ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / PS5-1 REGIONAL SPATIAL PLANNING
ΚωδικόςΣΕ5-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαριλένα Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002373

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 127
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό538

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600200444
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει: α) ολοκληρωμένη αντίληψη για τον χωροταξικό σχεδιασμό (έννοιες, αρχές, διαδικασίες, μέθοδοι), β) γνώσεις για τους μηχανισμούς και τις δράσεις εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού και των Σχεδίων, ιδίως στην Ελλάδα και γ) ικανότητες εκπόνησης Χωροταξικών Σχεδίων (στο πλαίσιο της εργαστηριακής απασχόλησης).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αρθρώνεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό μέρος και το εργαστηριακό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος, στις διαλέξεις καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: -Ο χωροταξικός σχεδιασμός ως μορφή στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και οργάνωσης της υπαίθρου -Η χωροταξική πολιτική της Ελλάδας: θεσμικό πλαίσιο, μηχανισμοί εφαρμογής, οργανωμένοι υποδοχείς κλπ -Εθνικής και Περιφερειακής κλίμακας χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Υφιστάμενα Χωροταξικά Σχέδια (Γενικό, Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια) -Η μεθοδολογία του χωροταξικού σχεδιασμού: περιεχόμενα και προδιαγραφές χωροταξικών σχεδίων, μεθοδολογία και διαδικασία εκπόνησης, ειδικά θέματα χαρτογραφίας -Χωροταξικός σχεδιασμός σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες και προβλήματα (ορεινός και αγροτικός χώρος, παράκτιος και νησιωτικός χώρος, θαλάσσιος χώρος). -Χωροταξικός σχεδιασμός και περιοχές προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο εργαστηριακό μέρος, η τάξη χωρίζεται σε ομάδες, οι οποίες εργάζονται κυρίως κατά τη διάρκεια του μαθήματος επάνω σε μια συγκεκριμένη περιοχή (ελληνική περιφέρεια), επί θεμάτων που περιλαμβάνονται στις μελέτες των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (βάσει προδιαγραφών ΥΠΕΝ). Στόχος είναι οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν τόσο με θέματα ανάλυσης όσο και πρότασης χωροταξικού σχεδιασμού στην περιφερειακή κλίμακα.
Λέξεις Κλειδιά
χωροταξικός σχεδιασμός, περιφερειακή κλίμακα, στρατηγικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Νομοθεσία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)84
Εξετάσεις2
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση γραπτές εξετάσεις (30% του βαθμού) και ασκήσεις - εργασία (70% του βαθμού). Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση και η συμμετοχή στις διορθώσεις.Ειδικότερα για το 70% ισχύει: • Παρουσιάσεις και συμμετοχή στο εργαστηριακό μέρος: 20% • Τεύχος Εργασίας: 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κυβέλου Στ. (2011), Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση. Αθήνα: Κριτική. Γιαουτζή Μ. και Στρατηγέα Α. (2011), Χωροταξικός σχεδιασμός. Αθήνα: Κριτική. ΤΜΧΑ - Συλλογικός Τόμος (2015), Χώρου Ζητήματα. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, επιστημονικά άρθρα, νομοθεσία.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2021