Προχωρημένα Θέματα Δικτύων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροχωρημένα Θέματα Δικτύων / Advanced Topics on Network Security
ΚωδικόςCNSS104
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Πάλλας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016160

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής117,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροχωρημένα Θέματα Δικτύων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600200239
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενικές, προπτυχιακές γνώσεις δικτύων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: Εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σύγχρονων δικτύων, με έμφαση στις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές ανά δικτυακό επίπεδο. Δεξιότητες: Απόκτηση δυνατότητας σχεδιασμού και υλοποίησης μεγάλων εταιρικών δικτύων καθώς και επίλυσης προβλημάτων τους. Εφαρμογή γνώσεων σε προσομοιωτή δικτύων. Παρουσίαση εργασίας (ικανότητα επικοινωνίας, σωστή χρήση τεχνικών παρουσίασης, εξοικείωση με ερωτήσεις από το κοινό).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Ασφάλεια Δικτύων: Ασφάλεια δικτυακών επικοινωνιών και κρυπτογραφία (κρυπτογραφία δημόσιου/ιδιωτικού κλειδιού, κρυπτογραφία ιεραρχίας δημοσίου κλειδιού (PKI) & πιστοποιητικά), ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνιών, IPsec στο IPv6, DNSsec, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPNs), διαμοιρασμός συστημάτων αρχείων πάνω από SSH. Ασφαλές tunneling ανασφαλών πρωτοκόλλων. Δικτυακοί ιοί: τύποι, αναγνώριση και αναχαίτιση. Ανίχνευση ιχνών IP και MAC διευθύνσεων. Κατάτμηση φυσικών τοπικών δικτύων σε λογικά (VLANs). Β. Υψηλή Διαθεσιμότητα Δικτύων: Υλοποίηση σε layer 1, 2 με οπτικούς μεταγωγείς, πολλαπλές οπτικές διαδρομές και Spanning Tree Protocol. Υλοποίηση σε layer 3 με χρήση πρωτοκόλλων για πολλαπλά διαθέσιμα gateways ανά VLAN. Υλοποίηση σε layer 4 με χρήση failover σε Virtual Machines για κρίσιμες υπηρεσίες (DNS). Δημιουργία απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας, mirroring δεδομένων, network based RAID-1 (DRDB). Γ. Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών Δικτύου: Τεχνικές για απόδοση προτεραιοτήτων σε κίνηση συνδέσεων χαμηλού εύρους ζώνης (shaping & policing). Αύξηση εύρους ζώνης με ομαδοποίηση Ethernet συνδέσεων, μετρικές απόδοσης δικτύων, εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσίας. Δ. Ευελιξία Δικτύων: Διασύνδεση τοπικών δικτύων πάνω από συνδέσεις WAN. Tunneling πάνω από ADSL και VPNs για διασύνδεση απομακρυσμένων LAN. Τεχνολογίες για υλοποίηση point-to-point συνδέσεων (SHDSL, Metro Ethernet, κτλ). H υπολογιστική ισχύς ως υπηρεσία δικτύου, data multipresence,cloud computing, datacenter failover. Πρωτόκολλα επίπεδης δρομολόγησης (DHTs), point-to-point (P2P) πρωτόκολλα. Ε. Διαχείριση Δικτύων: Εργαλεία, πρωτόκολλα, αντιμετώπιση προβλημάτων σε χαμηλό επίπεδο - ασυμβατότητες πρωτοκόλλων (επίλυση με IP MTU, Path MTU discovery, ICMP). IPv6 - μετάβαση και νέες δυνατότητες.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδίαση Δικτύου, Δίκτυο, Εικονικά Δίκτυα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις32.5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Σύνολο102.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την εκπόνηση εργασιών κυρίως, και δευτερευόντως από γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
CCNA Courses
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-10-2022