Σύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών / Current issues in Teacher Education
ΚωδικόςΠ3042
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Παπαδοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020665

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 49
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονα προτάγματα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600199619
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν χρειάζεται κάποιο προαπαιτούμενο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 1. Να γνωρίζουν τα βασικά επίδικα στο πλαίσιο της σύγχρονης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους σχολείων 2. Να γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που έχουν προταθεί και εφαρμοστεί διαχρονικά 3. Να συσχετίζουν τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που έχουν εφαρμοστεί με τις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής και κοινωνίας 4. Να γνωρίζουν τους βασικούς σταθμούς στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης 5.Να γνωρίζουν τι είναι οι προσωπικές θεωρίες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 6.Να κατανοήσουν τη σημασία των προσωπικών αυτών θεωριών διδασκαλίας ως όρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 7.Να γνωρίσουν την προβληματική γύρω από τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού 8.Να κατανοήσουν τα σύγχρονα προτάγματα για τον ιδεότυπο του σημερινού εκπαιδευτικού, όπως είναι ο κριτικά αναστοχαζόμενος επαγγελματίας αλλά και ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. 01.03. 2022 Eισαγωγή στη θεματική 2. 15.03. 2022 Μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 3. 22.03.2022 Σκαρίφημα ιστορικής επισκόπηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 4. 29.03.2022 Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών ως όρος για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών 5. 05.04. 2022 Επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών 6. 12.04.2022 Επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών Ανάληψη παρουσιάσεων από φοιτητές και φοιτήτριες των παρακάτω θεματικών 7. 03.05. 2022 Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην Ελλάδα: θεωρητικές αναζητήσεις 8. 10.05. 2022 Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην Ελλάδα: ερευνητικά δεδομένα 10. 17.05.2022 Το πρόταγμα του κριτικά αναστοχαζόμενου επαγγελματία: θεωρητική προσέγγιση /μοντέλα 11. 24.05. 2022 Το πρόταγμα του κριτικά αναστοχαζόμενου επαγγελματία: ερευνητικά δεδομένα από Ελλάδα 12. 31..05.2022. Το πρόταγμα του εκπαιδευτικού ως ερευνητή: θεωρητική προσέγγιση 13. 07.06. 2022 Αξιολόγηση του μαθήματος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα είναι τόσο διαμορφωτική όσο και τελική/συμπερασματική. Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης τα 03/10 του τελικού βαθμού θα σχετίζονται με την ανάληψη και παρουσίαση μιας μικρής σε έκταση εργασία που θα παρουσιαστεί δημόσια και τα 02/10 του τελικού βαθμού από την ενεργό συμμετοχή με παρεμβάσεις και σχόλια κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων. Τα υπόλοιπα 05/10 του βαθμού θα αντλούνται από την τελική γραπτή εργασία. Επομένως η παρουσία στο μάθημα αλλά και η ενεργός συμμετοχή σε αυτό είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Altrichter, Η.(επιμ.) (2001) Oι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μία εισαγωγή στην έρευνα δράσης, Αθήνα: Μεταίχμιο 2. Aνδρεαδάκης, Ν. (επιμ.)(2012) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα, Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων 3. Αντωνίου, Χ.(2009)Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 4. Αντωνίου, Χ.(2002) Η εκπαίδευση των Ελλήνων Δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 5. Arends, R. (2007) Learning to teach.7th ed. New York: McGraw-Hill. 6. Βούλγαρης, Σ. & Ματσαγγούρας, Η. (2005) Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων. Στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Αθήνα: Μεταίχμιο, 148-157 7. Βρατσάλης, Κ.(επιμ/εισαγ.)(2005) Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία. Αθήνα: Νήσος 8. Carr, W. & S. Kemmis(1986) Becoming critical. Education, knowledge and action research, London: Falmer Press, 9. Cochran-Smith, M. & Feiman-Nemser, Sh. et.al(ed. )(2008) Handbook of research on teacher education. Enduring Questions in Changing Contexts, 3rd edit., New York/London: Routledge 10. Γράβαρης, Δ& Παπαδάκης, Ν(επιμ.)(2005) Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική.Μεταξύ Κράτους και Αγοράς. Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας. 11. Darling-Hammond, L.& Bransford, J.(eds.) (2005) Preparing Teachers for a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass 12. Day, C.(2003) H εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της Δια Βίου μάθησης, μετφ. Ανθή Βακάκη, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 13. Δημητρόπουλος, Ε.(1998): Οι εκπαιδευτικοί και το επάγγελμά τους, Συμβολή στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής ψυχολογίας του Έλληνα εκπαιδευτικού. Αθήνα: Γρηγόρης. 14. Φρυδάκη, Ε.(2015) Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας, Αθήνα: Κριτική 15. Giesecke, H. (2009): Pädagogik- quo vadis? Ein Essay über Bildung im Kapitalismus, Weinheim/München: Juventa 16. Giesecke, H. (2007): Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns, 9.Aufl.Weinheim/München: Juventa 17. Hackl, B. & Neuweg, G. H. (Hg.)(2004): Zur Professionalisierung pädagogischen Handelns. Münster: LIT Verlag, 18. Hammerness, K.&Darling-Hamond, L.&Bransford, J.(2005)How Teachers Learn and Develop.In:Darling-Hammond, L.& Bransford, J.(eds) Preparing Teachers for a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass, 358-390 19. Ζμας, Α.& Παπαδοπούλου, Β.(2007) Η σχέση θεωρίας-πράξης από φιλοσοφική σκοπιά και οι προεκτάσεις της στην εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών. Επιστήμες Αγωγής, 4, 229-242. 20. Καλαϊτζοπούλου, Μ(2001) Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 21. Καρράς, Κ. (2021). Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Εκδόσεις: Gutenberg. 22. Καρράς, Κ. (2015). Συστήματα Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Εκδόσεις: Gutenberg. 23. Καρράς, Κ. (2011). Εκπαιδευτικός σ’ έναν Κόσμο που Αλλάζει. Εκδόσεις: Gutenberg. 24. Κατσαρού, Ε.& Τσάφος, Β(2003) Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης, Αθήνα: Σαββάλας 25. Κοσμίδου-Hardy X& Σοφός, Α.(2020) Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας. Η ταυτότητα και το εργασιακό του προφίλ.Αθήνα: Γρηγόρης 26. Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια. Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Διδακτική τους Ετοιμότητα. Αθήνα:Gutenberg 27. Κουζέλης, Γ. (2005) «Πρακτικές της Θεωρίας και Θεωρίες της Πρακτικής. Σκέψεις 28. και Απορίες σχετικά με την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.» Στο: Βρατσάλης., Κ.(επιμ.), Διδακτική Εμπειρία και Παιδαγωγική Θεωρία. σελ. 55-65. Αθήνα: Νήσος. 29. Λιακοπούλου, Μ.(2010)Η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Προϋποθέσεις και αξιολόγηση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη 30. Loughran, J.(2006)Developing a Pedagogy of Teacher Education, London & N. York: Routledge 31. Ματθαίου, Δ(2000) Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και δια βίου Εκπαίδευση, Νέα Παιδεία, 24(93):13-26. 32. Ματσαγγούρας, Γ. Η(2002) Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης, 2η βελτ. .εκδ., Αθήνα: Gutenberg 33. Ματσαγγούρας, Γ. Η και Χέλμης Η.(2002) Εκπαιδεύοντας τον Δάσκαλο της μετανεωτερικής εποχής: από τον Τεχνοκράτη στον Στοχαστικο-κριτικό δάσκαλο. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-25 34. Ματσαγγούρας, Γ. Η (2005) Επαγγελματισμός και Επαγγελματική Ανάπτυξη. Στο: Μπαγάκης, Γ(επιμ.)Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα: Μεταίχμιο 35. Μλεκάνης, Μ(2004) Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός 36. Μπαγάκης, Γ. (επιμ.)(2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα, Μεταίχμιο 37. Μπαγάκης, Γ.(επιμ.)(2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο 38. Μπίκος, Κ.(1998) Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ο ρόλος της στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27, 71-96 39. Μπουζάκης, Σ(2012)(επιμ.)Συγκριτική Παιδαγωγική, Αθήνα:Gutenberg 40. Mπουζάκηs, Σ- Χ. Τζήκας(1996): Η κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα., τομ Α΄: Η περίοδος των Διδασκαλείων, Αθήνα: Gutenberg 41. Mπουζάκηs, Σ- Χ. Τζήκας- K. Ανθόπουλος(1997): Η κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα., τομ Β΄: Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών:1933-1990. Αθήνα: Gutenberg 42. Neave, G.(1998): Οι εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη, μετφρ. Μ Δεληγιάννη, Αθήνα: Έκφραση 43. Ξωχέλλης, Π. (επιμ.)(2007)Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 44. Ξωχέλλης, Π. (2007) Παιδαγωγική (Επιστήμη). Στο: Ξωχέλλης, Π. (επιμ.)Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 506-509 45. Ξωχέλλης, Π. (2005) Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Gutenberg. 46. Ξωχέλλης, Π.& Παπαναούμ, Ζ.(2000): Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ελληνικές εμπειρίες 1997-2000, Θεσσαλονίκη 47. Οικονομίδης, Β. (επιμ.)(2011) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Πεδίο 48. Παπαδοπούλου, Β., Θωίδης, Ι., & Τσακιρίδου, Ε (2007). Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ Φλώρινας: Αντιλήψεις των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών. Στο: Ταρατόρη, Ε.κ.α(επιμ)Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν,παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 241-250 49. Papadopoulou V., & Thoidis, I.(2008). Teaching practice programmes in Greece: The case of the University of Western Macedonia. In: Comparative Education Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, 6, 86-73. Sofia, Bulgaria: Bureau for Educational Services. 50. Παπαναούμ, Ζωή (2003) Το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 51. Schön, A.D.(1987) Educating the reflective practitioner, San Francisco: Jossey-Bass Soler, J., Craft, A. &Burgess, H.(eds) (2001) Teacher Development. Exploring our own practice, London: Paul Chapman Publishing 52. Σταμέλος, Γ(1999) Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Καταβολές –Παρούσα κατάσταση – Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 53. Ταρατόρη, Ε(επιμ.)(2007) Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν, παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 54. Τριλιανός, Θ.(2007) «Πραγματικότητες και προοπτικές των Παιδαγωγικών Τμημάτων» Στο: Ταρατόρη, Ε.κ.α(επιμ.) Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν,παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 57-65 55. Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2003) Από τη διδασκαλία στην έρευνα. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας 56. Χατζηπαναγιώτου, Π(2001) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 57. Χατζηδήμου, Δ.(επιμ.)(2001) Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του καθηγητή Π. Ξωχέλλη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 157-167 1. Altrichter, Η.(επιμ.) (2001) Oι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους. Μία εισαγωγή στην έρευνα δράσης, Αθήνα: Μεταίχμιο 2. Aνδρεαδάκης, Ν. (επιμ.)(2012) Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Σύγχρονες τάσεις και ζητήματα, Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων 3. Αντωνίου, Χ.(2009)Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 4. Αντωνίου, Χ.(2002) Η εκπαίδευση των Ελλήνων Δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 5. Arends, R. (2007) Learning to teach.7th ed. New York: McGraw-Hill. 6. Βούλγαρης, Σ. & Ματσαγγούρας, Η. (2005) Ερωτηματολόγιο Προσωπικής Θεωρίας Δασκάλων. Στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ.), Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Αθήνα: Μεταίχμιο, 148-157 7. Βρατσάλης, Κ.(επιμ/εισαγ.)(2005) Διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική θεωρία. Αθήνα: Νήσος 8. Carr, W. & S. Kemmis(1986) Becoming critical. Education, knowledge and action research, London: Falmer Press, 9. Cochran-Smith, M. & Feiman-Nemser, Sh. et.al(ed. )(2008) Handbook of research on teacher education. Enduring Questions in Changing Contexts, 3rd edit., New York/London: Routledge 10. Γράβαρης, Δ& Παπαδάκης, Ν(επιμ.)(2005) Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική.Μεταξύ Κράτους και Αγοράς. Αθήνα : Εκδόσεις Σαββάλας. 11. Darling-Hammond, L.& Bransford, J.(eds.) (2005) Preparing Teachers for a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass 12. Day, C.(2003) H εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Οι προκλήσεις της Δια Βίου μάθησης, μετφ. Ανθή Βακάκη, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 13. Δημητρόπουλος, Ε.(1998): Οι εκπαιδευτικοί και το επάγγελμά τους, Συμβολή στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής ψυχολογίας του Έλληνα εκπαιδευτικού. Αθήνα: Γρηγόρης. 14. Φρυδάκη, Ε.(2015) Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της διδασκαλίας, Αθήνα: Κριτική 15. Giesecke, H. (2009): Pädagogik- quo vadis? Ein Essay über Bildung im Kapitalismus, Weinheim/München: Juventa 16. Giesecke, H. (2007): Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns, 9.Aufl.Weinheim/München: Juventa 17. Hackl, B. & Neuweg, G. H. (Hg.)(2004): Zur Professionalisierung pädagogischen Handelns. Münster: LIT Verlag, 18. Hammerness, K.&Darling-Hamond, L.&Bransford, J.(2005)How Teachers Learn and Develop.In:Darling-Hammond, L.& Bransford, J.(eds) Preparing Teachers for a Changing World, San Francisco: Jossey-Bass, 358-390 19. Ζμας, Α.& Παπαδοπούλου, Β.(2007) Η σχέση θεωρίας-πράξης από φιλοσοφική σκοπιά και οι προεκτάσεις της στην εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών. Επιστήμες Αγωγής, 4, 229-242. 20. Καλαϊτζοπούλου, Μ(2001) Ο εκπαιδευτικός ως στοχαζόμενος επαγγελματίας, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 21. Καρράς, Κ. (2021). Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Εκδόσεις: Gutenberg. 22. Καρράς, Κ. (2015). Συστήματα Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών στον Σύγχρονο Κόσμο. Εκδόσεις: Gutenberg. 23. Καρράς, Κ. (2011). Εκπαιδευτικός σ’ έναν Κόσμο που Αλλάζει. Εκδόσεις: Gutenberg. 24. Κατσαρού, Ε.& Τσάφος, Β(2003) Από την έρευνα στη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης, Αθήνα: Σαββάλας 25. Κοσμίδου-Hardy X& Σοφός, Α.(2020) Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας. Η ταυτότητα και το εργασιακό του προφίλ.Αθήνα: Γρηγόρης 26. Κοσσυβάκη, Φ. (2003) Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια. Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Διδακτική τους Ετοιμότητα. Αθήνα:Gutenberg 27. Κουζέλης, Γ. (2005) «Πρακτικές της Θεωρίας και Θεωρίες της Πρακτικής. Σκέψεις 28. και Απορίες σχετικά με την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.» Στο: Βρατσάλης., Κ.(επιμ.), Διδακτική Εμπειρία και Παιδαγωγική Θεωρία. σελ. 55-65. Αθήνα: Νήσος. 29. Λιακοπούλου, Μ.(2010)Η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών. Προϋποθέσεις και αξιολόγηση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη 30. Loughran, J.(2006)Developing a Pedagogy of Teacher Education, London & N. York: Routledge 31. Ματθαίου, Δ(2000) Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και δια βίου Εκπαίδευση, Νέα Παιδεία, 24(93):13-26. 32. Ματσαγγούρας, Γ. Η(2002) Θεωρία της διδασκαλίας. Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης, 2η βελτ. .εκδ., Αθήνα: Gutenberg 33. Ματσαγγούρας, Γ. Η και Χέλμης Η.(2002) Εκπαιδεύοντας τον Δάσκαλο της μετανεωτερικής εποχής: από τον Τεχνοκράτη στον Στοχαστικο-κριτικό δάσκαλο. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-25 34. Ματσαγγούρας, Γ. Η (2005) Επαγγελματισμός και Επαγγελματική Ανάπτυξη. Στο: Μπαγάκης, Γ(επιμ.)Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα: Μεταίχμιο 35. Μλεκάνης, Μ(2004) Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός 36. Μπαγάκης, Γ. (επιμ.)(2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Αθήνα, Μεταίχμιο 37. Μπαγάκης, Γ.(επιμ.)(2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Αθήνα: Μεταίχμιο 38. Μπίκος, Κ.(1998) Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ο ρόλος της στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27, 71-96 39. Μπουζάκης, Σ(2012)(επιμ.)Συγκριτική Παιδαγωγική, Αθήνα:Gutenberg 40. Mπουζάκηs, Σ- Χ. Τζήκας(1996): Η κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα., τομ Α΄: Η περίοδος των Διδασκαλείων, Αθήνα: Gutenberg 41. Mπουζάκηs, Σ- Χ. Τζήκας- K. Ανθόπουλος(1997): Η κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα., τομ Β΄: Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών:1933-1990. Αθήνα: Gutenberg 42. Neave, G.(1998): Οι εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη, μετφρ. Μ Δεληγιάννη, Αθήνα: Έκφραση 43. Ξωχέλλης, Π. (επιμ.)(2007)Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 44. Ξωχέλλης, Π. (2007) Παιδαγωγική (Επιστήμη). Στο: Ξωχέλλης, Π. (επιμ.)Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 506-509 45. Ξωχέλλης, Π. (2005) Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Gutenberg. 46. Ξωχέλλης, Π.& Παπαναούμ, Ζ.(2000): Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ελληνικές εμπειρίες 1997-2000, Θεσσαλονίκη 47. Οικονομίδης, Β. (επιμ.)(2011) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Πεδίο 48. Παπαδοπούλου, Β., Θωίδης, Ι., & Τσακιρίδου, Ε (2007). Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ Φλώρινας: Αντιλήψεις των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών. Στο: Ταρατόρη, Ε.κ.α(επιμ)Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν,παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 241-250 49. Papadopoulou V., & Thoidis, I.(2008). Teaching practice programmes in Greece: The case of the University of Western Macedonia. In: Comparative Education Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion, 6, 86-73. Sofia, Bulgaria: Bureau for Educational Services. 50. Παπαναούμ, Ζωή (2003) Το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 51. Schön, A.D.(1987) Educating the reflective practitioner, San Francisco: Jossey-Bass Soler, J., Craft, A. &Burgess, H.(eds) (2001) Teacher Development. Exploring our own practice, London: Paul Chapman Publishing 52. Σταμέλος, Γ(1999) Τα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Καταβολές –Παρούσα κατάσταση – Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 53. Ταρατόρη, Ε(επιμ.)(2007) Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν, παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 54. Τριλιανός, Θ.(2007) «Πραγματικότητες και προοπτικές των Παιδαγωγικών Τμημάτων» Στο: Ταρατόρη, Ε.κ.α(επιμ.) Παιδαγωγικά Τμήματα: παρελθόν,παρόν, μέλλον. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 57-65 55. Τσάφος, Β. & Κατσαρού, Ε. (2003) Από τη διδασκαλία στην έρευνα. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας 56. Χατζηπαναγιώτου, Π(2001) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών : ζητήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 57. Χατζηδήμου, Δ.(επιμ.)(2001) Παιδαγωγική και Εκπαίδευση. Τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του καθηγητή Π. Ξωχέλλη, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 157-167
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-02-2022