Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Πάλλας

Διοικητικό Προσωπικό, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ενημερώθηκε: 2018-11-02