Συστηματική και οργάνωση χλωριδικής ποικιλότητας, ενδημικά σπάνια και απειλούμενα είδη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυστηματική και οργάνωση χλωριδικής ποικιλότητας, ενδημικά σπάνια και απειλούμενα είδη / Systematics, organising floristic diversity, endemic, rare and threatened species
ΚωδικόςΜ13-ΑΔ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016333

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση_ΠΜΣ Αειφορική Διαχ. Δασ. και Φυσ. Οικοσυστημάτων:Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυστηματική και οργάνωση χλωριδικής ποικιλότητας, ενδημικά σπάνια και απειλούμενα είδη
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600201997
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: 1. Θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες τις απαραίτητες για τη Συστηματική οργάνωση των σπερματοφύτων. Θα αποκτήσουν γνώση των σύγχρονων μεθόδων γενετικής/μοριακής Συστηματικής και των πιο πρόσφατων ταξινομικών συστημάτων. 2. Θα κατανοήσουν τη σημασία των χαρακτήρων και της σωστής επιλογής τους στη διαμόρφωση αξιόπιστων ταξινομικών βαθμίδων-μονάδων μέσω της εξάσκησης στην ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων. 3. Θα εισαχθούν στη προσέγγιση των κοινοτήτων των φυτών δια μέσω των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 4. Θα κατανοήσουν την αξία των Βοτανικών κήπων και ερμπαρίων στη διατήρηση της χλωριδικής ποικιλότητας και την αξιοποίηση της ως υλικό εγνωσμένης προέλευσης και θα αποκτήσουν γνώσεις στη συλλογή και προετοιμασία φυτικών δειγμάτων, τη σωστή αναγνώριση και τους κανόνες ονοματολογίας. 5. Θα εκτιμήσουν το ρόλο της ταξινόμησης στη διατήρηση και διαχείριση της χλωριδικής ποικιλότητας 6. Θα έρθουν σε επαφή με το μέρος της Ελληνικής χλωρίδας που αφορά ιδιαίτερα είδη όπως σπάνια, ενδημικά, απειλούμενα. 7. Θα κατανοήσουν τον ρόλο της εξέλιξης στη διαμόρφωση των ταξινομικών μονάδων και τον τρόπο κατάρτισης φυλογενετικών δέντρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Χαρακτήρες: βασικές έννοιες, επιλογή, σημασία στη Συστηματική 2. Συστήματα ταξινόμησης- Φυλογενετική προσέγγιση 3. Λειτουργικά χαρακτηριστικά των φυτών 4. Γενετικοί και μοριακοί δείκτες ως εργαλεία της Συστηματικής- κλαδογράμματα 5. Μοριακή βάση της εξέλιξης - φυλογενετικά δεντρογράμματα 6. Προβληματική της έννοιας του είδους, συνέπειες της ταξινόμησης στη διατήρηση- διαχείριση της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτημάτων. 7. παρουσίαση της ενδημικής, απειλούμενης χλωρίδας του Ελληνικού χώρου 8. Βοτανικοί Κήποι: εργαλεία διατήρησης της ταυτοποιημένης φυτικής ποικιλότητας 9. Εργαστηριακή και υπαίθρια άσκηση στη συλλογή, ξήρανση, ταυτοποίηση, ταξινόμηση φυτικών δειγμάτων- αναγνώριση τύπων γύρης.
Λέξεις Κλειδιά
Ταξινόμηση, Φυλογένεση, Λειτουργικές ομάδες, Ενδημισμός, Απειλούμενα είδη, Ερμπάρια, Βοτανικοί κήποι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων68
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις6
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογείται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος,την αξιολόγιση της εργαστηριακής άσκησης και την αξιολόγηση των γραπτών εργασιών, στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Marchese C. 2015. Biodiversity hotspots: A shortcut for a more complicated concept. - Global Ecology and Conservation 3:297–309 Georghiou & Delipetrou 2010. Patterns and traits of the endemic plants of Greece. - Botanical Journal of the Linnean Society 162: 130–422 IUCN. 2017. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria Krigas N. et al. Identified threats and proposed protection measures for the rare and threatened plants of Greece: classification, ranking and mismatches. STACE C. A. 1989. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold. Pérez-Harguindeguy N. 2016. New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany, 2016, 64: 715–716 Corrigendum http://dx.doi.org/10.1071/BT12225_CO Simpson M. G. 2016. Συστηματική των Φυτών. UTOPIA ΕΚΔ Karen G. Dowell, 2008. Molecular Phylogenetics An introduction to computational methods and tools for analyzing evolutionary relationships. Biology. Published 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2022