kuzyakov Y., Blagodatskaya E. 2015. Microbial hotspots and hot moments in soil: Concept & review. Soil Biology & Biochemistry 83: 184-199. Young et al. 2008. Microbial Distribution in Soils: Physics and Scaling. Advances in Agronomy, 100: 81-121. Zhou et al. 2002. Spatial and Resource Factors Influencing High Microbial Diversity in Soil. Applied and Environmental Micorbiology, 68: 326–334. Woese C R. 1987. Bacterial Evolution. Microbiological Reviews, 51:221-271. Ward DM. 2006. Microbial diversity in natural environments: focusing on fundamental questions. Antonie van Leeuwenhoek, 90:309–324. Kirchmann et al. 2004. Effects of level and quality of organic matter input on carbon storage and biological activity in soil: Synthesis of a long-term experiment. Global Biogeochemical Cycles, 18. DeVries FT. and Bardgett RD. 2015. Biodiversity climate change impacts report card technical paper. Climate change effects on soil biota in the UK. Biodiversity Report Card 16. Conrad R. 1996. Soil Microorganisms as Controllers of Atmospheric Trace Gases (H2, CO, CH4, OCS, N2O, and NO). Microbiological Reviews, 60: 609-640. Burns et al. 2013. Soil enzymes in a changing environment: Current knowledge and future directions. Soil Biology & Biochemistry 58: 216-234. Nannipieri et al. 2012. Soil enzymology: classical and molecular approaches. Biology and Fertility of Soils, 48:743–762. Griffiths, et al. 2001. Functional stability, substrate utilisation and biological indicators of soils following environmental impacts. Applied Soil Ecology, 16: 49–61. Baath, E. 1989. Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (a review). Water, Air, and Soil Pollution 47: 335-379. Wood JM, Wang HK.1983. Microbial resistance to heavy metals. Environmental Science and Technology, 17: 582A-590A. Giller et al., 2009. Heavy metals and soil microbes. Soil Biology & Biochemistry 41: 2031–2037. Hussein et al. 2009. Impact of Pesticides on Soil Microbial Diversity, Enzymes, and Biochemical Reactions. Advances in Agronomy, 102: 159-200. Kumar et al. 2005 Antibiotic use in agriculture and its impact on the terrestrial environment. Advances in Agronomy, 87: 1-54. Arbeli Z, Fuentes CL. 2007. Accelerated biodegradation of pesticides: An overview of the phenomenon, its basis and possible solutions; and a discussion on the tropical dimension. Crop Protection, 26: 1733–1746. Di Bene et al. 2013. Short- and long-term effects of olive mill wastewater land spreading on soil chemical and biological properties. Soil Biology & Biochemistry, 56: 21-30. Griffiths BS, Philippot L. 2013. Insights into the resistance and resilience of the soil microbial community. FEMS Microbiological Reviews, 37: 112–129. Vessey JK. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil 255: 571–586. Zhuang et al. 2013. Bioactive Molecules in Soil Ecosystems: Masters of the Underground. International Journal of Molecular Sciences, 14: 8841-8868. Birch et al. 2007. The role of laboratory, glasshouse and field scale experiments in understanding the interactions between genetically modified crops and soil ecosystems: A review of the ECOGEN project. Pedobiologia 51: 251—260.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-05-2020